settings icon
share icon
Kysymys

Kuinka kristityn pitäisi suhtautua geneettiseen muunteluun?

Vastaus


Koska geneettistä muuntelua ei tunnettu silloin, kun Raamattu kirjoitettiin, meidän on vaikea löytää viittauksia tähän aiheeseen. Jotta voimme määritellä kristillisen suhtautumistavan geneettiseen muunteluun, meidän on luotava periaateverkosto, jonka valossa tarkastelemme geneettistä muuntelua. Lukijaa kehotetaan lukemaan tarkemmin kristillisestä kloonauksesta kysymyksestä, "Mikä on kristillinen näkökulma kloonauksesta?"

Geneettisen muuntelun suurin huolenaihe on se, kuinka paljon vapauksia ihmiselle sallitaan ihmiskehon ja muun luomakunnan huolehtimisessa. Ei ole epäilystäkään siitä, että Raamattu kehottaa meitä huolehtimaan kehostamme. Sananlaskuissa on eräitä ohjeita koskien terveydestä huolehtimista (Sananl. 12:18). Apostoli Paavali opetti meillä olevan velvollisuuden huolehtia kehostamme (Ef. 5:29). Hän kehotti oppilastaan Timoteusta nauttimaan lääkkeitä vaivojensa parantamiseksi (1. Tim. 5:23). Uskovien velvollisuus on huolehtia kehostaan, koska se on Pyhän Hengen temppeli (1. Kor. 6:19, 20). Osoitamme uskoamme auttamalla tarpeessa olevia (Jaak. 2:16). Näin ollen kristittyinä meidän on oltava huolissamme itsemme ja muiden fyysisistä tarpeista.

Ihmisten velvollisuutena oli huolehtia luomakunnasta (1. Moos. 1:28; 2:15-20), mutta Raamatun mukaan luomakunta kärsii meidän syntimme tähden (1. Moos. 3:17-19, Room. 8:19-21) ja odottaa vapautumistaan synnin seurauksista. Näin ollen voimme päätellä, että luomakunnan kaitsijoina meillä on velvollisuus "korjata" synnin seuraukset ja pyrkiä parantamaan sitä kykyjemme mukaan mahdollisimman paljon, jotta se olisi alkuperäisen luomistyön kaltainen. Siksi joidenkin mielestä kaikkia tieteellisiä menetelmiä voidaan käyttää luomakunnan hyödyksi. Geneettisen muuntelun käyttämisessä tämän hyvän päämäärän saavuttamiseksi on kuitenkin tiettyjä varjopuolia.

1. Yksi huolenaihe on geneettisen muuntelun käyttäminen siinä määrin, että ylitämme Jumalan meille antamat valtuudet luomakuntansa kaitsijoina. Raamatun mukaan Jumala loi kaiken ja itseään varten (Kol. 1:16). Jumala suunnitteli kaiken elävän tuottamaan jälkeläisiä kukin "lajiensa" mukaan (1. Moos. 1:11-25). Liiallinen geneettinen manipulaatio (lajien muuttaminen) voi aiheuttaa Suunnittelijalle varattujen oikeuksien ylittämisen.

2. Geneettinen muuntelu voi aiheuttaa tilanteen, missä Jumalan suunnitelmat luomakunnan eheyttämiseksi pyritään kumoamaan. Kuten aiemmin todettiin, luomakunta kärsi 1. Moos. 3 tapahtumista (ihmiskunnan kapina Jumalan suunnitelmaa vastaan). Kuolema sai vallan maailmassa ja ihmisen ja koko luomakunnan geneettinen perimä alkoi muuttua huonommaksi. Jossakin mielessä geneettistä muuntelua voidaan pitää yrityksenä tämän synnin aiheuttaman kirouksen kumoamisena. Jumala sanoi, että hänellä on vastalääke tähän, lunastus Jeesuksen Kristuksen kautta, kuten Room. 8 ja 1. Kor. 15 kuvataan. Luominen sisältää ikään kuin lupauksen, että Jumalan saattaessa kaiken ennalleen lopputulos on jopa alkuperäistä parempi. Näin ollen liian pitkälle menevä geneettinen muuntelu voi kilpailla vastuumme kanssa luottaa Kristukseen kaiken korjaajana (Fil. 3:21).

3. Eräs huolenaihe on, että geneettinen muuntelu voi olla ristiriidassa Jumalan säätämän elämänjärjestyksen kanssa. Raamatun perusteella on hyvin ilmeistä, että Jumalalle on kaiken kattava suunnitelma elämälle. Ps. 139 esimerkiksi kuvailee psalmien kirjoittajan ja hänen Luojansa välistä herkkää suhdetta jo kohdusta alkaen. Voisiko geneettisen muuntelun käyttö elämän luomiseksi Jumalan suunnitelmien ulkopuolella vaarantaa Jumala-tietoisen sielun kehittymisen? Voisiko fyysisen elämän prosessien muuntaminen vaikuttaa hengellisen elämän näkymiin? Room. 5:12 kertoo koko ihmiskunnan tekevän syntiä, koska Aatami teki syntiä. Tämän mukaan synti siirtyi sukupolvelta toiselle ja sen vuoksi kaikki ovat syntisiä (Room. 3:23). Paavali kertoo iankaikkisuuden toivosta, joka on mahdollinen Aatamin synnin kukistamalla. Jos kaikki Aatamissa olevat (hänen siemenensä) kuolevat ja jos Kristus kuoli heidän edestään, voisiko silloin tuon "siemenen" ulkopuolinen elämä lunastua (1. Kor. 15:22, 23)?

4. Jotkut ovat huolissaan, että geneettisen muuntelun nopea edistyminen on osoitus Jumalaa vastaan kapinoinnista. 1. Moos. 11:1-9 osoittaa mitä tapahtuu, kun luomakunta yrittää korottaa itsensä Jumalan yläpuolelle. 1. Moos. 11 kuvailemat ihmiset työskentelivät yhdessä, mutta eivät olleet Jumalalle kuuliaisia. Sen seurauksena Jumala keskeytti heidän puuhansa. Jumalan mielestä ihmisten ottamalla suunnalla oli haittapuolensa. Meille on annettu samankaltainen varoitus Room. 1:18-32. Siinä Jumala kuvailee yksilöitä, jotka ovat joutuneet niin luomakunnan pauloihin (palvoen luotua Luojan sijaan), että heidät tuhottiin. Pelkona on, että geneettinen muuntelu voi vahvistaa samanlaisia tarkoitusperiä ja johtaa samanlaiseen lopputulokseen.

Meillä ei ole vastauksia näille kysymyksille ja seikoille vielä nyt, mutta ne ovat huolenaiheita ja kristittyjen on syytä pohtia niitä huolellisesti ennen kuin he hyväksyvät geneettisen muuntelun.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Kuinka kristityn pitäisi suhtautua geneettiseen muunteluun?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries