settings icon
share icon
Kysymys

Miksi 1. Mooseksen kirjan luvuissa 1 ja 2 on kaksi luomiskertomuskuvausta?

Vastaus


1. Moos. 1:1 kuuluu, "Alussa Jumala loi taivaan ja maan." Myöhemmin 1. Moos. 2:4:ssä näyttää olevan toinen, erilainen luomiskertomus. Ajatus kahdesta erilaisesta luomiskertomuksesta on yleinen harhaluulo; kyseessä on itse asiassa yksi ja sama luomistapahtuma. Niissä esitetty luomisjärjestys on sama, eivätkä ne ole keskenään ristiriidassa. 1. Mooseksen kirjan luku 1 kuvailee kuutta luomispäivää (ja seitsemättä lepopäivää), kun taas 1. Mooseksen kirjan luku 2 kuvailee ainoastaan yhden päivän tapahtumia, kuudennen päivän, eikä niiden kesken näin ollen ole mitään ristiriitaa.

1. Moos. luvussa 2 kirjoittaja keskittyy kuudenteen päivään, jolloin Jumala loi ihmisen. Ensimmäisessä luvussa kirjoittaja esittää ihmisen luomisen kuudentena päivänä olleen luomistapahtuman lakipiste. Toisessa luvussa hän antaa lisää yksityiskohtia ihmisen luomisesta.

1. Mooseksen kirjojen lukuihin 1 ja 2 liittyy kaksi väitettyä ristiriitaa. Ensimmäinen koskettaa kasveja. 1. Moos. 1:11 mukaan Jumala loi kasvit kolmantena päivänä. 1. Moos. 2:5 kertoo, että ennen ihmisen luomista "ei maan päällä ollut vielä yhtään pensasta eikä edes ruoho ollut noussut esiin, sillä Herra Jumala ei ollut antanut sateen kastella maata eikä ihmistä vielä ollut maata viljelemässä." Kumpi kohta on siis totta? Loiko Jumala kasvit kolmantena päivänä ennen ihmisen luomista (1. Moos. 1) vai vasta ihmisen luomisen jälkeen (1. Moos. 2)? Kasvustosta käytetyt heprean kielen sanat ovat erilaiset näissä kahdessa raamatunkohdassa. 1. Moos. 1:11 käytetään yleisiä termejä. 1. Moos. 2:5 käytetään maanviljelyyn liittyvien lajien nimiä. Näin ollen nämä kaksi raamatunkohtaa eivät ole ristiriidassa. 1. Moos. 1:11 kerrotaan Jumalan luoneen kasvit ja 1. Moos. 2:5 kerrotaan Jumalan luoneen maanviljelykseen sopivat lajikkeet vasta ihmisen luomisen jälkeen.

Toinen väitetty ristiriita koskee eläinkuntaa. 1. Moos. 1:24-25 kertoo Jumalan luoneen eläinkunnan kuudentena päivänä ennen ihmisen luomista. Joissakin raamatunkäännöksissä 1. Moos. 2:19 mukaan Jumala loi eläimet ihmisen luomisen jälkeen. 1. Moos. 2:19-20 voidaan kuitenkin kääntää seuraavasti, "Ja Herra Jumala oli tehnyt maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi, ja niinkuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi oleva. Ja ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille." Tämä kohta ei kerro Jumalan luoneen ihmisen ja sitten luoneen eläimet ja tuoneen ne ihmisen eteen. Paremminkin, tämä raamatunkohta opettaa, "Ja Herra Jumala oli (jo) tehnyt kaikki eläimet." Tässä kohden ei näin ollen mitään ristiriitaa. Jumala loi eläimet kuudentena päivänä. Sitten hän loi ihmisen, minkä jälkeen hän toi eläimet ihmisen eteen nimettäväksi.

Tarkastelemalla näitä kahta luomiskertomuksen kohtaa erikseen ja sen jälkeen sovittamalla ne yhteen, näemme kuinka Jumala kuvaa luomisjärjestyksen 1. Mooseksen kirjan luvussa 1. Tämän jälkeen hän selkeyttää kaikkein tärkeimpiä yksityiskohtia ja erityisesti kuudennen päivän tapahtumia 1. Mooseksen kirjan luvussa 2. Kyseessä ei näin ollen ole ristiriita vaan paremminkin yleisesti käytetty kirjallinen esitystapa, jossa yleistä esitystapaa seuraa yksityiskohtaisempi esitystapa.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Miksi 1. Mooseksen kirjan luvuissa 1 ja 2 on kaksi luomiskertomuskuvausta?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries