settings icon
share icon
Kysymys

Mitä on pyhitys? Mikä on kristillisen pyhityksen määritelmä?

Vastaus


Jeesuksella on paljon opetettavaa pyhityksestä Johanneksen evankeliumin luvussa 17. Jakeessa 16 hän sanoo, "He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu." Hän jatkaa seuraavalla pyynnöllä: "Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus." Pyhitys merkitsee Jumalalle erottamista. Kaikki uskovat pyhitetään, kun he syntyvät uudelleen: "Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi" (1. Kor. 1:30). Tämä on ainutkertainen ja iankaikkinen Jumalalle erottaminen. Se on olennainen osa pelastustamme ja liittoamme Kristuksen kanssa (Hepr. 10:10).

Pyhitys tarkoittaa myös käytännön erotusta Jumalalle ja kuuliaisuutta hänen Sanalleen elämässämme. Näitä jokaisen uskovan tulisi janota hartaasti (1. Piet. 1:15; Hepr. 12:14). Aivan kuten Herra rukoili Joh. 17, pyhityksessä on kysymys uskovan erottamista sitä tehtävää varten, jonka vuoksi he ovat maan päällä: "Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä" (jakeet 18 ja 19). Jeesuksella oli tehtävä maailmassa ja meillä on tuo sama tehtävä ja siksi hän on erottanut meidät sitä varten (Joh. 10:36). Hänen pyhityksensä on meille esimerkkinä ja voimanlähteenä. Lähettäminen ja pyhittäminen kulkevat käsi kädessä. Tämän vuoksi uskovia kutsutaan pyhiksi, kreikan kielellä hagioi. Heidän aiemmalle elämälleen oli tyypillistä Jumalasta erillään eläminen maailmassa nautintojen mukaan, mutta nyt heidän elämässään kuvastuu jumaluus ja maailmasta erossa oleminen.

Raamattu antaa vielä yhden lisämerkityksen pyhitykselle. Paavali rukoilee 1. Tess. 5:23, “Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja varjelkoon koko olemuksenne, teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne, niin että olette nuhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa.” Paavali kirjoittaa niin ikään kolossalaisille lupauksesta "jonka toteutuminen odottaa teitä taivaassa." ”Tästä toivosta te kuulitte jo silloin, kun teille julistettiin totuuden sana" (Kol. 1:5). Myöhemmin hän kirjoittaa Kristuksesta "kirkkauden toivona" (Kol. 1:27) ja nimeää tuon toivon kohteen, "Kun Kristus, teidän elämänne, ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan kirkkaudessa" (Kol. 3:4). Kirkkauteen päästyämme pääsemme lopullisesti eroon synnistä ja tulemme pyhitetyiksi kokonaan. “Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on” (1. Joh. 3:2).

Yhteenvetona toteamme, kuinka pyhitys merkitsee erottamista. Tämä tapahtuu, ensimmäiseksi, Kristukselle erottamisena pelastuessamme, ja toiseksi, elämämme muuttuessa yhä pyhemmäksi odottaessamme Kristuksen paluuta, ja kolmanneksi, iankaikkisena erona synnistä päästyämme taivaaseen.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Mitä on pyhitys? Mikä on kristillisen pyhityksen määritelmä?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries