Antaako Jumala vielä nykyaikana ihmisille näkyjä?Kysymys: Antaako Jumala vielä nykyaikana ihmisille näkyjä? Pitäisikö uskovien odottaa näkyjen olevan osa heidän kristillistä elämäänsä?

Vastaus:
Voiko Jumala vielä nykyaikana antaa ihmisille näkyjä? Voi antaa! Antaako Jumala vielä nykyaikana ihmisille näkyjä? Mahdollisesti. Pitäisikö meidän olettaa näkyjen olevan tavanomainen ilmiö? Ei pitäisi. Kuten Raamattu kertoo, Jumala puhui ihmisille monta kertaa näkyjen välityksellä. Esimerkkeinä ovat Joosef, Jaakobin poika, Joosef, Marian aviomies, Salomon, Jesaja, Hesekiel, Daniel, Pietari ja Paavali. Profeetta Joel ennusti näkyjen lisääntyvän ja Pietari vahvisti sen Apostolien tekojen luvussa kaksi. On tärkeää huomata ero näkyjen ja unien välillä: näky annetaan henkilön ollessa valveilla, kun taas uni annetaan henkilön ollessa unessa.

Monissa osin maailmaa Jumala näyttää käyttävän yksinomaan näkyjä ja unia. Sellaisilla alueilla, missä evankeliumi on tuskin tai lainkaan saatavilla tai missä ihmisillä ei ole Raamattuja, Jumala käyttää unia ja näkyjä antaakseen ihmisille viestinsä. Tämä on sopusoinnussa raamatullisen käytännön kanssa, sillä Jumala käytti usein näkyjä ilmoittaakseen totuutensa ihmisille kristillisen aikakauden alussa. Jos Jumala haluaa olla yhteydessä henkilön kanssa, hän voi käyttää mitä tahansa hyväksi katsomaansa menetelmää: lähetyssaarnaajaa, enkeliä, näkyä tai unta. Tietysti Jumala pystyy antamaan näkyjä sellaisillakin alueilla, missä evankeliumi on jo tarjolla. Jumalan kyvyillä ei ole mitään rajoja.

Samanaikaisesti meidän on oltava varovaisia unien ja näkyjen tulkitsemisessa. Meidän on muistettava, että Raamattu on saatettu loppuun ja siinä kerrotaan meille kaikki tarpeellinen. Tosiasia on se, että jos Jumala antaisi näyn, se olisi täydellisessä sopusoinnussa hänen jo Raamatussa antaneen ilmoituksen kanssa. Näyille ei koskaan saa antaa yhtä suurta tai suurempaa auktoriteettia kuin Jumalan Sanalle. Jumalan Sana on kaikkein korkein auktoriteetti kristilliselle uskolle ja elämälle. Jos sinä näet näyn ja sinusta tuntuu, että Jumala antoi sen sinulle, tutki rukoillen Jumalan Sanaa ja varmistu siitä, että näkysi on sopusoinnussa Raamatun kanssa. Jos näin on asianlaita, harkitse rukoillen miten Jumala haluaisi sinun vastaavan näkyysi (Jaak. 1:5). Jumala ei antaisi kenellekään näkyä kätkien sen merkityksen. Raamatussa aina henkilön pyytäessä Jumalalta näyn merkitystä, Jumala teki sen merkityksen selväksi näyn saajalle (Daniel 8:15-17).


Paluu suomenkieliselle etusivulleAntaako Jumala vielä nykyaikana ihmisille näkyjä? Pitäisikö uskovien odottaa näkyjen olevan osa heidän kristillistä elämäänsä?