settings icon
share icon
Kysymys

Miksi Jumala lähetti Jeesuksen juuri tiettynä historiallisena ajankohtana?

Vastaus


Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne Poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lain alaiseksi" (Gal. 4:4). Tämän jakeen mukaan Isä Jumala lähetti Poikansa, kun "aika oli täyttynyt". Ensimmäisen vuosisadan aikaan tapahtui monia asioita, jotka ainakin ihmisnäkökulman mukaan loivat oivan perustan Kristuksen tulemiselle.

1) Juutalaisten keskuudessa tuona aikana oli suuri odotus Messiaan tulolle. Roomalaisten määräysvalta Israelin valtion osalta sai juutalaiset innokkaasti odottamaan Messiaan tuloa.

2) Rooma oli alistanut suurimman osan silloista maailmaa hallintonsa alle, yhdistäen siten eri maat. Myös matkustaminen oli mahdollista, koska imperiumi oli suhteellisen rauhallinen, sallien varhaiskristittyjen evankeliumin levittämisen. Senkaltainen vapaus matkustamiseen ei olisi ollut mahdollista muina aikoina.

3) Mitä Rooma oli valloittanut asevoimin, sen Kreikka oli valloittanut sivistyksellisesti. Yleiskreikka (joka erosi klassisesta kreikasta) oli kauppakielenä ja sitä puhuttiin kautta koko imperiumin, siten mahdollistaen evankeliumin levittämisen kaikille kansoille yhdellä yhtenäisellä kielellä.

4) Koska monet epäjumalat olivat epäonnistuneet torjumaan roomalaiset valloittajat, usko niihin oli murenemassa. Samanaikaisesti "sivistyneemmissä" kaupungeissa kreikkalainen filosofia ja tieteet olivat jättäneet monet hengellisesti tyhjiksi, kuten on asianlaita ateististen maailmankatsomuksen jättäessä hengellisen tyhjiön meidän aikanamme.

5) Tuon ajan mystiset uskonnot korostivat pelastaja-jumalaa vaatien veriuhreja tehden siten Kristuksen evankeliumin, joka vaati kaikkein suurimman uhrin, uskottavaksi. Kreikkalaiset myös uskoivat sielun kuolemattomuuteen (mutta eivät ruumiin).

6) Rooman armeija palkkasi sotilaita kaikkialta imperiumista, tutustuttaen nämä miehet roomalaiseen kulttuuriin ja ajatuksiin (kuten evankeliumiin), jotka eivät vielä olleet edenneet kaikille syrjäalueille. Evankeliumin saapuminen esimerkiksi Brittein saarille tapahtui siellä olevien kristittyjen sotilaiden toimesta.

Yllä olevat päätelmät on tehty perustuen meidän mahdollisuuteemme katso taaksepäin ja arvioida, miksi juuri tuo nimenomainen historiallinen ajankohta oli sopiva hetki Kristuksen saapumiselle. Mutta me ymmärrämme, että Jumalan tiet eivät ole meidän teitämme (Jes. 55:8) ja että nämä saattoivat olla - tai sitten eivät olleet - erityisiä syitä, miksi Jumala valitsi tuon nimenomaisen hetken lähettääkseen poikansa. Galatalaiskirjeen luvuista 3 ja 4 käy ilmi, että Jumalan tarkoituksena oli luoda juutalaisten lain avulla perusta, joka valmisti ihmiset Messiaan tuloa varten. Lain tarkoituksena oli auttaa ihmiset ymmärtämään syntisyytensä syvyys (koska he eivät kyenneet täyttämään lakia), jotta he olisivat helpommin hyväksyneet parannuskeinon syntisyyteensä ottamalla Jeesuksen vastaan Messiaana (Gal. 3:22-23; Room. 3;19-20). Laki toimi "valvojana" (Gal. 3:24) johdattaakseen ihmiset Jeesuksen luo. Se aikaansai tämän niiden monien Messiasta koskeneiden ennustuksien kautta, jotka täyttyivät Jeesuksessa. Tähän tulee lisäksi uhrijärjestelmä, joka osoitti sekä uhrin tarpeen syntien peittämiseksi, sekä niiden riittämättömyyden (jokainen uhri vaati aina uusia uhreja). Vanha testamentti väritti kuvan Kristuksesta ja hänen työstään hyödyntäen monia tapahtumia ja uskonnollisia juhlia (kuten Aabrahamin kuuliaisuus uhrata Iisak, pääsiäisjuhlan yksityiskohdat erämaavaelluksen aikana Israelin palatessa Egyptistä, jne.).

Viimeiseksi, Kristus saapui kun hän saapui toteuttaakseen ennustukset. Daniel 9:24-27 mainitsee "seitsemänkymmentä vuosiviikkoa". Asiayhteydestä näemme, että nämä "viikot" merkitsevät seitsemää vuotta, eivätkä seitsemää päivää. Historiaa tutkimalla voimme ajoittaa 62 ensimmäisen viikon tapahtumat (70. viikko toteutuu myöhemmin vielä näkemättömässä tulevaisuudessa). Seitsemänkymmentä viikkoa alkoivat "siitä ajasta, jolloin se sana lähti liikkeelle, Jerusalemin entiselleen palauttamista ja rakentamista koskevan sanan lausumisesta" (jae 25). Artaxerxes Longimanus antoi tämän käskyn vuonna 445 eKr. (vertaa Nahum 2:5). Seitsemän "seitsemän" ja kuudenkymmenenkahden seitsemän jälkeen, eli 69x7 vuoden jälkeen, profetian mukaan "raivataan voideltu tieltä, eikä kansalla ole enää toista". Uusi hallitsija lähettää väkensä ja saastuttaa kaupungin ja pyhäkön ja "tulva tekee hänestä lopun" (tarkoittaen suurta katastrofia, jae 26). Tässä on ilman epäilyksen häivääkään viittaus Pelastajan kuolemaan ristillä. Vuosisata sitten Sir Robert Anderson antoi kirjassaan The Coming Prince yksityiskohtaisen laskelman kuudestakymmenestäyhdeksästä vuosiviikosta käyttäen profeetallisia vuosia, ottaen huomioon karkausvuodet, kalentereissa esiintyneet epätarkkuudet, siirtymisen ennen Kristusta jälkeen Kristuksen ajanmittauskäytäntöön, tullen siihen loppupäätökseen, että kuusikymmentäyhdeksän vuosiviikkoa päättyivät sinä päivänä, jolloin Jeesus ratsasti juhlallisesti Jerusalemiin viisi päivää ennen kuolemaansa. Riippumatta siitä, hyväksymmekö hänen esittämänsä aikalaskelman, tulemme siihen tulokseen, että Kristuksen lihaksi syntyminen tapahtui juuri sinä aikana, jonka Daniel yli viisisataa vuotta aiemmin oli ennustanut.

Jeesuksen lihaksi syntyminen tapahtui silloin, kun ihmiset olivat siihen varautuneet. Jokaisella seuraavalla vuosisadalla on ollut enemmän kuin riittävästi todisteita, että Jeesus oli todellakin luvattu Messias, jossa täyttyivät Raamatun yksityiskohtaiset ennustukset.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Miksi Jumala lähetti Jeesuksen juuri tiettynä historiallisena ajankohtana? Miksi ei aikaisemmin? Miksi ei myöhemmin?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries