settings icon
share icon
Kysymys

Mikä Raamatun mukaan muodostaa avioliiton?

Vastaus


Tähän kysymykseen vastaaminen on vaikeaa, koska Raamattu ei missään erityisesti kerro, milloin Jumala pitää paria avioituneena. Tähän kysymykseen on kolme eri vastausta: 1) Jumala pitää paria avioituneena ainoastaan, kun heidät on laillisesti vihitty. 2) Jumala pitää paria avioituneena, kun he ovat läpikäyneet jonkin virallisen vihkiseremonian. 3) Jumala pitää paria avioituneena, kun avioliitto on saatu päätökseen sukupuoliyhteydellä. Tarkastelemme jokaista kolmea näkemystä, niiden vahvuuksia ja heikkouksia.

1) Jumala pitää paria avioituneena ainoastaan, kun heidät on laillisesti vihitty. Tyypilliset raamatulliset todisteet tälle näkemykselle löytyvät niistä kohdista, joissa kehotetaan alistumaan maalliselle esivallalle (Room. 13:1-7; 1. Piet. 2:17). Perusteena on, että jos yhteiskunta vaatii tiettyjen "kaavakkeiden ja lomakkeiden" täyttämisen avioliiton tunnustamiseksi, silloin parin pitäisi sopeutua yhteiskunnan vaatimuksiin. On ehdottoman oikein, että pariskunta noudattaa yhteiskunnan asetuksia niin kauan, kuin ne eivät ole ristiriidassa Jumalan Sanan kanssa ja ovat kohtuullisia. Room. 13:1-2 sanoo meille, "Jokaisen on suostuttava esivaltansa alaisuuteen. Eihän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta peräisin, häneltä ovat vallankäyttäjät saaneet valtuutensa. Joka vastustaa esivaltaa, nousee siis Jumalan säädöstä vastaan, ja ne, jotka näin tekevät, saavat rangaistuksensa."

Tässä näkemyksessä on heikkouksia ja ongelmia. Ensinnä, avioliittoja oli olemassa ennen kuin oli järjestäytyneitä esivaltajärjestelmiä. Tuhansien vuosien ajan ihmiset avioituivat ilman vihkimistodistusta. Toiseksi, vielä nykyäänkin on maita, joissa ei ole mitään valtiollista avioliiton tunnustamista tai laillisia vaatimuksia avioliitolle. Kolmanneksi, on olemassa yhteiskuntia, joissa asetetaan epäraamatullisia vaatimuksia avioliitolle, ennen kuin se on laillinen. Esimerkkinä tästä ovat maat, joissa vihkiminen on pidettävä katolisessa kirkossa, katolisten oppien mukaan ja katolisen papin toimittamana. Ne, joilla on voimakkaasti eroavat näkemykset katolisen kirkon suhteen, joka pitää avioliittoa sakramenttina, eivät voi hyväksyä tällaista epäraamatullista vihkimistä katolisessa kirkossa.

2) Jumala pitää paria avioituneena, kun he ovat läpikäyneet jonkin virallisen vihkiseremonian. Samoin kuin monissa kulttuureissa isä antaa tyttärensä avioon, jotkut tulkitsevat Jumalan antaneen Eevan Aadamille (1. Moos. 2:22) ja siten toimineen ensimmäisen avioliittoseremonian valvojana. Johanneksen luvussa 2 Jeesus osallistui häätilaisuuteen. Jeesus ei olisi osallistunut siihen, jos hän ei olisi hyväksynyt sitä. Jeesuksen osallistuminen jäätilaisuuteen ei millään tavoin osoita, että Jumala vaatii häätilaisuuden järjestämisen, mutta se osoittaa, että häätilaisuus on Jumalan silmissä hyväksyttävä. Lähes kaikissa kulttuureissa ihmiskunnan historian aikana on ollut jonkinlaisia muodollisia häätilaisuuksia. Jokaisessa kulttuurissa on tapahtuma, toiminta, liitto tai julistus, jolla julistetaan mies ja nainen aviopariksi.

3) Jumala pitää paria avioituneena, kun avioliitto on saatu päätökseen sukupuoliyhteydellä. Joidenkin mielestä miehen ja naisen yhtyessä seksuaalisesti, Jumala pitää heitä kahta avioparina. Tämä näkemys ei ole raamatullinen. Tämä näkemys perustuu siihen väitteeseen, että yhdynnän myötä aviomiehestä ja vaimosta tulee "yksi liha" (1. Moos. 2:24; Matt. 19:5; Ef. 5:31). Näin ollen yhdyntä antaa avioliitolle sen viimeisen sinetin. Meidän on kuitenkin todettava, että jos pari on laillisesti ja seremoniallisesti avioliitossa, mutta ei pysty jostain syystä yhtymään seksuaalisesti, silloin paria kuitenkin pidetään naimissa olevana.

Emme voi pitää raamatullisena näkemystä, että seksiä harrastanut pari on naimisissa, vaikka he eivät ole täyttäneet muita avioliiton ehtoja. Tiettyjen raamatunkohtien perusteella, esim. 1. Kor. 7:2, esiaviollinen seksi on moraalitonta. Jos esiaviollinen yhdyntä aikaansaa parin avioitumisen, silloin sitä ei voi pitää moraalittomana, koska parista tulee aviopari yhdynnän hetkellä. Ei ole mitään perusteita naimattomalle parille seksin harrastamiseen ja sen perusteella pitää itseään avioparina ja sen perusteella julistaa kaikki sitä seuraavat yhdynnät moraalisiksi ja Jumalaa kunnioittavaksi.

Mikä näin ollen muodostaa avioliiton Jumalan silmissä? Mielestämme seuraavia periaatteita pitäisi noudattaa: 1) Niin kauan kuin vaatimukset ovat kohtuulliset eivätkä vastoin Raamattua, parin pitäisi hyväksyttää liittonsa yhteiskunnan silmissä. 2) Parin pitäisi noudattaa niitä kulttuuri- ja perhetraditioita, joita tyypillisesti sovelletaan parin avioituessa "virallisesti". 3) Parin pitäisi myös täyttää avioliittonsa seksuaalisesti, noudattaen "yhdeksi lihaksi" tulemisen periaatetta.

Mitä tapahtuu, jos yksi tai useampi näistä vaatimuksista ei täyty? Onko tällainen pari naimisissa Jumalan silmissä? Tämä on viime kädessä parin ja Jumalan välinen asia. Jumala näkee sydämeemme (1. Joh. 3:20). Jumala tietää, milloin on kysymys oikeasta avioliitosta ja milloin on kysymys ainoastaan halusta tyydyttää moraalittomat seksuaaliset halut.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Mikä Raamatun mukaan muodostaa avioliiton?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries