Keitä olivat Jeesuksen Kristuksen kaksitoista (12) opetuslasta/ apostolia?


Kysymys: Keitä olivat Jeesuksen Kristuksen kaksitoista (12) opetuslasta/ apostolia?

Vastaus:
Sana "opetuslapsi" merkitsee opiskelijaa tai seuraajaa. Sana "apostoli" tarkoittaa "lähetettyä". Jeesuksen maanpäällisen elämän aikana hänen kahtatoista seuraajaa kutsuttiin opetuslapsiksi. Jeesus Kristus koulutti kaksitoista opetuslastaan, jotka seurasivat häntä päivittäin. Jeesus lähetti opetuslapsensa todistamaan itsestään maailmalle ylösnousemuksensa ja taivaaseen astumisensa jälkeen (Matt. 28:18-20; Ap. t. 1:8). Tämän jälkeen heitä alettiin kutsua kahdeksitoista apostoliksi. Kuitenkin Jeesuksen ollessa vielä maan päällä, nimityksiä "opetuslapsi" ja "apostoli" käytettiin tarkoittamaan samaa asiaa.

Kaksitoista alkuperäistä opetuslasta eli apostolia on nimetty Matt. 10:2-4, "Nämä ovat niiden kahdentoista apostolin nimet: ensimmäisenä Simon, toiselta nimeltä Pietari, ja hänen veljensä Andreas, Jaakob Sebedeuksen poika ja hänen veljensä Johannes, Filippus ja Bartolomeus, Tuomas ja publikaani Matteus, Jaakob Alfeuksen poika ja Taddeus, Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, joka sitten kavalsi Jeesuksen." Raamattu luettelee kahdentoista opetuslapsen nimet myös Mark. 3:16-19 ja Luukas 6:13-16. Näiden kolmen raamatunkohdan keskinäinen vertailu osoittaa nimissä olevan muutamia pieniä eroja. Näyttää siltä, että Taddeus tunnettin myös "Juudaksena, Jaakobin poikana" (Luuk. 6:16) ja Lebbeuksena (Matt. 10:3, vuoden 1933/38 käännös). Simon Kiivailija tunnettiin myös nimellä Simon Kananeus (Mark. 3:18). Mattias (Ap. t. 1:20-26) korvasi Juudas Iskariotin, Jeesuksen kavaltajan. Joidenkin raamatunopettajien mielestä Mattias oli "tilapäinen" apostoli ja he uskovat Paavalin olleen Jumalan valinta Juudas Iskariotin korvaajaksi kahdentoista apostolin joukossa.

Kaksitoista opetuslasta olivat tavallisia miehiä, joita Jumala käytti erikoisella tavalla. Heidän joukossaan oli kalastajia, veronkerääjä ja vallankumouksellinen. Evankeliumit kertovat meille näiden kahdentoista Jeesuksen Kristuksen seuraajan jatkuvista epäonnistumisista, vaikeuksista ja epäilyistä. Kun he olivat todistaneet Jeesuksen ylösnousemisen ja taivaaseen nousemisen, Pyhä Henki muutti opetuslapset voimakkaiksi miehiksi, jotka käänsivät maailman ylösalaisin (Ap. t. 17:6). Mikä aiheutti tämän muutoksen? Kaksitoista opetuslasta olivat olleet "Jeesuksen seurassa" (Ap. t. 4:13). Toivottavasti meistäkin sanotaan samoin!

English
Paluu suomenkieliselle etusivulle

Keitä olivat Jeesuksen Kristuksen kaksitoista (12) opetuslasta/ apostolia?

Selvitä, miten ...

Vietät ikuisuuden Jumalan kanssaSaat anteeksiannon Jumalalta