settings icon
share icon
Kysymys

Miksi Jumala salli moniavioisuuden ja kaksiavioisuuden Raamatussa?

Vastaus


Moniavioisuus on sikäli kiinnostava aihe, että useimmat nykyajan ihmisistä pitävät sitä moraalittomana, vaikka Raamattu ei missään kohdin sitä varta vasten kiellä. Ensimmäinen moniavioisuutta ja kaksiavioisuutta käsittelevä tilanne Raamatussa kosketti Lemekkiä 1. Moos. 4:19. "Lemek otti itselleen kaksi vaimoa." Monet vaikutusvaltaiset Vanhan testamentin miehistä olivat moniavioisia. Aabrahamilla, Jaakobilla, Daavidilla, Salomonilla ja muilla oli useita vaimoja. 2. Samuel 12:8 Jumala puhuu profeetta Naatanin välityksellä sanoen, että jos Daavid ei ollut tyytyväinen vaimojensa lukumäärään, olisi hän antanut Daavidille vielä enemmän. Salomonilla oli 700 vaimoa ja 300 sivuvaimoa (vähempiarvoisia vaimoja) 1. Kun. 11:3 mukaan. Miten meidän siis pitäisi suhtautua Vanhan testamentin moniavioisuuteen? Meidän on vastattava kolmeen kysymykseen: 1) Miksi Jumala salli moniavioisuuden Vanhassa testamentissa? 2) Miten Jumala suhtautuu moniavioisuuteen nykypäivänä? 3) Miksi käytäntö muuttui?

1) Miksi Jumala salli moniavioisuuden Vanhassa testamentissa? Raamattu ei kerro syytä, miksi Jumala salli moniavioisuuden. Voimme ainoastaan arvailla sen syitä. Ensimmäiseksi, maailmassa on aina ollut enemmän naisia kuin miehiä. Tämän hetken tilastojen mukaan noin 50.5 prosenttia väestöstä on naisia ja 49.5 prosenttia on miehiä. Jos nämä prosenttiluvut olivat samoja muinaisina aikoina, silloin miljoonien ihmisten joukossa oli kymmeniä tuhansia naisia enemmän kuin miehiä. Toiseksi, muinaisaikojan sodankäynti oli erityisen julmaa ja kuolleisuusaste oli korkea. Tästä olisi aiheutunut vieläkin suurempi naisten suhteellinen osuus. Kolmanneksi, patriarkaaliseen aikaan naimattomien naisten oli melkein mahdotonta hankkia riittävä toimeentulo. Naiset olivat kouluttamattomia ja ammattitaidottomia. Naisten toimeentulo ja turvallisuus riippui heidän isistään, veljistään ja aviomiehistään. Naimattomat naiset joutuivat usein orjuuteen tai prostituutioon. Miesten ja naisten lukumääräinen ero oli jättänyt monet naiset epäkiitolliseen tilaan.

Näin ollen vaikuttaa, että Jumala salli moniavioisuuden suojellakseen ja elättääkseen muutoin ilman aviomiestä jääneet naiset. Mies saattoi ottaa useita vaimoja ja täten toimia heidän kaikkien elättäjänä ja suojelijana. Moniavioinen perhe ei ollut ideaalinen järjestely, mutta kuitenkin parempi kuin sen vaihtoehdot: prostituutio, orjuus ja nälkään nääntyminen. Moniavioisuus myös mahdollisti ihmiskunnan nopeamman lisääntymisen täyttäen siten Jumalan käskyn "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää, lisääntykää ja levitkää yli maan" (1. Moos. 9:7). Mies voi hedelmöittää monta naista saman ajanjakson sisällä mahdollistaen ihmiskunnan lisääntymisen paljon nopeammin, kuin jos jokainen mies tuottaisi vain yhden jälkeläisen vuodessa.

2) Miten Jumala suhtautuu moniavioisuuteen nykypäivänä? Vaikka Raamattu sallii moniavioisuuden, yksiavioisuus on kaikkein lähimpänä Jumalan ideaalisuunnitelmaa. Raamatun mukaan Jumalan alkuperäinen suunnitelma oli, että mies naisi ainoastaan yhden vaimon. "Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa (ei vaimoihinsa), niin että he tulevat yhdeksi lihaksi (eivät lihoiksi)" (1. Moos. 2:24). Koska 1. Moos. 2:24 kuvaa avioliittoa, eikä siihen osallistuvien ihmisten lukumäärää, on yksikkömuodon käyttö merkillepantavaa. 5. Moos. 17:14-20 Jumalan sanoo, että kuninkaiden ei pitäisi ottaa itselleen montaa vaimoa (tai monia hevosia tai paljon kultaa). Vaikka tätä raamatunkohtaa ei välttämättä voi tulkita käskyksi kuninkaiden yksiavioisuudesta, voimme kuitenkin sen perusteella sanoa monien vaimojen tuovan ongelmia tullessaan. Tämä käy selvästi ilmi Salomonin elämästä (1. Kun. 11:3-4).

Uudessa testamentissa 1. Tim. 3:2,12 ja Tiitus 1:6 antavat "yhden vaimon mies" periaatteen hengellisen johtajan vaatimukseksi. Tämän vaatimuksen osalta esiintyy eriäviä mielipiteitä. Jae voidaan kirjaimellisesti tulkita "yhden naisen mieheksi". Vaikka tämä jae ei viittaisikaan moniavioisuuteen, ei moniavioinen missään tapauksessa ole "yhden naisen mies". Nämä vaatimukset käsittelevät seurakunnan johtajaan kohdistettuja vaatimuksia ja niitä pitäisi soveltaa samoin kaikkiin kristittyihin. Pitäisihän jokaisen kristityn olla "raitis, harkitseva, rauhallinen, vieraanvarainen ja taitava opettamaan, ei juomiseen taipuvainen, ei väkivaltainen eikä rahanahne, vaan lempeä ja sopuisa" (1. Tim. 3:2-4). Jos meitä kehotetaan olemaan pyhiä (1. Piet. 1:16) ja jos nämä ovat pyhien seurakunnan vanhimpien ja seurakunnan palvelijoiden vaatimuksia, silloin niitä pitäisi soveltaa kaikkiin pyhiin.

Ef. 5:22-33 käsittelee miesten ja vaimojen välisiä suhteita. Kun siinä viitataan mieheen yksikkömuodossa, vaimoonkin viitataan aina yksikkömuodossa. "Sillä mies on vaimonsa pää... Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään." "Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi...jokaisen tulee rakastaa vaimoaan niin kuin itseään, ja vaimon tulee kunnioittaa miestään." Kol. 3:18-19 on samankaltainen kohta, missä aviomiehiin ja -naisiin viitataan monikossa. Siinä Paavali osoittaa sanansa Kolossan seurakunnan aviomiehille ja -naisille, eikä suinkaan opeta, että miehillä voisi olla useita vaimoja. Tämän vastakohtana Ef.5:22-33 käsittelee erityisesti aviosuhdetta. Jos moniavioisuus olisi sallittua, Kristuksen suhde ruumiiseensa (seurakuntaan), jota Raamattu kuvaa miehen suhteena morsiameensa, romahtaisi.

3) Miksi käytäntö muuttui? Kyseessä ei niinkään ole se, että Jumala nyt kieltää sellaisen, jonka hän aiemmin salli, kuin siitä, että hän haluaa palauttaa avioliiton sen alkuperäiseen muotoon. Jos palaamme takaisin Aadamiin ja Eevaan, moniavioisuus ei ollut Jumalan tarkoitus. Näyttää siltä, että Jumala salli moniavioisuuden tiettyjen ongelmien ratkaisuna, mutta se ei ole ideaalinen tilanne. Useimmissa nykyajan yhteiskunnissa moniavioisuudelle ei ole tarvetta. Nyky-yhteiskunnassa naiset voivat hankkia oman toimeentulonsa ja heidän elämänsä on turvallista. Näin ollen moniavioisuuden ainoat positiiviset kohdat ovat tulleet merkityksettömiksi. Kaiken lisäksi useimmat valtiot ovat kieltäneet moniavioisuuden. Room. 13:1-7 mukaan meidän on noudatettava yhteiskunnan meille asettamia lakeja. Ainoa syy niiden noudattamatta jättämiseen on, jos ne ovat vastoin Raamattua (Ap. t. 5:29). Koska Jumala ainoastaan suvaitsee moniavioisuuden, mutta ei kehota siihen, moniavioisuuden kieltävät lait ovat paikallaan.

Onko nyky-yhteiskunnassa mitään tilanteita, joissa moniavioisuutta voitaisiin pitää hyväksyttävänä? Se on mahdollista, mutta kyseisiin tilanteisiin löytyy varmasti muita mahdollisia ratkaisuja. "Yhden lihan" periaatteen johdosta, avioliiton ykseyden ja harmonian vuoksi, ja koska moniavioisuudelle ei löydy mitään todellista syytä, meillä ei ole mitään syytä uskoa sen tuottavan kunniaa Jumalalle eikä olevan hänen avioliittosuunnitelmansa mukainen.

English



Paluu suomenkieliselle etusivulle

Miksi Jumala salli moniavioisuuden ja kaksiavioisuuden Raamatussa?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries