settings icon
share icon
Kysymys

Mikä on itäinen ortodoksikirkko ja mihin itäiset ortodoksit uskovat?

Vastaus


Itäinen ortodoksinen kirkko ei koostu yhdestä kirkosta vaan 13 itsenäisestä seurakunnasta, jotka on nimetty toimialueen valtion mukaan (esim., kreikkalaisortodoksinen kirkko, venäläisortodoksinen kirkko). Niille ovat yhteistä sakramentit, teologia, liturgia ja kirkon hallinto, mutta kukin hallitsee omaa toimialuettaan.

Ortodoksikirkon johtajaa kutsutaan "patriarkaksi" tai "metropoliitaksi". Konstantinopolin patriarkkaa (Istanbulissa, Turkissa) pidetään yleiskirkollisena patriarkkana. Häntä vastaa paavi roomalaiskatolisessa kirkossa. Toisin kuin paavi, joka tunnetaan VICARIUS FILIUS DEI:nä (Jumalan Pojan viransijainen), Konstantinopolin piispa tunnetaan nimellä PRIMUS INTER PARES (ensimmäinen vertaistensa joukossa). Häntä arvostetaan suuresti, mutta hänellä ei ole mitään erityistä valtaa puuttua 12 muun ortodoksikirkon toimintaan.

Ortodoksikirkko väittää olevansa Kristuksen oikea kirkko ja pyrkii osoittamaan juurensa alkuperäisiin apostoleihin katkeamattomalla apostolien ketjulla. Ortodoksiset ajattelijat kinastelevat roomalaiskatolisten ja protestanttien hengellisyydestä ja jotkut pitävät niitä vääräoppisina. Ortodoksit uskovat katolisten ja protestanttien tavoin kolminaisuuteen, Raamattuun Jumalan sanana, Jeesukseen Jumalan Poikana ja moniin muihin raamatullisiin oppeihin. Heidän teologiansa on kuitenkin paljon lähempänä roomalaiskatolisuutta kuin protestanttisuutta.

On valitettavaa, että vanhurskautuminen uskon kautta on lähestulkoon sivuutettu ortodoksikirkon historiassa ja oppijärjestelmässä. Sen sijaan ortodoksit korostavat theosis-prosessia (“jumalallistumista”), joka on asteittainen prosessi, jonka kautta kristityistä tulee yhä enemmän Kristuksen kaltaisia. Ortodoksikirkon jäsenet eivät ymmärrä, kuinka "jumalallistuminen" on pelastuksen asteittainen seuraus, eikä suinkaan vaatimus pelastumiselle. Muita ortodoksikirkon Raamatun kanssa ristiriidassa olevia erityispiirteitä ovat:

Kirkon perinteiden ja Raamatun opetusten samanarvoisuus
Halu estää yksittäisiä henkilöitä tulkitsemasta Raamattua vastoin kirkon perinteitä
Marian ainainen neitsyys
Kuolleitten edestä rukoileminen
Lapsikaste ilman henkilökohtaista parannusta ja uskoa
Mahdollisuus pelastumiseen kuoleman jälkeen
Pelastuksen menettämismahdollisuus

Itäisellä ortodoksikirkolla on ollut tunnettuja hahmoja ja monilla on aito pelastussuhde Jeesukseen Kristukseen, kuitenkin ortodoksikirkko ei opeta selkeästi ja Raamatun mukaisesti. Reformaation alkuunsaattajat halusivat perustaa uskonsa yksin Raamattuun, yksin uskoon, yksin armoon ja yksin Kristukseen. Nämä puuttuvat itäisestä ortodoksikirkosta ja näitä puutteita ei voi korvata millään.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Mikä on itäinen ortodoksikirkko ja mihin itäiset ortodoksit uskovat?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries