settings icon
share icon
Kysymys

Mitä on kristillinen gnostilaisuus?

Vastaus


Itse asiassa ei ole olemassa kristillistä gnostilaisuutta, koska oikea kristinusko ja gnostilaisuus ovat toisensa poissulkevat uskomukset. Gnostilaisuuden perusopit ovat ristiriidassa kristinuskon kanssa. Joitakin gnostilaisuuden suuntauksia voi kenties väittää kristillisiksi, mutta ne ovat itse asiassa epäkristillisiä.

Ensimmäisen kolmen vuosisadan aikana gnostilaisuus oli kenties kaikkein vaarallisin varhaiskristittyjä uhannut vääräoppisuus. Plato ja muut filosofit vaikuttivat gnostilaisuuden kehitykseen. Gnostilaisuus perustuu kahteen väärään perusajatukseen. Ensinnä, se perustuu hengen ja aineen kaksijakoon. Gnostikkojen mielestä aine edustaa pahuutta ja henki hyvyyttä. Tämän alkuoletuksen pohjalta gnostikot uskovat ruumiin kautta suoritettujen tekojen, jopa kaikkein törkeimpien syntien, olevan merkityksettömiä, koska todellinen elämä tapahtuu ainoastaan hengellisessä todellisuudessa.

Toiseksi, gnostikot väittävät omaavansa "korkeampaa tietoa", josta ainoastaan muutamat harvat pääsevät osallisiksi. Termi gnostilaisuus tulee kreikan kielen sanasta gnosis, joka merkitsee "tietoa". Gnostikot väittävät omaavansa korkeampaa tietoa, jota he eivät ole saaneet Raamatusta, vaan jostain mystiseltä, korkeammalta taholta. Gnostikot pitävät itseään muiden yläpuolella olevana etuoikeutettuna luokkana perustuen heidän syvällisempään Jumalan tuntemukseensa.

Meidän tarvitsee ainoastaan verrata gnostilaisuuden pääopetuksia kristinuskoon voidaksemme tehdä selväksi, että näiden kahden uskonnon välillä ei ole mitään yhteistä. Gnostilaisuus opettaa pelastuksen tulevan korkeamman jumalallisen tiedon myötä, mikä vapauttaa ihmisen pimeyden harhakuvitelmista. Vaikka he väittävät seuraavansa Jeesusta Kristusta ja hänen opetuksiaan, gnostikot vääristelevät hänen opetuksiaan monin tavoin. Jeesus ei opettanut mitään tiedon tuomasta pelastuksesta, vaan ainoastaan pelastuksesta uskon kautta häneen. Ef. 2:8-9 kertoo: "Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä." Edelleen, Kristuksen tarjoama pelastus on ilmainen ja tarjolla kaikille (Joh. 3:16), eikä ainoastaan harvoille valituille, jotka ovat saaneet erityistä pelastavaa tietoa.

Kristinuskon mukaan ainoa totuuden lähde on Raamattu, innoitettu, virheetön, elävän Jumalan Sana ja joka on ainoa virheetön uskon ja käytännön elämän ohjenuora (Joh. 17:17; 2. Tim. 3:15-17; Hepr. 4:12). Jumalan kirjallista ilmoitusta ihmiskunnalle ei voi koskaan korvata ihmisen ajatuksilla, kirjoituksilla tai näyillä. Gnostikot käyttävät monia kerettiläisiä kirjoituksia, jotka tunnetaan gnostilaisuuden evankeliumeina. Ne ovat väärennöksiä, joiden väitetään olevan Raamatun kadonneita kirjoja. Onneksi varhaisseurakunnan kirkkoisät olivat yksimielisiä määritellessään gnostiset kirjoitukset väärennöksiksi, joissa opetetaan vääriä oppeja Jeesuksesta Kristuksesta, pelastuksesta, Jumalasta ja kaikista muista kristinuskon keskeisistä totuuksista. Gnostilaisten evankeliumien ja Raamatun välillä on lukemattomia ristiriitoja. Jopa niin kutsutut kristilliset gnostikot lainaavat raamatunkohtia ja kirjoittavat ne sitten uudestaan saadakseen ne yhteensopiviksi oman filosofiansa kanssa. Raamattu tuomitsee ja kieltää tällaisen menettelyn (5. Moos. 4:2; 12:32; Sananl. 30:6; Ilm. 22:18-19).

Jeesus Kristus on toinen kohta, jossa kristinusko ja gnostilaisuus eroavat jyrkästi. Gnostikot eivät usko Jeesuksen ruumiin olleen oikean, vaan ainoastaan "näyttäneen" fyysiseltä. He myös uskovat hänen henkensä laskeutuneen hänen päälleen hänen kasteessaan, mutta jättäneen hänet juuri ennen hänen ristiinnaulitsemistaan. Tällaiset näkemykset eivät ainoastaan tuhoa Jeesuksen ihmisyyttä, mutta myös hänen sovitustyönsä, koska Jeesuksen täytyi olla täysin Jumala ja täysin ihminen voidakseen kärsiä ja kuolla ristillä suorittaakseen sijaisovitustyön meidän syntiemme edestä (Hepr. 2:14-17). Raamatullinen näkemys Jeesuksesta vahvistaa hänen täydellisen ihmisyytensä samoin kuin hänen täyden jumalisuutensa.

Gnostilaisuus perustuu mystiseen, vaistonvaraiseen, puolueelliseen, sisäiseen ja tunneperäiseen totuuden lähestymistapaan, joka ei sinällään ole mitään uutta. Tämä näkemys on hyvin vanha ja juontaa juurensa Eedenin paratiisiin, jossa Saatana vähätteli Jumalaa ja hänen sanojaan ja sai siten Aadamin ja Eevan hylkäämään totuuden ja hyväksymään valheen. Hän toimii samoin nykyään, "kulkien ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä" (1. Piet. 5:8). Hän pyrkii yhä edelleen murentamaan Jumalan ja Raamatun arvovaltaa ja pyydystämään verkkoonsa herkkäuskoiset, Raamattua heikosti tuntevat, tai henkilökohtaista ilmoitusta etsivät, jotka haluavat kokea olevansa erikoisia, ainutlaatuisia ja muiden yläpuolella. Seuratkaamme apostoli Paavalin esimerkkiä, joka kehotti meitä seuraavin sanoin, "Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää". Tämän me teemme vertaamalla kaikkia opetuksia Jumalan Sanaan, joka on ainoa totuus.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Mitä on kristillinen gnostilaisuus?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries