settings icon
share icon
Kysymys

Mitä on juutalaisuus ja mihin juutalaiset uskovat?

Vastaus


Mitä on juutalaisuus ja keitä tai mitä ovat juutalaiset? Onko juutalaisuus pelkästään uskonto? Vai onko kyseessä kulttuuriryhmä tai etninen ryhmä? Ovatko juutalaiset heimo vai kansa? Mihin juutalaiset uskovat ja uskovat he kaikki samaan asiaan?

Sanakirjan mukaan "juutalainen" tarkoittaa "Juudan sukukuntaan kuuluvaa", "israelilaista", "Palestiinan alueella 6. vuosisadalta eKr. 1. vuosisadalle jKr. asunutta", "juutalaisten verijälkeläisiä tai juutalaisuuteen kääntynyttä", ja niitä "joiden uskonto on juutalaisuus".

Rabbiinisen juutalaisuuden mukaan juutalaisen äidin lapsi tai juutalaisuuteen virallisesti kääntynyt on juutalainen. 3. Moos. 24:10 käytetään usein tämän tukena, vaikka Toora ei millään tavoin tue tätä perinnettä. Joidenkin rabbien mukaan henkilön uskomuksilla ei ole mitään tekemistä juutalaisuuden kanssa. Heidän mukaansa juutalaisen ei tarvitse seurata juutalaisia lakeja tai tapoja ollakseen juutalainen. Itse asiassa, juutalaisen ei tarvitse edes uskoa Jumalaan ollakseen juutalainen edellä olevan rabbiinisen tulkinnan mukaan.

Toisten rabbien mukaan henkilö ei voi alla juutalainen, jos hän ei seuraa Tooran opetuksia eikä hyväksy Maimoniiden kolmeatoista uskonlausetta (rabbi Moshe ben Maimon oli yksi juutalaisuuden keskiaikaisista oppineista). Henkilö voi tosin olla "biologinen" juutalainen, mutta hänellä ei ole mitään todellista yhteyttä juutalaisuuteen.

Toora koostuu Raamatun viidestä ensimmäisestä kirjasta ja 1. Moos. 14:13 opettaa Aabrahamin, jota yleensä pidetään ensimmäisenä juutalaisena, olleen heprealainen. Ilmaisu "juutalainen" tulee nimestä Juuda, joka oli yksi Jaakobin kahdestatoista pojasta ja Israelin sukukunnasta. Näyttää siltä, että "juutalainen”-ilmaisua käytettiin alussa ainoastaan Juudan sukukunnan jäsenistä, mutta kuningaskunnan jakautuessa Salomonin valtakauden jälkeen (1. Kun. 12) , sitä käytettiin viittaamaan kaikkiin Juudan kuningaskunnan jäseniin. Niihin kuuluivat Juudan, Benjaminin ja Leevin sukukunnat. Nykyään monien mielestä juutalainen on kuka tahansa Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläinen riippumatta siitä, mihin kahdestatoista sukukunnasta heidän juurensa vievät.

Mihin siis juutalaiset uskovat ja mitkä ovat heidän keskeisimmät opetukset? Maailmassa on nykyään viisi erilaista juutalaisuuden pääryhmää. Ne ovat ortodoksi-, konservatiivi-, reformaatio-, rekonstruktionistinen, ja humanistinen juutalaisuus. Näiden ryhmien uskomukset ja vaatimukset eroavat suuresti. Perinteiset juutalaisten uskomukset koostuvat seuraavista:

Jumala on kaiken luoja; hän on yksi, ruumiiton ja ainoastaan hän on palvonnan arvoinen maailmankaikkeuden itsevaltainen hallitsija.

Heprealaisen raamatun viisi ensimmäistä kirjaa koostuvat Jumalan ilmoituksesta Moosekselle. Ne eivät muutu, eikä niihin lisätä mitään tulevaisuudessa.

Jumala on puhunut juutalaisille profeettojen välityksellä.

Jumala tarkkailee ihmisten tekemisiä. Hän palkitsee hyvää tekevät ja rankaisee pahoja.

Vaikka kristittyjen usko perustuu samoihin heprealaisiin kirjoituksiin kuin juutalaisten, on niiden uskomusten välillä huomattavia eroja: Juutalaiset pitävät tekoja ja käytöstä kaikkein tärkeimpinä; usko on tekojen ilmentymä. Tämä on ristiriidassa konservatiivisten kristittyjen kanssa, jotka uskovat uskon olevan kaikkein tärkein ja tekojen olevan uskon seuraus.

Juutalaiset eivät hyväksy kristittyjen opetusta alkuperäisestä synnistä (jonka mukaan kaikki ovat perineet Aadamin ja Eevan synnin).

Juutalaiset uskovat maailman ja ihmisten luontaiseen hyvyyteen, koska ne olivat Jumalan luomistyön seurauksia.

Juutalaiset uskovat voivansa pyhittää itsensä ja lähestyä Jumalaa täyttämällä mitsvan (pyhät käskyt).

Näin ollen pelastajaa ei tarvita, eikä häntä edes ole olemassa ihmisen ja Jumalan välillä.

3. Mooseksen kirjassa ja muissa kirjoissa olevat 613 käskyä säätelevät juutalaisten koko elämää. 2. Moos. 20:1-17 ja 5. Moos. 5:6-21 olevat kymmenen käskyä ovat lain lyhyt yhteenveto.

Messias (Jumalan voideltu) ilmestyy jonakin päivänä ja kokoaa juutalaiset viimeisen kerran Israeliin. Siihen liittyy kuolleitten yleinen ylösnousemus. Vuonna 70 jKr. tuhottu Jerusalemin temppeli rakennetaan uudelleen.

Juutalaisten käsitys Jeesuksesta vaihtelee suuresti. Jotkut pitävät häntä suurena moraalin opettajana. Toisten mielestä hän on väärä profeetta ja kristittyjen epäjumala. Jotkut juutalaisuuden lahkot eivät halua edes mainita hänen nimeään, koska epäjumalan nimen lausuminen on kielletty.

Juutalaisia kutsutaan usein Jumalan valituksi kansaksi. Tämä ei suinkaan tarkoita, että he olisivat mitenkään muita kansoja parempia. Raamatun mukaan, esim. 2. Moos. 19:5, Jumala yksinkertaisesti valitsi Israelin vastaanottamaan ja opiskelemaan Tooraa, palvomaan Jumalaa, lepäämään sapattina, ja viettämään tiettyjä juhlapäiviä. Juutalaisia ei valittu muita paremmiksi. Heidän oli ainoastaan toimittava lähettiläinä ei-juutalaisille ja oltava siunauksena kaikille muille kansoille.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Mitä on juutalaisuus ja mihin juutalaiset uskovat?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries