settings icon
share icon
Kysymys

Mikä on maan ikä? Kuinka vanha maa on?

Vastaus


Sen tosiasian valossa, että Raamatun mukaan Aadam luotiin kuudentena päivänä planeettamme luomisen jälkeen, voimme päätellä maapallolle likimääräisen iän tarkastelemalla ihmiskunnan kronologiaa. Tämä perustuu siihen olettamukseen, että 1. Mooseksen kirjan selonteot ovat paikkansa pitäviä, että kuusi luomispäivää olivat 24-tuntisia päiviä ja että 1. Mooseksen kirjan kronologiassa ei ole mitään epäselviä aukkoja.

1. Mooseksen kirjan luvuissa 5 ja 11 esitetyt sukuluettelot kertovat meille Aadamin ja hänen jälkeläistensä iän heidän siittäessään seuraavan sukupolven Aadamista Aabrahamiin. Määrittelemällä Aadamin sijainnin tässä historiallisessa aikajärjestyksessä ja laskemalla yhteen 1. Mooseksen kirjan luvuissa 5 ja 11 kerrotut iät, käy ilmeiseksi, että Raamattu opettaa maan olevan noin 6000 vuotta vanhan muutaman sadan vuoden tarkkuudella.

Miten meidän tulee suhtautua useimpien tiedemiesten hyväksymään ja suurimmassa osassa akateemisia oppilaitoksia opetettavaan miljardeja vuosia olevaan maan ikään? Tuo ikä on määritelty pääosin nojautuen kahteen iänmääritystekniikkaan: radioaktiiviseen iänmääritykseen ja geologisiin kerrostumiin. Ne tiedemiehet, jotka puoltavat 6000 vuoden nuorta ikää, väittävät radioaktiivisen iänmäärityksen olevan virheellinen, koska se perustuu vääriin olettamuksiin. Geologinen aika-asteikko on puolestaan virheellinen sen vuoksi, koska se perustuu kehäpäättelyyn. Kaiken lisäksi ne paljastavat vanha maa -myytteihin liittyvät yleiset väärinkäsitykset kuten esimerkiksi sen, että maalajien kerrostuminen, fossiloituminen, timanttien, öljyn, hiilen, stalaktiittien, stalagmiittien, jne. muodostuminen vaatii pitkiä aikoja. Nuori maa -teorian kannattajat esittävät puolestaan omat positiiviset todisteensa vanha maa -teorian kannattajien todisteita vastaan. Nuori maa -teoriaa tukevat tiedemiehet myöntävät olevansa vähemmistönä, mutta väittävät riviensä kasvavan ajan myötä, kun yhä useammat tiedemiehet tutkivat uudelleen todisteita ja tarkastelevat lähemmin nykyisin hyväksyttyjä vanha maa -ajatusmalleja.

On kuitenkin mahdotonta todistaa maapallon ikää. Oli se sitten 6000 vuotta tai miljardeja vuosia vanha, molemmat näkemykset (ja kaikki muut niiden välissä) pohjautuvat viime kädessä uskoon ja olettamuksiin. Miljardien vuosien ikään uskovien mielestä radioaktiivinen iänmääritys on luotettava ja aikojen kuluessa ei ole tapahtunut mitään sellaista, mikä olisi saattanut aiheuttaa poikkeuksia radioisotooppien normaaleihin puoliintumisaikoihin. 6000 vuoden ikään uskovien mielestä Raamattu on oikeassa ja muut tekijät selittävät maan näennäisen vanhan iän, kuten esimerkiksi maailmankattava tulva tai että Jumala loi maailmankaikkeuden "vanhan näköisenä". Jumalahan esimerkiksi loi Aadamin ja Eevan täysikasvuisina, aikuisina ihmisinä. Jos lääkäri olisi tutkinut Aadamin ja Eevan heidän luomispäivänään, hän olisi arvioinut heidän iäkseen noin 20 vuotta (tai mikä sitten olikaan heidän näennäinen ikänsä), vaikka he olivat ainoastaan yhden päivän ikäisiä. Oli kyse sitten mistä tahansa, on aina olemassa hyvä syy luottaa Jumalan Sanaan paremmin kuin jumalankieltävien tiedemiesten sanoihin ja heidän kehitysoppia suosiviin opetuksiinsa.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Mikä on maan ikä? Kuinka vanha maa on?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries