settings icon
share icon
Kysymys

Mikä on aukkoteoria? Mitä tapahtui 1. Mooseksen kirjan 1:1 ja 1:2 välisenä aikana?

Vastaus


1. Moos. 1:1 kuuluu, "Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, ja Jumalan henki liikkui vetten yllä." Aukkoteorian mukaan Jumala loi täysin valmiin ja toimivan maan kaikkine eläimineen, dinosaurukset ja muut eläimet mukaan lukien, joista me tiedämme vain fossiilijäänteiden perusteella. Seuraavaksi tämän teorian mukaan tapahtui jotakin, joka aiheutti maapallon täydellisen tuhon - mitä ilmeisimmin Saatanan pudotus maan päälle - niin että planeettamme tuli tyhjäksi ja autioksi. Tämän jälkeen Jumala aloitti uudestaan alusta, luoden maan uudestaan paratiisimaisena kuten 1. Mooseksen kirjassa seuraavaksi kuvaillaan. Aukkoteoria, joka eroaa teistisestä evoluutiosta ja aikakausiteoriasta, tunnetaan myös nimellä vanha maa -teoria.

Nuoren maan luomisteorian kannattajat tulkitsevat 1. Moos. 1:1 jakeen koko ensimmäisen luvun yhteenvetona, joka on tyypillistä heprealaiselle kerrontakirjallisuudelle. Jumala loi taivaan ja maan. Tämän jälkeen jakeesta kaksi alkaen seuraa yksityiskohtainen kuvaus tästä ensimmäisen jakeen yhteenvedosta. Ilmaisu "maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet" 1. Moos. 1:2 saattaa olla hämmentävä. Se, että Jumala olisi luonut hyödyttömän ja muodottoman maan on epämiellyttävä tilanne joillekin konservatiivisille teologeille ja tämä on tehnyt aukkoteorian eli vanha maa -teorian heille hyväksyttäväksi vaihtoehdoksi.

Konservatiivisten aukkoteorian kannattajien mielestä 1. Moos. 1:1 kuvailee alkuperäistä Jumalan luomistyötä, joka oli kaikissa suhteissa täydellinen. Tämän jälkeen jakeiden yksi ja kaksi välissä Saatana kapinoi taivaassa ja heitettiin sieltä pois. Saatanan "synti" tuhosi alkuperäisen luomistyön; hänen kapinansa aikaansai sen tuhon ja lopulta kuoleman ja maa muuttui "autioksi ja tyhjäksi", valmiiksi uutta luomistyötä varten. Missään ei kerrota, kuinka pitkästä "aukosta" oli kyse, mutta se on saattanut kestää miljoonia vuosia.

Tietysti Saatanan täytyi langeta ennen Aadamia, muutoin paratiisissa ei olisi ollut kiusausta. Nuoren maan kannattajien mielestä Saatana lankesi vasta 1. Moos. 1:31 jälkeen. Aukkoteorian kannattajien mielestä Saatana lankesi 1. Moos. jakeiden 1 ja 2 välillä.

Yksi ongelma aukkoteoriassa on, että sen mukaan luomakunta kärsi kuolemasta ja tuhosta ennen Aadamin lankeemusta. Room. 5:12 mukaan, "Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet syntiä." Aukkoteoria pyrkii välttämään tämän ongelman kahden maailman avulla. Saatanan synti toi kuoleman alkuperäiseen luomakuntaan. Aadamin synti toi kuoleman uudelleen luotuun maailmaan, jossa ihminen oli läsnä. Aadamin synnin kautta pahuus tuli maailmaamme ja ihmisen elinympäristö joutui kirotuksi. Mutta kapina Jumalaa vastaan oli jo olemassa ihmisen elinympäristön ulkopuolella (hengellisessä elinpiirissä) aina Saatanan ja langenneiden enkelien lankeemuksesta lähtien (Jes. 14:12-14; Hes. 28:12-18). Synti ei voinut tulla ihmisen elinympäristöön ennen kuin ihminen teki sen suhteen oman valintansa. Saatana houkutteli ihmisen käärmeen avulla tekemään tämän päätöksen.

Aukkoteorian vastustajien mielestä Jumala olisi kertonut meille enemmän yksityiskohtia, jos jotakin tärkeää olisi tapahtunut jakeiden yksi ja kaksi välissä sen sijaan, että olemme spekulaatioiden varassa. Samoin 1. Moos. 1:31 kertoo Jumalan luomistyön olleen "hyvää". Tätä päätelmää on vaikea hyväksyä, jos paha oli jo olemassa Saatanan kapinoinnin seurauksena.

On mahdollista uskoa aukkoteoriaan ja kirjaimelliseen kuusipäiväiseen luomisviikkoon. Aukkoteoria ei johda evoluution hyväksymiseen, koska aukko on ennen ensimmäisen päivän tapahtumia. Tämän johdosta jotkut konservatiiviset oppineet ovat aukkoteorian kannattajia, vaikka sen kannatus on hiipunut sen tärkeimpien kannattajien C. I. Scofieldin ja J. Vernon McGeen päivien jälkeen.

Monet aukkoteorian kannattajat pitäytyvät teoriaansa, koska silloin on mahdollista yhdistää vanha maa -teoria eli evoluutioteoria 1. Mooseksen kirjan kanssa. Tämä kuitenkin vaikuttaa keinotekoiselta. 1. Mooseksen kirjan konstailematon lukeminen ei anna perusteita pitkän aikajakson sisällyttämistä jakeiden yksi ja kaksi väliin. 1. Moos. 1:1 kertoo meille Jumalan luoneen taivaan ja maan. 1. Moos. 1:2 kertoo puolestaan, kuinka maa luomisen jälkeen oli autio, tyhjä ja pimeä; se ei ollut vielä valmis ja asutettu. 1. Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun loppuosa kertoo, kuinka Jumala saattoi loppuun aution, tyhjän ja pimeän maan täyttämällä sen elämällä, kauneudella ja hyvyydellä.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Mikä on aukkoteoria? Mitä tapahtui 1. Mooseksen kirjan 1:1 ja 1:2 välisenä aikana?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries