Pitääkö kristittyjen noudattaa maan lakeja?


Kysymys: Pitääkö kristittyjen noudattaa maan lakeja?

Vastaus:
Roomalaiskirjeen 13:1-7 kuuluu, “Jokaisen on suostuttava esivaltansa alaisuuteen. Eihän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta peräisin, häneltä ovat vallankäyttäjät saaneet valtuutensa. Joka vastustaa esivaltaa, nousee siis Jumalan säädöstä vastaan, ja ne, jotka näin tekevät, saavat rangaistuksensa. Ei sen, joka tekee oikein, tarvitse pelätä viranomaisia, vaan sen, joka tekee väärin. Jos siis tahdot elää pelkäämättä esivaltaa, tee oikein! Silloin saat siltä kiitosta. Se on Jumalan palvelija ja toimii sinun parhaaksesi. Mutta jos teet väärin, pelkää! Esivalta ei kanna miekkaa turhaan. Se on Jumalan palvelija ja panee täytäntöön väärintekijälle kuuluvan rangaistuksen. Siksi on suostuttava esivallan alaisuuteen, ei vain rangaistuksen pelosta vaan myös omantunnon vaatimuksesta. Sen vuoksi te verojakin maksatte, sillä viranomaiset ovat Jumalan palveluksessa, kun he hoitavat tehtäviään. Antakaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia."

Tämän raamatunkohdan mukaan on ilmiselvää, että meidän on toteltava Jumalan asettamaa esivaltaa. Jumala loi esivallan ylläpitämään järjestystä, rankaisemaan pahuutta ja edistämään oikeutta (1. Moos. 9:6; 1. Kor. 14:33; Room. 12:8). Meidän on toteltava esivaltaa kaikessa: verojen maksussa, lakien ja asetusten noudattamisessa. Meidän on suhtauduttava siihen kunnioituksella. Jos emme toimi tällä tavoin, halveksumme viime kädessä Jumalaa, sillä hän on asettanut tuon esivallan meitä varten. Kun apostoli Paavali kirjoitti roomalaisille, hän oli Rooman hallituksen alainen keisari Neron aikakaudella, joka oli ehkä kaikkein pahin kaikista Rooman keisareista. Siitä huolimatta Paavali hyväksyi roomalaisen esivallan. Kuinka me voisimme toimia toisin?

Seuraava kysymys on: "Onko sellaisia tilanteita, joissa meidän pitäisi tarkoituksella rikkoa maan lakeja?" Vastaus tähän kysymykseen saattaa löytyä Ap. teoista 5:27-29, "Apostolit tuotiin neuvoston eteen, ja ylipappi alkoi kuulustella heitä. Hän sanoi: "Me kielsimme jyrkästi teitä opettamasta sen miehen nimessä. Mutta nyt koko Jerusalem on täynnä teidän oppianne ja te yritätte panna sen miehen kuoleman meidän syyksemme." Tähän Pietari ja muut apostolit vastasivat: "Ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä." Tämän perusteella on selvää, että niin kauan kuin maan lait eivät ole ristiriidassa Jumalan lain kanssa, meidän on noudatettava niitä. Mutta jos maan lait ovat ristiriidassa Jumalan käskyjen kanssa, meidän ei pidä noudattaa niitä ja niiden sijaan meidän on noudatettava Jumalan lakeja. Kuitenkin meidän on näissäkin tilanteissa hyväksyttävä esivallan auktoriteetti. Tämä käy ilmi Pietarin ja Johanneksen kohdalla siinä, että he eivät valittaneet ruoskimisesta, vaan iloitsivat kuuliaisuudestaan Jumalalle johtuvista kärsimyksistään (Ap. t. 5:40-42).

English
Paluu suomenkieliselle etusivulle

Pitääkö kristittyjen noudattaa maan lakeja?

Selvitä, miten ...

Vietät ikuisuuden Jumalan kanssaSaat anteeksiannon Jumalalta