settings icon
share icon
Kysymys

Ovatko apostoli Paavalin kirjoitukset Jumalan innoittamia (1. Kor. 7:12)?

Vastaus


Suurin osa konservatiivisesta evankelisesta kristikunnasta uskoo niin kutsuttuun sanainspiraatioon. Sen mukaan Raamatun jokainen yksittäinen sana on "Jumalan innoittama" ( 2. Tim. 3:16). Mikäli kriitikkojen mukaan 1. Kor. 7:12 ei ole Jumalan innoittama, vaan paremminkin Paavalin oma mielipide, niin mitä muita raamatunkohtia he voisivat samoin väittää ihmisen mielipiteiksi Jumalan innoituksen sijaan? Tässä on kyseessä raamatullisen arvovallan perusolemus.

Paavali kirjoitti tämän kirjeen hyvin paheellisessa Korintissa asuvalle kristittyjen ryhmälle. Osa paheellisuudesta johtui Afroditen temppelistä, jossa työskenteli yli 1000 prostituoitua. Tähän kaupunkiin Paavali perusti Korintin seurakunnan. Itse asiassa monet seurakunnan jäsenistä olivat aiemmin mukana Korintin paheellisessa elämänmenossa. Korintin seurakunta koostui entisistä huorintekijöistä, epäjumalanpalvojista, aviorikkojista, homoseksuaaleista ja juopoista (1. Kor. 6:9-11).

Luvussa 7 Paavali vastaa seurakunnan esittämään kysymykseen koskien miesten ja naisten välisiä seksuaalisuhteita. Korintin sosiaalisesta ilmapiiristä johtuen korinttilaisten mielestä oli hyvä, jos kaikki olisivat pysyneet naimattomina. Paavalin mielestä naimattomuus oli hyvästä ja hän toivoo useampien olevan naimattomia, niin kuin hän itsekin oli. Paavali ei kuitenkaan moiti avioitumista. Hän ainoastaan toteaa naimattomuuden edut Jumalan työhön osallistuville. Paavali kuitenkin toteaa naimattomuuden olevan Jumalan lahja, jota ei ole kaikilla (jae 7). Paavali kehottaa avioliitossa olevia pysymään avioituneina ja jakeessa 10 Paavali toteaa, "En minä, vaan Herra." Tämä tarkoittaa, että Paavali antoi korinttilaisille suoran ohjeen Jeesukselta. Tämä ohje tuli Jeesuksen opetuksista evankeliumeissa, erityisesti Matt. 5:32.

Lopulta jakeessa 12 Paavali ohjeistaa "seka-avioliittoja", joissa toinen osapuoli on kristitty ja toinen on epäuskoinen. Vallitsevassa elämäntilanteessa kristityt saattoivat olla taipuvaisia eroamaan epäuskoisesta puolisostaan ajatellen, että niin toimien he puhdistautuisivat. Paavali kehottaa uskovaa puolisoa pysymään uskottoman aviopuolisonsa kanssa. Hän kertoo tämän käskyn tulevan Jeesukselta, eikä itseltään. Paavali ei kuitenkaan tarjoa omaa mielipidettään tässä kohdin. Hän toteaa, että Jeesus ei koskaan opettanut suoraan tästä asiasta maallisen opetustyönsä aikana. Evankeliumeissa ei ole yhtään suoraa Jeesuksen opetusta koskien uskovan ja epäuskoisen avioliittoa. Jeesus antoi yhden hyväksyttävän syyn avioerolle (Matt. 5:32; 19:19), eikä siinä ollut kyse uskovan avioliitosta jumalattoman kanssa.

Näin ollen paras vastaus esitettyyn kysymykseen on, että Paavali antoi uutta tietoa koskien tätä asiaa, jota Jeesus ei nimenomaisesti käsitellyt. Juuri tämän vuoksi Paavali kirjoittaa, "Sitten sanon vielä, en Herran sanana vaan omanani." Toisin sanoen, minä, eikä Jeesus, annan teille tämän käskyn, vaikka se tosin pohjautuu Jeesuksen opetusten periaatteisiin. Jeesuksen opetustyö oli laaja, mutta hän ei käsitellyt kaikkia kristillisen elämän osa-alueita. Tämän vuoksi hän lähetti apostolit jatkamaan työtään taivaaseen nousunsa jälkeen. Tämän vuoksi meillä on nyt Jumalan innoittama Raamattu, "Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä" (2. Tim. 3:17). Paavali antoi meille paljon uutta tietoa, tosin kaikki se tuli viime kädessä Pyhältä Hengeltä. Monissa epistoloissaan Paavali paljastaa "salaisuuksia". Sana "salaisuus" on teknillinen ilmaisu ja se merkitsee jotakin ennen ilmoittamatonta totuutta, joka nyt on tehty julkiseksi. Siitä esimerkkinä on seurakunnan koostuminen juutalaisista ja pakankansoista (Room. 11:25) ja uskovien ylöstempaaminen (1. Kor. 15:51-52). Paavali yksinkertaisesti antaa meille 1. Kor. 7:12 täydellisemmän ilmoituksen avioliitosta, kuin mitä Jeesus antoi.EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Ovatko apostoli Paavalin kirjoitukset Jumalan innoittamia (1. Kor. 7:12)?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries