Mitä on hengellinen kasvu?


Kysymys: Mitä on hengellinen kasvu?

Vastaus:
Hengellisen kasvun myötä meistä tulee yhä enemmän Jeesuksen Kristuksen kaltaisia. Laittaessamme uskomme Jeesukseen, Pyhä Henki käynnistää meissä prosessin, jonka myötä me muutumme hänen kuvakseen. Hengellinen kasvu kuvataan ehkä parhaiten 2. Piet. 1:3-8:ssa, missä meille kerrotaan annetun "kaiken", jonka me tarvitsemme hengellisen kasvun päämäärään eli tosi elämään ja jumalanpelkoon. Huomaa kuinka nämä saavutetaan "hänen tuntemisensa kautta", mikä on avaintekijä kaikkeen. Tietomme hänestä tulee Sanan kautta, joka on annettu meille opetukseksi ja kasvuksi.

Gal. 5:19-23:ssa on kaksi listaa. Jakeet 19-21 luettelevat "lihan aikaansaannokset". Nämä ominaisuudet kuvasivat elämäämme ennen kuin tulimme Kristuksen luo pelastuaksemme. Lihan aikaansaannokset ovat tekoja, jotka meidän pitää tunnustaa, tehdä parannus niistä ja voittaa ne Jumalan voiman avulla. Kun kasvamme henkisesti, lihan aikaansaannokset ovat vähenevässä määrin näkyvinä elämässämme. Toinen lista, jakeet 22-23, kuvaa "hengen hedelmiä". Näiden ominaisuuksien pitäisi olla tunnusomaisia elämällemme nyt, kun olemme pelastuneet Jeesuksen Kristuksen kautta. Hengellisen kasvun tuntomerkkinä on hengen hedelmien lisääntyminen uskovan elämässä.

Uskoon tulemisessa tapahtuva muutos aloittaa meissä hengellisen kasvun. Pyhä Henki asuu meissä (Joh. 14:16-17). Kristitty on uusi luomus Kristuksessa (2. Kor. 5:17). Vanha luontomme on korvattu uudella (Room. 6-7). Hengellinen kasvu on elinikäinen prosessi ja siihen vaikuttaa se, kuinka opiskelemme ja sovellamme Jumalan Sanaa (2. Tim. 3:16-17) ja kuinka elämme Hengen ohjaamina (Gal. 5:16-26). Kun pyrimme kasvamaan hengellisesti, meidän on rukoileminen Jumalaa viisauden saamiseksi hengellistä kasvua koskevilla alueillamme. Voimme pyytää Jumalaa lisäämään uskoamme ja hengellistä tietämystämme. Jumala haluaa meidän kasvavan hengellisesti ja hän on antanut meille kaiken tarvitsemamme siihen. Pyhän Hengen avulla voimme voittaa synnin ja yhä lisääntyvässä määrin tulla Pelastajamme Jeesuksen Kristuksen kaltaiseksi.

English
Paluu suomenkieliselle etusivulle

Mitä on hengellinen kasvu?