settings icon
share icon
Kysymys

Toimivatko demonit maailmassa aktiivisesti vielä nykyään?

Vastaus


Mitä yhteistä on hengillä, kummitteluilla, spiritismi-istunnoilla,Tarot-korteilla, Ouija-laudoilla ja kristallipalloilla? Ne kiehtovat ihmisiä, koska niiden kautta tarjoutuu mahdollisuus yhteyteen fyysisen olemassaolomme ulkopuolella olevaan maailmaan. Monien mielestä nuo menetelmät ja välineet ovat viattomia ja harmittomia.

Ne, jotka lähestyvät näitä aiheita ei-raamatulliselta kannalta uskovat henkien (aaveiden) olevan kuolleiden ihmisten henkiä, jotka jostakin syystä eivät ole jatkaneet matkaansa "tuonpuoleiseen". Henkiin uskovien mielestä on olemassa kolme erilaista henkityyppiä. (1) Varjohenget (nämä ovat ikään kuin videoelokuvia ilman minkäänlaista vuorovaikutusta ihmisten ja henkien välillä). (2) Ihmishenget jotka ovat aikaisemmin eläneiden ihmisten henkiä. Nämä henget voivat olla hyviä tai huonoja, mutta eivät luonnostaan pahoja. Tällaiset henget saattavat ainoastaan haluta huomiota osakseen. Jotkut heistä ovat kepposten tekijöitä, mutta he kaikki ovat harmittomia. (3) Ei-ihmisperäiset henget eli demonit, jotka haluavat olla tekemisissä ihmisten kanssa. Nämä henget haluavat näyttää ihmishengiltä, mutta he ovat vaarallisia.

Kun luemme hengistä ja kummitteluista kirjallisuudesta, meidän on muistettava, että kirjoittajan viitatessa Raamattuun tai raamatulliseen henkilöön kuten arkkienkeli Mikaeliin, se ei välttämättä tarkoita, että hän tarkastelee aihetta raamatullisesta näkökulmasta. Kun kirjoittaja ei paljasta lähdeaineistoaan, lukijan on kysyttävä itseltään, "Mistä hänen tietonsa ovat peräisin? Miten hän voi tietää näistä asioista?" Esimerkiksi, miten kirjoittaja voi tietää, että demonit pyrkivät esiintymään ihmishenkinä? Ne, jotka kirjoittavat hengistä pohjautuen Raamatun ulkopuolisiin lähteisiin, mitä ilmeisimmin perustavat tietonsa omiin ajatuksiinsa, muiden ajatuksiin tai kokemuksiinsa. Jos he väittävät demonien pyrkivän teeskentelemään olevansa hyvää tarkoittavia ihmishenkiä, silloin kokemusperäinen tieto voi olla väärää! Ainoa varma tapa lähestyä tätä aihetta on käyttää lähdeaineistoa, joka on aina oikeassa eli Jumalan Sanaa, Raamattua. Tarkastelemme seuraavaksi, mitä Raamattu opettaa näistä asioista.

1. Raamattu ei koskaan puhu kummitteluista. Sen sijaan se opettaa henkilön kuollessa hänen henkensä päätyvän yhteen kahdesta vaihtoehdosta. Jos henkilö on Jeesuksen Kristukseen uskova, hänen henkensä päätyy Herran luo taivaaseen (Fil. 1:21-23; 2. Kor. 5:8). Myöhemmin hän saa ylösnousseen ruumiinsa ylösnousemuksessa (1. Tess. 4:13-18). Jos henkilö ei ole Kristukseen uskova, hänen henkensä joutuu helvetiksi kutsuttuun vaivan paikkaan (Luuk. 16:23-24).

Oli henkilö uskova tai ei, hän ei palaa maailmaamme kommunikoimaan ja toimimaan ihmisten kanssa. Näin ei tapahdu edes silloin, kun hän haluaisi varoittaa heitä tulevasta tuomiosta (Luuk. 16:27-31). On olemassa ainoastaan kaksi tapausta, joissa kuollut henki oli tekemisissä elävien ihmisten kanssa. Ensimmäinen niistä tapahtui, kun Israelin kuningas Saul oli yhteydessä kuolleen profeetta Samuelin kanssa henkienmanaajan välityksellä. Jumala salli yhteydenpidon Samuelin kanssa hetkeksi, jotta hän saattoi tehdä tiettäväksi Saulia kohtaavan tuomion hänen tottelemattomuutensa tähden (1. Samuel 28:6-19). Toinen tapaus oli, kun Mooses ja Elias ilmestyivät Jeesukselle Kirkastusvuorella (Matt. 17:1-8). Mooseksen ja Eliaksen ilmestymisessä ei kuitenkaan ollut mitään "aavemaista".

2. Raamatussa kerrotaan enkelien meille näkymättömästä toiminnasta (Daniel 10:1-21). Joskus enkelit ovat kanssakäymisessä elävien ihmisten kanssa. Pahat henget eli demonit voivat asuttaa ihmisen ja siten vaikuttaa hänen tekemisiinsä (lue esim. Mark. 5:1-20). Neljässä evankeliumissa ja Apostolein teoissa on useita kuvauksia demonien asuttamista henkilöistä ja enkelien ilmestymisestä ja avusta uskoville. Hyvät ja pahat enkelit voivat aikaansaada konkreettisia tapahtumia (Job 1-2; Ilm. 7:1; 8:5; 15:1,16).

3. Raamattu kertoo meille demonien tietävän ihmisille tuntemattomia asioita (Ap. t. 16:16-18; Luuk. 4:41). Koska demonit ovat eläneet pitkään, ovat he tietoisia asioista, jotka ovat lyhyen ihmiselämän ulottumattomissa. Koska Saatanalla on pääsy Jumalan luo (Job 1-2), demonit saattavat tietää yksityiskohtia tulevaisuudesta. Tämä tosin on ainoastaan olettamus.

4. Raamattu kertoo Saatanan olevan valehtelija ja valheiden isä (Joh. 8:44; 2. Tess. 2:9) ja tekeytyvänsä "valon enkeliksi". Häntä seuraavat saavat Saatanan kaltaisen lopun (2. Kor. 11:11-15).

5. Saatanalla ja hänen demoneillaan on suuret voimat ihmisiin verrattuna. Jopa arkkienkeli Mikael joutui turvautumaan Jumalan voimaan kamppaillessaan Saatanaa vastaan (Juuda 1:9). Saatanan voima ei kuitenkaan ole mitään Jumalan voimaan verrattuna (Ap. t. 19:11-12; Mark. 5:1-20), ja Jumala käyttää Saatanan pahoja tarkoitusperiä omiin hyviin tarkoituksiinsa(1. Kor. 5:5; 2. Kor. 12:7).

6. Jumala kieltää meitä olemasta tekemisissä henkimaailman, henkien tai paholaisen palvonnan kanssa. Näihin kuuluvat henkien manaaminen, Ouija-laudat, horoskoopit, Tarot-kortit, jne. Jumala inhoaa niitä (5. Moos. 18:9-12; Jes. 8:19-20; Gal. 5:20; Ilm. 21:8), ja niitä harrastavat leikkivät tulella (Ap. t. 19:13-16).

7. Efeson seurakuntalaiset olivat hyvänä esimerkkinä tässä suhteessa. He tunnustivat syntinsä ja polttivat niihin liittyvät kirjansa julkisesti (Ap. t. 19:17-19).

8. Vapaudumme Saatanasta Jumalan antaman pelastuksen kautta. Pelastus tarkoittaa uskomista Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin (Ap. t. 19:18; 26:16-18). Ilman pelastusta yrityksemme irrottautua demonien vaikutusvallasta ovat tuhoon tuomittuja. Jeesus varoitti meitä sydämestä, joka on vailla Pyhää Henkeä. Sellainen sydän on tyhjä asuinpaikka, jonne mitä pahimmat demonit voivat tehdä sijansa (Luuk. 11:24-26). Kun ihminen kääntyy Kristuksen puoleen pyytäen anteeksiantoa synneistään, Pyhä Henki asuttaa hänet lunastuksen päivään saakka (Ef. 4:30).

Jotkut yliluonnollisilta vaikuttavat tapahtuvat voidaan laskea petkuttajien tiliin. Mitä ilmeisimmin aaveiden ja henkien ilmestykset ovat demonien aikaansaamia. Toisinaan he eivät edes pyri kätkemään todellista luontoaan ja toisinaan he naamioituvat kuolleiden ihmisten hengiksi. Tällaiset harhautukset lisäävät valheita ja hämminkiä.

Jumala neuvoo meitä pyrkimästä yhteyteen kuolleitten kanssa. Sen sijaan hän opettaa, "Te kuulette sanottavan: "Tiedustelkaa neuvoa vainajahengiltä, kysykää tietäjiltä, jotka supisevat ja mumisevat." Mutta Jumalaltaanhan kansan on neuvonsa pyydettävä! Miksi sen pitäisi kysyä kuolleilta neuvoa elävien asiassa? Siis esiin todistekäärö, sinetöity opetus! Turhia sanoja puhuu tämä kansa, jolle päivä ei enää koita" (Jes. 8:19-20). Jumalan Sana on viisautemme lähde. Jeesukseen Kristukseen uskovien ei pidä sekaantua okkultismiin eli salatieteisiin ja mystiikkaan. Henkimaailma on todellinen, mutta kristittyjen ei tarvitse pelätä sitä (1. Joh. 4:4).

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Toimivatko demonit maailmassa aktiivisesti vielä nykyään?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries