settings icon
share icon
Kysymys

Mikä liha on?

Vastaus


John Knox (1510–1572) oli skotlantilainen kirkonmies, eräs protestanttisen reformaatioliikkeen johtajista ja mies, jota pidetään Skotlannin presbyteeriliikkeen perustajana. Monet aikamme teologeista ihannoivat Knoxia ja pitävät häntä henkilönä, jossa tiivistyy intohimo Jumalaa kohtaan, vakaumus Raamatun totuuksien noudattamiseen ja halu elää pyhää elämää. Kuitenkin hän lähestyessään elämänsä päätepistettä, myönsi henkilökohtaisen kamppailunsa Aatamilta perittyä syntistä luontoa vastaan (Room. 5:12). Knox sanoi, "Tiedän, kuinka ankaraa taistelu lihan ja hengen välillä on koettelemusten alla, kun meillä ei ole mitään maallisia puolustuskeinoja ja ainoastaan kuolema näyttää varmalta. Tunnen kyllä lihan valitukset ja tyytymättömyyden..."

Knoxin lausunto on hämmästyttävän samankaltainen apostoli Paavalin kanssa, joka avoimesti myönsi henkilökohtaisen kamppailunsa syntistä luontoaan vastaan: "Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä. Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei; sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni; sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?" (Room. 7:14-24).

Paavali kirjoittaa tässä roomalaisille osoitetussa kirjeessään, kuinka hänen kehonsa "jäsenissä", joita hän kutsuu "lihaksi", oli jotakin, joka aiheutti vaikeuksia hänen kristillisessä elämässään ja teki hänestä synnin orjan. Martti Luther kommentoi roomalaiskirjeensä esipuheessa Paavalin "liha"-sanan käyttöä sanomalla, "Teidän ei pidä ymmärtää väärin 'lihaa' ikään kuin se olisi ainoastaan 'liha', mikä liittää teidät syntisyyteen, vaan kuten Paavali käyttää 'lihaa' tarkoittaen sillä koko ihmistä, sielua, kehoa, järkeä ja kaikkia hänen ominaisuuksiaan, koska kaikki hänessä janoaa lihallisuuden perään."Lutherin kommentti osoittaa, kuinka "liha" sisältää kaikki kiintymykset ja halut, jotka ovat Jumalan vastaisia, ei ainoastaan seksuaalisuuden osa-alueella, vaan koko elämässä.

Jotta ymmärtäisimme ilmaisun "liha" merkityksen hyvin, tutkikaamme sen käyttöä ja määritelmiä Raamatussa ja kuinka se ilmenee sekä uskottomien että uskovien elämässä, mitkä sen seuraukset ovat ja kuinka sen voi kukistaa.

"Lihan" määritelmä
Uuden testamentin kreikankielen sana "lihalle" on sarx ja sitä käytetään usein Raamatussa viittaamaan fyysiseen kehoon. Uuden testamentin ja muun varhaisen kristillisen kirjallisuuden sanakirja selittää sanan merkityksen seuraavasti: "Fyysinen keho kokonaisuudessaan; Paavalin kirjoituksissa kehon kaikki osat muodostavat 'lihana' tunnetun kokonaisuuden, jota synti hallitsee siinä määrin, että missä tahansa tuo liha onkaan, kaikki synnin ilmenemismuodot ovat siinä läsnä, eikä siinä voi elää mitään hyvää."

Raamattu tekee selväksi, että ihmiskunta ei alkanut tällä tavoin. 1. Mooseksen kirjan perusteella ihmiskunta luotiin alun pitäen hyvänä ja täydellisenä: "Ja Jumala sanoi, 'Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme'... Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät" (1. Moos. 1:26-27). Koska Jumala on täydellinen ja koska seuraus on aina sen aiheuttaneen syyn kaltainen [tämä tarkoittaa, että täydellisen hyvä Jumala voi luoda ainoastaan hyviä asioita tai Jeesuksen sanoja lainaten, "Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä" (Matt. 7:18)], sekä Aatami ja Eeva luotiin hyviksi ja ilman syntiä. Mutta Aatamin ja Eevan langetessa syntiin, he korruptoituivat ja tämä korruptoitunut (syntinen) luonto periytyi heidän jälkeläisilleen: "Kun Aadam oli sadan kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle poika, joka oli hänen kaltaisensa, hänen kuvansa, ja hän antoi hänelle nimen Seet. " (1. Moos. 5:3, korostus lisätty).

Monet raamatunkohdat opettavat synnin olemuksesta, kuten esimerkiksi Daavidin lausunto, "Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on minut synnissä siittänyt" (Ps. 51:7). Daavid ei tarkoita tällä sitä, että hän syntyi avioliiton ulkopuolisesta suhteesta, vaan että hänen vanhempiensa synnillinen luonto periytyi hänelle. Teologiassa tätä kutsutaan ajoittain "tradusianistiseksi" (ilmaisu tulee latinankielisestä "oksaa" tarkoittavasta sanasta) näkemykseksi ihmisluonnosta. Tradusianismin mukaan henkilön sielu syntyy hänen vanhemmissaan ja lapsi perii heidän langenneen luontonsa sen myötä.

Raamatun näkemys ihmisluonnosta poikkeaa kreikkalaisen filosofian näkemyksestä siinä, että Raamatun mukaan ihmisen fyysinen keho ja hengellinen olemus olivat alun perin hyvät. Tämän vastakohtana Platon kaltaiset filosofit pitävät ihmistä dualistisena elii kaksijakoisena. Tällainen ajattelutapa tuotti aikojen saatossa teorian, että keho on paha, mutta henkilön henki on hyvä. Tämä näkemys vaikutti gnostikkojen kaltaisiin suuntauksiin, joiden mukaan demiurgeiksi kutsutut puolijumalat loivat vahingossa fyysisen maailman. Gnostikot vastustivat opetusta Kristuksen ylösnousemuksesta, koska he eivät uskoneet, että Jumala koskaan ottaisi itselleen fyysistä olomuotoa, koska keho oli paha. Apostoli Johannes kohtasi eläessään tämänkaltaisen suuntauksen ja varoitti siitä: "Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta" (1. Joh. 4:1-3).

Tämän lisäksi gnostikot opettivat, että henkilön teoilla fyysisessä kehossa ei ollut merkitystä, koska ainoastaan hengellä oli merkitystä. Tällä platonisella dualismilla oli sama vaikutus ensimmäisellä vuosisadalla kuin sillä on tänään — se johtaa joko asketismiin tai nautinnollisuuteen, mitkä molemmat Raamattu tuomitsee (Kol. 2:23; Juud. 4).

Vastoin kreikkalaista ajattelutapaa, Raamattu opettaa ihmisluonnon, sekä fyysisen että hengellisen, olleen hyviä. Synti kuitenkin vaikutti molempiin haitallisesti. Synnin seurausta kehossa kutsutaan usein "lihaksi" Raamatussa — se vastustaa Jumalaa ja haluaa täyttää synnin pyynnöt. Pastori Mark Bubek määrittelee lihan seuraavalla tavalla: "Liha on ihmisessä oleva virheellinen ominaisuus, jonka tähden luonnollinen ihminen ei voi palvella Jumalaa. Se on pakonomainen sisäinen voima, jonka olemme perineet syntiinlankeemuksen seurauksena ja se ilmaisee itseään kapinoimalla Jumalaa ja hänen vanhurskauttaan vastaan. Lihaa ei voi korjata tai parantaa. Lihan vankeudesta vapautuminen on mahdollista ainoastaan sen täydellisen tuhoamisen kautta ja korvaamalla se uudella elämällä Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa."

Lihan ilmenemismuodot ja sen kanssa kamppaileminen
Kuinka lihallisuus ilmenee ihmisissä? Raamattu vastaa tähän kysymykseen seuraavasti: "Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. " (Gal. 5:19-21).

Esimerkit lihallisuuden ilmenemisestä maailmassa ovat selviä. Tarkastellaan esimerkin vuoksi äskettäisen Yhdysvalloissa tehdyn pornografiaa koskeneen gallupin tuloksia. Tutkimuksen mukaan jokaisena sekuntina:

• $3,075.64 kulutetaan pornografiaan

• 28,258 Internetin käyttäjää katselee pornografiaa

• 372 Internetin käyttäjää kirjoittaa aikuisviihteen hakusanoja hakuohjelmiin

Joka 39. minuutti valmistuu uusi pornografinen video. Tällaiset tulokset korostavat profeetta Jeremiaan kirjoituksia, joissa hän murehti, kuinka "Petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahanilkinen; kuka taitaa sen tuntea? (Jer. 17:9). "

Lihallisuuden seuraukset
Raamatun mukaan lihassa elämisen seuraukset ovat murheellisia. Ensimmäiseksi, Raamattu opettaa lihallisen elämää elävien ja niiden, jotka eivät koskaan halua muuttaa synnillistä käytöstään tai tehdä siitä parannusta, kokevan iankaikkisen eron Jumalasta niin tässä kuin tätä seuraavassa elämässä:

• " Minkä hedelmän te siitä silloin saitte [synnillisestä elämästä]? Sen, jota te nyt häpeätte. Sillä sen loppu on kuolema (Room. 6:21)."

• "Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää (Room. 8:13)."

• "Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää; mutta joka Henkeen kylvää, se Hengestä iankaikkisen elämän niittää (Gal. 6:7-8)."

Edelleen, tällainen ihminen joutuu lihallisten luontonsa orjaksi: "Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi (Room. 6:16)?" Tämä orjuus johtaa tuhoisaan elämäntyyliin ja alati huononevaan elämään. Kuten profeetta Hoosea totesi, "Sillä tuulta he kylvävät, ja myrskyä he leikkaavat... (Hoosea 8:7)."

Totuus on se, että lihan himojen seuraaminen johtaa aina Jumalan moraalisen lain rikkomiseen. Kuitenkin tietyssä mielessä voimme todeta, että henkilö ei voi koskaan rikkoa Jumalan moraalilakia, vaikka hän voi olla tottelematta sitä. Esimerkiksi, henkilö voi kiivetä katolle, sitoa viitan kaulansa ympärille ja hypätä alas toivoen voivansa vastustaa painovoimaa. Hän kuitenkin huomaa välittömästi, että hän ei kykene lentämään, hän ei voi kumota painovoimaa ja hän loukkaa itsensä todentaessaan painovoiman vaikutuksen. Samoin tapahtuu moraalisten tekojen kohdalla: henkilö saattaa olla noudattamatta Jumalan moraalilakia ja elää lihallisesti, mutta lopulta Jumalan moraalilaki vaikuttaa hänenkin elämässään ja hän loukkaa itsensä tavalla tai toisella.

Lihan voittaminen
Raamattu antaa kolmivaiheisen prosessin lihan voittamiseksi ja yhteyden palauttamiseksi Jumalan kanssa. Ensimmäinen vaihe on rehellisyys, missä henkilö tunnustaa synnillisen elämäntyylinsä Jumalan edessä. Tämä tarkoittaa, että henkilö on samaa mieltä Raamatun kanssa ihmisestä: ihmiset ovat syntisiä ja syntyvät maailmaan jo alun perin särkyneessä suhteessa heidät luoneeseen Jumalaan.

• "Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? (Ps. 130:3)?"

• "Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä... Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä (1. John 1:8, 10)."

Seuraava vaihe on Pyhän Hengen kanssa vaeltaminen. Siihen sisältyy Jumalan avun pyytäminen pelastumiseen ja Pyhän Hengen vastaanottaminen, jonka voima auttaa elämään oikein Jumalan edessä ja torjumaan lihan himoja. Raamattu kuvailee tätä muutosta ja uutta elämää monissa kohdin:

• "Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni" (Gal. 2:19-20).

• "Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa" (Room. 6:11).

• "Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä" (Gal. 5:16).

• "Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet" (Gal. 3:27).

• "Vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät" (Room. 13:14).

• "Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä" (Ef. 5:18).

• "Minä talletan kaikki ohjeesi sydämeeni, etten rikkoisi sinua vastaan" (Ps. 119:11).

Viimeinen vaihe on kuoleman polku, jolla liha näännytetään kaikista himoistaan niin, että se lopulta kuolee. Vaikka henkilö on uudestisyntynyt Jumalan Hengen kautta, hänen on silti ymmärrettävä, että hänellä on vanha luonto haluineen, joka sotii uutta luontoa ja sen Hengen haluja vastaan. Käytännössä kristityn on vältettävä vanhan lihallisen luonnon ravitsemista ja sen sijaan hänen on keskityttävä Hengen haluamiin tekoihin:

• "Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta" (1. Tim. 6:11).

• "Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä" (2. Tim. 2:22).

• "Vaan minä kuritan ruumistani ja masennan sitä, etten minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljättäväksi" (1. Kor. 9:27).

• "Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta" (Kol. 3:5).

• "Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen" (Gal. 5:24).

• "Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi" (Room. 6:6).

• "Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan, jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niinkuin totuus on Jeesuksessa: että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen" (Ef. 4:20-24).

Lopputoteamus
John ja Charles Wesley olivat tunnettuja saarnaajia ja virsien kirjoittajia. Heidän äitinsä Susanna Wesley kuvaili syntiä ja lihaa seuraavin sanoin: "Mikä heikentää ajattelukykyäsi, vähentää omantuntosi herkkyyttä, himmentää Jumalatietoisuuttasi tai korvaa hengellisiä asioita kohtaan tuntemasi ilon, lyhyesti sanottuna: jos mikään lisää lihan valtaa ja voimaa Pyhän Hengen kustannuksella, se on sinun elämässäsi synti, olipa se itsessään kuinka hyvää tahansa." Yksi kristillisen elämän tavoitteista on Hengen voitto lihasta ja elämässä tapahtuva muutos, joka ilmenee vanhurskaana elämänä Jumalan edessä.

Vaikka kamppailu on todellinen (Raamattu tekee tämän selväksi), Jumala on vakuuttanut kristityille tämän olevan mahdollista. "Varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka" (Fil. 1:6).

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Mikä liha on?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries