settings icon
share icon
Kysymys

On raamatullista hengellisten lahjojen luetteloa?

Vastaus


On olemassa kolme eri luetteloa "Hengen lahjoista". Ne tunnetaan myös nimellä hengelliset lahjat. Nuo kolme luetteloa löytyvät Room. 12:6-8; 1. Kor. 12:4-11; ja 1. Kor. 12:28. Room. 12 mainitut lahjat ovat profetoiminen, palvelustehtävät, opettaminen, rohkaiseminen, antaminen, johtaminen ja auttaminen. 1. Kor. 12:4-11 luettelossa ovat viisauden jakaminen, tiedon jakaminen, uskominen, parantaminen, ihmeiden tekeminen, profetoiminen, henkien erottaminen, kielillä puhuminen, ja kielien tulkitseminen. 1. Kor. 12:28 mainitsee ihmeiden tekemisen, parantamisen lahja, auttamisen, johtajana toimimisen, ja kielillä puhumisen. Annamme seuraavassa lyhyen kuvauksen kustakin lahjasta:

Profetoiminen – kreikan kielen sana "profetoiminen" merkitsee "julistamista" eli jumalallisen tahdon puhumista, Jumalan suunnitelmien selittämistä, tai Jumalan totuuksien julkistamista, jotta niiden avulla voidaan vaikuttaa ihmisiin. Keskiajalla tähän liitettiin ennustaminen, joka on ristiriidassa muiden raamatunkohtien kanssa ja joka on suoraan kiellettyä (Ap. t. 16:16-18).

Palveleminen – Kreikankielen sana on diakonian, josta saamme sanan "diakonia". Se tarkoittaa mitä tahansa käytännöllistä apua avun tarpeessa oleville.

Opettaminen – Tässä lahjassa on kyse Jumalan Sanan analysoimisesta ja julistamisesta. Raamatunkohdan tarkoitus ja asiayhteys selitetään ja sitä sovelletaan kuulijan elämään. Opettamisen lahjan omaavalla henkilöllä on ainutlaatuinen kyky opettaa ja välittää tietoa, erityisesti uskoa koskevissa asioissa.

Rohkaiseminen – Tämä lahja ilmenee niissä, jotka kehottavat toisia noudattamaan Jumalan opetuksia. Tähän voi liittyä erheellisen käytöksen korjaaminen, heikkojen vahvistaminen ja vaikeuksissa olevien lohduttaminen.

Antaminen – Antamisen lahjan saaneet jakavat omastaan iloiten muiden kanssa, olipa kyseessä rahalliset tai materiaaliset tarpeet. Hän myös antaa aikaansa ja huomiotaan sitä tarvitseville. Antaja on huolissaan toisten tarpeista ja hän etsii mahdollisuuksia jakaa omaisuutta, rahaa ja aikaa heidän kanssaan tarpeen mukaan.

Johtaminen – Lahjakkaan johtajan tehtävänä on hallita ja ohjata seurakunnassa. Sana tarkoittaa nimenomaan "ohjaamista" ja sitä voi verrata laivan luotsaamiseen. Tällä lahjalla varustettu valvoo viisaudella ja armolla. Hänen elämässään ilmenevät Hengen hedelmät ja näin ollen hän pyrkii johtamaan myös omalla esimerkillään.

Auttaminen – Tämä liittyy läheisesti rohkaisemisen lahjaan. Auttamisen lahja on ilmeistä niissä, jotka tuntevat myötätuntoa vaikeuksissa olevia kohtaan. He ovat empaattisia ja herkkiä toisten tarpeille. Näihin yhdistyvät halu ja kyky auttaa tarvitsevia ystävällisellä ja iloisella tavalla.

Viisauden jakaminen – Koska tähän lahjaan liittyy "jakaminen", voimme päätellä kyseessä olevan puhelahjan. Tällainen henkilö ymmärtää raamatullisia totuuksia ja pystyy puhumaan niistä samalla soveltaen niitä harkiten vallitseviin tilanteiseen.

Tiedon jakaminen – Tässä on samoin kyse puhelahjasta. Siihen liittyy totuuden ymmärtäminen, joka johtuu hänen mielensä aukaisemisesta Jumalan toimesta. Tämän lahjan haltijat ymmärtävät Jumalan syvällisiä aivoituksia ja hänen Sanansa merkityksen.

Usko – Kaikilla uskovilla on tietty määrä uskoa, koska Pyhä Henki on antanut tämän lahjan kaikille Kristuksen luo uskossa tuleville (Gal. 5:22-23). Uskon hengellisen lahjan saaneella on luja ja vankkumaton luottamus Jumalaan, Sanaan, lupauksiin ja rukouksen tuottamiin ihmeisiin.

Parantaminen – Vaikka Jumala yhä edelleen parantaa, ensimmäisen vuosisadan apostolien suorittamat ihmeparantamiset olivat merkki, jolla he osoittivat viestinsä olevan Jumalalta. Meidän aikamme kristityt eivät pysty parantamaan sairaita tai herättämään kuolleita henkiin. Jos näin olisi, sairaaloissa ja ruumishuoneissa olisi tällaisen "lahjan" omaavia henkilöitä, jotka tyhjentäisivät sairaalavuoteet ja ruumisarkut.

Ihmeiden tekeminen – Tämä oli tilapäinen lahja, jonka voimalla tehtiin yliluonnollisia ihmeitä Jumalan voimaa hyödyntämällä (Ap. t. 2:22). Tätä lahjaa käyttivät muiden muassa Paavali (Ap. t. 19:11-12), Pietari (Ap. t. 3:6), Stefanos (Ap. t. 6:8), ja Filippos (Ap. t. 8:6-7).

Henkien erottaminen – Joillakin henkilöillä oli ainutlaatuinen kyky tietää, oliko viesti Jumalalta vai Saatanalta, jonka menetelmiin kuuluvat väärien oppien levittäminen. Jeesus kertoi monien esiintyvän hänen nimissään ja johtavan monia harhaan (Matt. 24:4-5), mutta henkien erottamisen lahjalla seurakunta pystyi suojautumaan niitä vastaan.

Kielilläpuhuminen – Kielilläpuhuminen oli yksi tilapäisistä alkuseurakunnalle annetuista "merkkilahjoista". Sen avulla evankeliumia levitettiin kautta maailman kaikille kansoille ja kaikilla kielillä. Siinä oli kyse Jumalan antamasta kyvystä puhua puhujalle aiemmin tuntemattomilla kielillä. Tämä lahja osoitti evankeliumin viestin aidoksi ja niiden saarnaajan Jumalan lähettämäksi. "Eri kielillä puhumisen lahja" (1938 käännös) tekee selväksi, että kyseessä ei ollut "henkilökohtainen rukouskieli".

Kielien tulkitseminen – Kielien tulkitsemisen lahjan omaava henkilö pystyi ymmärtämään kielillä puhuvaa, vaikka hän ei entuudestaan tuntenutkaan puhuttavaa kieltä. Kielien tulkitsija pystyi näin ollen välittämään kielillä puhuvan viestin kaikille muille, jotta kaikki ymmärtäisivät.

Palvelustehtävät – Tämä lahja on samankaltainen auttamisen lahjan kanssa. Palvelustehtävän saaneet voivat auttaa muita seurakunnan jäseniä myötäelämisen ja avun kautta. Tämän lahjan haltijalla on monia mahdollisuuksia sen hyödyntämiseen. Ehkä kaikkein tärkein tämän lahjan ominaisuus on tunnistaa epäilyksen, pelkojen ja hengellisten kamppailujen parissa olevat; lähestyä lempeällä sanalla hengellistä tukea tarvitsevia; ja puhua hengellisiä totuuden sanoja, jotka ovat vakuuttavia, mutta samalla rakastavia.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

On raamatullista hengellisten lahjojen luetteloa?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries