Kristityn unien tulkinta? Tulevatko unemme Jumalalta?


Kysymys: Kristityn unien tulkinta? Tulevatko unemme Jumalalta?

Vastaus:
GotQuestions.org ei tarjoa kristityille unien tulkintaa. Me emme tulkitse unia. Me uskomme vahvasti, että kunkin unet ja noiden unien merkitys on heidän ja Jumalan välinen asia. Puhuuko Jumala edelleenkin meille unien kautta? Raamatusta ilmenee, että Jumala usein puhui monille ihmisille unien välityksellä. Esimerkkeinä ovat Joosef ja Jaakob (1. Moos. 37:5-10), Marian aviomies Joosef (Matt. 2:12-22), Salomon (1. Kun. 3:5-15) ja monet muut (Daniel 2:1, 7:1; Matt. 27:19). Joelin kirjassa 2:28 on ennustus, kuinka Jumala käyttää unia. Apostoli Pietari viittasi tähän raamatunkohtaan Ap. t. 2:17. Vastaus kysymykseemme on selvästi myönteinen: Jumala voi puhua ja Hän puhuu unien kautta.

Kuitenkin, tuon totuuden soveltamisessa nykyaikana on eroja. Meidän on muistettava, että Raamattu on saatettu loppuun ja siinä on ilmoitettu meille kaikki meille tarpeellinen tietous täältä iankaikkisuuteen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Jumala ei tee ihmeitä tai puhu meille unien kautta meidän päivinämme. Mutta kaikki, mitä Jumala sanoo unissa, näyissä, mielikuvissa tai "pienellä sisäisellä äänellä" on täydellisessä sopusoinnussa Raamatun ilmoituksen kanssa. Unia ei voi asettaa Raamatun yläpuolelle.

Jos sinä näet unen ja sinusta tuntuu, että Jumala antoi sen sinulle, tutki rukoillen Jumalan Sanaa ja varmistu siitä, että unesi on sopusoinnussa Raamatun kanssa. Ja jos näin on asianlaita, harkitse rukoillen miten Jumala haluaisi sinun vastaavan uneesi (Jaak. 1:5). Kun Raamatussa kerrotaan kenen tahansa saaneen unen Jumalalta, Jumala teki aina selväksi unen tarkoituksen, oli se annettu suoraan, enkelin tai lähettilään kautta (1. Moos. 40:5-11; Daniel 2:45, 4:19). Kun Jumala puhuu meille, Hän varmistuu siitä, että me varmasti ymmärrämme Hänen viestinsä.

English
Paluu suomenkieliselle etusivulle

Kristityn unien tulkinta? Tulevatko unemme Jumalalta?