settings icon
share icon
Kysymys

Mikä ero on luontaisen kyvyn ja Pyhän Hengen armolahjan välillä?

Vastaus


Luontaisten kykyjen ja armolahjojen välillä on yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Molemmat ovat Jumalan lahjoja. Molemmat paranevat tehokkaan käytön myötä. Molemmat ovat tarkoitetut toisten eduksi, eivätkä itsekkäitä tarkoitusperiä varten. 1. Kor. 12:7 toteaa, että armolahjat ovat annetut toisia varten, eivätkä meitä itseämme varten. Tiedämme kahden suuren käskyn koskevan Jumalan ja lähimmäisten rakastamista, näin ollen meidän kykymme ovat noita tarkoituksia varten. Erona on se, kenelle ja milloin kyvyt ja armolahjat ovat annetut. Henkilölle (riippumatta siitä, uskooko hän Jumalaan tai Kristukseen) on annettu luontaisia kykyjä, jotka ovat seurausta hänen geneettisestä perimästään (musiikilliset, taiteelliset tai matemaattiset kyvyt), ympäristöstä (musiikkia harrastavassa perheessä kasvaminen parantaa musiikillisia taitoja) tai Jumalan mielisuosiosta (esim. Besalel 2. Moos. 31:1-6). Pyhä Henki antaa hengellisiä armolahjoja kaikille uskoville (Room. 12:3, 6), kun he laittavat uskonsa Kristukseen saadakseen syntinsä anteeksi. Sillä hetkellä Pyhä Henki antaa uskovalle parhaaksi katsomansa armolahjan tai -lahjat (1. Kor. 12:11).

Room. 12:3-8 kuvaa armolahjoja seuraavasti: profetoiminen, palveleminen, opettaminen, rohkaiseminen, antaminen, johtaminen, ja avustaminen. 1. Kor. 12:811 luettelee armolahjoina viisauden jakamisen, tiedon jakamisen, uskon, parantamisen lahjan, ihmeiden teon, profetoimisen, henkien erottamisen, kielillä puhumisen lahjan ja kielien tulkitsemisen. Kolmas lista löytyy Ef. 4:10-12, jossa Jumala kertoo antavansa seurakunnalleen apostoleja, profeettoja, evankelistoja ja pastori-opettajia. Meidän on myös selvitettävä, kuinka monta armolahjaa on olemassa, koska jokainen näistä listoista on erilainen. On myös mahdollista, että nämä raamatulliset listat eivät ole kaiken kattavia ja että on olemassa muita armolahjoja, joita Raamattu ei mainitse.

Henkilökohtaisten kykyjen kehittäminen voi johtaa niiden hyödyntämiseen ammatissa tai vapaa-ajan harrastuksissa. Armolahjat taas ovat Pyhän Hengen antamia Kristuksen seurakunnan rakentamiseksi. Kristityillä tulee olla aktiivinen rooli Kristuksen evankeliumin levittämisessä. Meidät kaikki on kutsuttu ja varustettu osallistumaan "Kristuksen ruumiin rakentamiseen" (Ef. 4:12). Kaikilla on armolahja, jotta he voivat omalta osaltaan osallistua Kristuksen sanoman levittämiseen kiitollisuuden osoituksena siitä, mitä hän on tehnyt heidän edestään. Niin toimiessaan, he myös saavat sisällön elämäänsä työskennellessään Kristuksen hyväksi. Seurakunnan johtajien tehtävänä on kehittää uskovia siten, että he ovat paremmin varustettuja siihen tehtävään, johon Kristus on heidät kutsunut. Armolahjojen tarkoituksena on seurakunnan kasvaminen, vahvistaen sitä jokaisen Kristuksen ruumiin jäsenen yhteistyöpanoksella.

Luontaisten kykyjen ja armolahjojen eroista voidaan tehdä seuraava yhteenveto: 1) Kyky on perimän ja harjoituksen tulos, kun taas armolahja on Pyhän Hengen aikaansaama. 2) Kenellä tahansa voi olla luontainen kyky, sekä kristityillä ja ei-kristityillä, kun taas armolahja on ainoastaan kristityillä. 3) Sekä kykyjä ja armolahjoja pitäisi käyttää Jumalan kunniaksi ja muille suunnattuun hengelliseen toimitaan. Armolahjat keskittyvät näitä tarkoitusperiä varten, mutta luontaisia kykyjä puolestaan voidaan käyttää täysin maallisiin tarkoituksiin.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Mikä ero on luontaisen kyvyn ja Pyhän Hengen armolahjan välillä?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries