settings icon
share icon
Kysymys

Mikä on kielillä puhuminen armolahja?

Vastaus


Kielillä puhumista tapahtui ensimmäisen kerran helluntaina, josta kerrotaan Apostolien teoissa (Apt. 2:1-4). Apostolit julistivat evankeliumia väkijoukolle puhuen eri kielillä: ”...me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja” (Ap. t. 2:11). Kreikan kielen sana, joka on käännetty "kieli", merkitsee kirjaimellisesti "puhuttua kieltä". Näin ollen kielillä puhumisen armolahja tarkoittaa, että henkilö Jumalan työtä tehdessään puhuu kieltä, jota ei itse osaa, mutta mitä joku toinen voi ymmärtää. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvuissa 12–14, joissa Paavali puhuu armolahjoista, hän huomauttaa: ”Mitä hyötyä minusta on, veljet, jos tulen luoksenne ja vain puhun kielillä enkä välitä mitään ilmestystä tai anna teille tietoa, profetiaa tai opetusta?” (1. Kor. 14:6). Apostoli Paavalin mukaan ja yhtäpitävästi Apostolien teoissa kuvatun kielillä puhumisen kanssa kielillä puhuminen on hyödyllistä sille, joka kuulee Jumalan sanoman omalla kielellään, mutta hyödytöntä kaikille muille – ellei sitä tulkita tai selitetä.

Henkilö, jolla oli kielien tulkitsemisen armolahja (1. Kor. 12:30), pystyi ymmärtämään kielillä puhujaa, vaikka ei itse osannutkaan kyseistä kieltä. Kielien tulkitsija välitti sitten kielillä puhujan viestin kaikille muille, niin että kaikki ymmärsivät. ”Sen, joka puhuu kielillä, on siksi rukoiltava itselleen myös tulkitsemisen kykyä” (1. Kor. 14:13). Paavalin johtopäätös kielistä, joita ei selitetä, on vankka: ”Jotta voisin opettaa muitakin, haluan seurakunnassa silti puhua mieluummin viisi ymmärrettävää sanaa kuin kymmenentuhatta sanaa kielillä [-92 käännös: tuhansia hurmoskielen sanoja]” (1. Kor. 14:19).

Toimiiko kielillä puhumisen armolahja nykyään? 1. Kor. 13:8 mainitsee kielillä puhumisen lakkaavan, vaikka se kyllä liittää lakkaamisen ”täydellisen” tuloon (1. Kor. 13:10). Joidenkin mielestä erilainen kreikan kielen aikamuoto profetoimisen ja tiedon ”katoamisen” ja toisaalta kielilläpuhuminen ”lakkaamisen” välillä on todiste siitä, että kielillä puhuminen lakkaa ennen "täydellisen” tulemista. Tämä voi kyllä olla mahdollista, mutta se ei ole tämän tekstin perusteella mitenkään selvää. Jotkut viittaavat myös sellaisiin raamatunkohtiin kuin Jes. 28:11 ja Joel 2:28-29 osoituksena siitä, että kielillä puhuminen oli merkki Jumalan tulevasta tuomiosta. 1. Kor. 14:22 kuvaa kielillä puhumista ”merkiksi niille, jotka eivät usko”. Tämän väitteen mukaan kielillä puhumisen armolahja varoitti juutalaisia siitä, että Jumala oli tuomitseva Israelin, koska tämä ei hyväksynyt Jeesusta Kristusta Messiaana. Siispä kun Jumala tosiaan tuomitsi Israelin (antamalla roomalaisten tuhota Jerusalemin vuonna 70 jKr.), kielillä puhumisen armolahja ei enää palvelisi tarkoitustaan. Vaikkakin tämä näkemys on mahdollinen, kielillä puhumisen armolahjan pääasiallisen tarkoituksen täyttyminen ei välttämättä edellytä, että lahja lakkaa kokonaan olemasta. Raamattu ei myöskään missään vääjäämättömästi vahvista, että kielillä puhumisen armolahja olisi lakannut.

Toisaalta, jos kielillä puhumisen armolahja toimisi nykyään seurakunnassa, sitä harjoitettaisiin Raamatun opetuksen mukaisesti. Se olisi todellinen ja ymmärrettävä kieli (1. Kor. 14:10). Sen tarkoituksena olisi Jumalan Sanan välittäminen jollekin toista kieltä puhuvalle henkilölle (Apt. 2:6-12). Se olisi sopusoinnussa Paavalin Jumalalta saaman käskyn kanssa: ”Jos puhutaan kielillä, vain kaksi tai enintään kolme saa puhua, kukin vuorollaan, ja jonkun on tulkittava puhetta. Ellei tulkitsijaa ole, puhuja olkoon seurakunnan parissa vaiti ja puhukoon vain itselleen ja Jumalalle” (1. Kor. 14:27-28). Tämä käytäntö on sopusoinnussa myös 1. Kor. 14:33 kanssa: ”sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala”.

Jumala voi aivan varmasti antaa jollekulle kielillä puhumisen lahjan, jotta hän voisi kommunikoida toista kieltä puhuvan henkilön kanssa. Pyhällä Hengellä on täysi valta jakaa armolahjoja tahtonsa mukaan (1. Kor. 12:11). Kuvittelepa, kuinka paljon tuloksekkaampia lähetystyöntekijät olisivat, jos heidän ei tarvitsisi mennä kielikouluun, vaan he pystyisivät heti puhumaan ihmisille näiden omaa kieltä. Jumala ei kuitenkaan näytä toimivan tällä tavalla. Kielillä puhumista ei näytä nykyisin juurikaan esiintyvän siinä muodossa kuin sitä tapahtui Uudessa testamentissa, vaikka se olisi todella hyödyllistä. Valtaosa uskovista, jotka väittävät puhuvansa kielillä, eivät tee sitä edellä mainittujen raamatunkohtien opetuksen mukaisesti. Näistä seikoista voidaan päätellä, että kielillä puhumisen armolahja on loppunut tai ainakin se on erittäin harvinaista Jumalan suunnitelmissa nykypäivän seurakuntaa varten.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Mikä on kielillä puhuminen armolahja?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries