settings icon
share icon
Kysymys

Mitä Raamattu opettaa luomisesta ja evoluutiosta?

Vastaus


Tämän vastauksen tarkoituksena ei ole esittää tieteellisiä todisteita luomisen puolesta käsitellessämme luomisen ja evoluution välistä keskustelua. Suosittelemme Answers in Genesis ja Institute for Creation Research -yhdistyksiä niille, jotka ovat kiinnostuneita luomista ja evoluutiota käsittelevistä tieteellisistä väittelyistä. Tämän artikkelin tarkoitus on selittää, miksi Raamatun mukaan luomisen ja evoluution välistä väittelyä ylipäätään esiintyy. Room. 1:25 julistaa, "He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen, he ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua eivätkä Luojaa -- olkoon hän ikuisesti ylistetty, aamen."

Avaintekijä tässä kiistassa on se, että suurin osa evoluutiota puoltavista tiedemiehistä on ateisteja tai agnostikkoja. Jotkut harvat uskovat jonkinlaiseen teistiseen evoluutioon ja joillakin on deistinen Jumala-näkemys (Jumala on olemassa, mutta hän ei osallistu maailman tapahtumiin ja kaikki maailman toiminnot tapahtuvat omaa luonnollista kulkuaan seuraten). On niitäkin, jotka rehellisesti tarkastelevat tosiasioita ja niitä tulkiten päätyvät siihen lopputulokseen, että evoluutio mahdollistaa todisteiden paremman tulkinnan. Näiden tiedemiesten lukumäärä on kuitenkin häviävän pieni verrattuna evoluutiota kannattavien tiedemiesten kokonaislukumäärään. Suurin osa evoluutiota kannattavista tiedemiehistä on sitä mieltä, että elämä kehittyi täysin ilman mitään korkeamman olennon vaikutusta. Evoluutio määritellään naturalistisena tieteenä.

Jotta ateismi olisi totta, on oltava jokin vaihtoehtoinen selitys - muu kuin Luoja - maailmankaikkeuden ja elämän syntymälle. Vaikka jonkinasteinen evoluutiokäsitys edelsi Charles Darwinia, hän oli ensimmäinen, joka kehitti uskottavan mallin evoluutioprosessille - luonnonvalinnan. Darwin piti aikanaan itseään kristittynä, mutta koettuaan tiettyjä kriisejä elämässään, hän sittemmin luopui kristillisestä uskostaan ja kielsi Jumalan olemassaolon. Evoluutio on ateistin keksintö. Evoluutio on ateistin keksimä. Darwinin aikomuksena ei ollut Jumalan olemassaolon mitätöiminen, mutta se on kuitenkin evoluutioteorian lopputulos. Evoluutio tekee ateismin mahdolliseksi. Evoluutiota puoltavat tiedemiehet eivät halua myöntää sitä, että heidän päämääränään on tarjota vaihtoehtoinen selitys elämän synnylle ja mahdollistaa siten ateismi. Raamatun mukaan tämä juuri on selityksenä evoluutioteorialle.

Raamattu kertoo meille, "Mieletön se, joka ajattelee: Ei Jumalaa ole" (Ps. 14:1; 53:1). Raamatun mukaan ihmisillä ei ole mitään puolustusta, kun he eivät usko Jumalan olevan Luoja. ”Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua” (Room. 1:20). Raamatun mukaan jokainen Jumalan olemassaolon kieltävä on mieletön. Miksi sitten niin monet ihmiset, mukaan lukien myös jotkut kristityt, ovat valmiit hyväksymään evoluutiota puoltavien tiedemiesten näkemyksen puolueettomana tosiasioiden tulkintana? Raamatun mukaan he ovat mielettömiä! Mieletön ei tarkoita älyn puutetta. Useimmat evoluutiota kannattavat tiedemiehet ovat erittäin älykkäitä. Mielettömyys viittaa osaamattomuuteen soveltaa tietoa. Sananlaskut 1:7 kertoo meille, "HERRAN pelko on tiedon perusta, vain hullu halveksii viisautta ja opetusta."

Evoluutiotiedemiehet pilkkaavat luomista ja järjellistä suunnittelua epätieteellisenä ja tieteelliselle tutkimukselle arvottomana. Jotta jotakin voitaisiin pitää "tieteenä", he vaativat sen olevan havaittavissa ja testattavissa; sen on oltava naturalistinen. Luominen on määritelty "yliluonnollisena". Jumalaa tai yliluonnillista ei voi havaita tai testata (näin väite kuuluu) ja siksi luomista ja/tai järkevää suunnittelua ei voi pitää tieteellisenä. Tietysti evoluutiotakaan ei voi havaita tai testata, mutta se ei tunnu häiritsevän evoluution kannattajia. Tämän seurauksena kaikki mittaustulokset suodatetaan ennakkokäsitysten ja etukäteen hyväksytyn evoluutiomallin lävitse antamatta sijaa vaihtoehtoisille selityksille.

Maailmakaikkeuden alkuperää ja elämän syntyä ei voi testata tai havainnoida. Sekä luominen että evoluutio perustuvat uskoon. Kumpaakaan ei voi testata, sillä emmehän voi mennä takaisin miljardeja (tai tuhansia) vuosia tarkastellaksemme maailmankaikkeuden tai elämän alkuperää. Evoluutiota kannattavat tiedemiehet hylkäävät luomisen sen perusteella, että se loogisesti pakottaisi heidät hylkäämään evoluution tieteellisenä selityksenä elämän synnylle. Evoluutio, mitä tulee elämän syntyyn, ei kuitenkaan täytä "tieteen" määritelmää sen paremmin kuin luominenkaan. Evoluutio on oletettavasti ainoa testattavissa oleva selitys elämän synnylle; siksi se on myös ainoa elämän synnyn selitys, jota voidaan pitää "tieteellisenä". Tämä on mieletöntä! Evoluutiota puoltavat tiedemiehet hylkäävät järkeenkäyvän elämän synnyn teorian ilman, että he tarkastelisivat rehellisesti sen vahvoja puolia, koska se ei sovi heidän epäjohdonmukaisen kapeaan "tieteen" määritelmäänsä.

Jos luominen on totta, silloin on olemassa Luoja, jolle me kaikki olemme tilivelvollisia. Evoluutio tekee ateismin mahdolliseksi. Evoluutio antaa ateistille perustuksen selittää elämän olemassaolo ilman Jumala-Luojaa. Evoluutio kieltää tarpeen Jumalan olemassaololle maailmankaikkeudessa. Evoluutio on ateismi-uskonnon "luomisteoria". Raamatun mukaan valinta on selvä. Me voimme uskoa kaikkivoivan ja kaikkitietävän Jumalan Sanaan tai me voimme uskoa mielettömien ihmisten epäjohdonmukaisia ja puolueellisia selityksiä.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Mitä Raamattu opettaa luomisesta ja evoluutiosta?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries