settings icon
share icon
Kysymys

Mikä on evankeliumien harmonia?

Vastaus


Evankeliumien harmoniassa on kyse neljän evankeliumin yhdistämisestä. Neljä Uuden testamentin evankeliumia on kuin neljäjäseninen kuoro. Jokaisella on oma osansa laulettavana ja yhdessä ne muodostavat kauniin kokonaisuuden. Jokainen evankeliumi kuvaa Jeesusta eri näkökulmasta, mutta ne kertovat samaa tarinaa. Näin ollen ne ovat harmoniassa tai sopusoinnussa keskenään. Sellaisia kirjoja, joissa evankeliumien tapahtumat on laitettu aikajärjestykseen, kutsutaan evankeliumien harmonioiksi. Joissakin Raamatuissa on tällainen osa erikseen.

Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumeja kutsutaan synoptisiksi, koska niissä on monia samoja Jeesuksen elämää käsitteleviä kohtia (synoptinen merkitsee "sama näkemys"). Johanneksen evankeliumi on itsenäinen ja muista eroava. Siinä kerrotaan aisoista, joita muissa evankeliumeissa ei juurikaan käsitellä. Jokainen neljästä evankeliumista oli kirjoitettu omalle lukijakunnalle ja korostaa Jeesuksen opetustyön eri alueita. Matteuksen evankeliumi oli kirjoitettu lähinnä juutalaisille ja siinä korostetaan Jeesuksen roolia profetiat täyttäneenä Messiaana. Markus kirjoitti pääosin roomalaisille ja ei-juutalaisille kristityille. Siksi siinä viitataan vain muutamiin Vanhan testamentin profetioihin ja siinä selitetään juutalaisia käsitteitä ja ja tapoja. Markus kuvaa Jeesusta Jumalan lähettämänä palvelijana. Luukkaan evankeliumi kirjoitettiin lähinnä ei-juutalaisille uskoville. Siinä selitetään juutalaisia tapoja ja käytetään kreikkalaisia nimiä. Luukas kirjoitti järjestelmällisen selonteon Jeesuksen elämästä ja kuvaa Jeesuksen Ihmisen Poikana korostaen hänen täyttä ihmisyyttään. Johannes puolestaan kuvaa Jeesuksen Jumalan Poikana ja sisällyttää enemmän Jeesuksen paljastuksia itsestään kuin mitä on kerrottu muissa evankeliumeissa. Siinä on myös paljon yksityiskohtia koskien Jeesuksen viimeisiä elonpäiviä.

Jotkut ovat yrittäneet mitätöidä Raamatun sanoman viittaamalla evankeliumien näennäisiin ristiriitaisuuksiin. He keskittyvät tapahtumien aikajärjestyksien erilaisuuteen ja niiden pieniin yksityiskohtiin. Huomaamme asettamalla neljä evankeliumia rinnakkain, että ne eivät seuraa samaa aikajärjestystä. Tämä johtuu osin siitä, että kertomukset ovat asetettu asiajärjestykseen eli samanlaiset tapahtumat ovat yhdistetyt. Tällainen samoihin asioihin keskittynyt kerronta on tyypillistä jokapäiväisessä puheessamme.

Pienet erot yksityiskohdissa, kuten enkelien lukumäärä Kristuksen haudalla (Matt. 28:5; Mark. 16:5; Luuk. 24:4; Joh. 20:12), löytävät vastauksensa, kun tekstin annetaan puhua puolestaan. Matteus ja Markus mainitsevat "enkelin", kun Luukas ja Johannes mainitsevat kaksi enkeliä. Matteus ja Markus eivät kuitenkaan totea, että "ainoastaan" yksi enkeli oli läsnä, he yksinkertaisesti kertovat enkelin olleen paikanpäällä. Tällaisissa kohdissa on kyse lisäyksistä, eikä ristiriitaisuuksia. Kirjoittaja on saattanut antaa lisätietoa, mutta se ei mitätöi toisen kirjoittajan vajaampaa esitystä.

Kuten koko Raamattu, neljä evankeliumia on kaunis todistus Jumalan ilmoituksesta ihmiselle. Voimme hyvin kuvitella, mikä olisi lopputulos, kun veronkerääjä Matteus, kouluttamaton juutalaisnuorukainen Markus, roomalainen lääkäri Luukas ja juutalainen kalastaja Johannes yrittäisivät omin avuin kirjoittaa sopusoinnussa olevan esityksen Jeesuksen elämästä. He eivät millään olisi voineet kirjoittaa näitä tarkkoja kuvauksia ilman Jumalan apua (2. Tim. 3:16). Evankeliumien historiankuvaukset, profetiat ja henkilökohtaiset yksityiskohdat kaikki yhdessä antavat hyvin tarkan kuvan Jeesuksesta, joka oli Messias, Kuningas, Palvelija ja Jumalan Poika.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Mikä on evankeliumien harmonia?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries