settings icon
share icon
Kysymys

Mitä on amillenialismi?

Vastaus


Näkemystä, että ei ole olemassa Kristuksen 1000-vuotista hallintoa, kutsutaan nimellä amillenialismi. Näin uskovia kutsutaan amillenialisteiksi. Etuliite "a" sanassa amillenialismi tarkoittaa "ei". Näin ollen "amillenialismi" merkitsee "ei ole mitään milleniumia". Tämä kanta eroaa yleisimmin hyväksytystä näkemyksestä, jota kutsutaan premillenialismiksi (jonka mukaan Kristuksen toinen tuleminen tapahtuu ennen hänen tuhatvuotisen valtakuntansa perustamista ja että tuhatvuotinen valtakunta merkitsee Kristuksen kirjaimellista hallintaa maan päällä tuhannen vuoden ajan) ja vähemmän suositusta näkökannasta, jota kutsutaan postmillenialismiksi (jonka mukaan Kristus palaa sen jälkeen, kun kristityt Kristuksen sijaan ovat perustaneet valtakunnan maan päälle).

Amillenialistit eivät siis usko laisinkaan tuhatvuotiseen valtakuntaan. He eivät usko kirjaimelliseen milleniumiin - kirjaimelliseen tuhat vuotta kestävään Kristuksen hallintaan maan päällä. Sen sijaan he uskovat, että tällä nimenomaisella hetkellä Kristus istuu Daavidin valtaistuimella ja että nykyinen seurakunnan aikakausi on Kristuksen valtakunnan hallintakausi. Ei ole epäilystä, etteikö Kristus istuisi juuri nyt valtaistuimellaan, mutta se ei merkitse, että kyseessä on Raamatun mainitsema Daavidin valtaistuin. Ilman muuta Kristus hallitsee tälläkin hetkellä, onhan hän Jumala. Mutta se ei merkitse, että hän hallitsee tuhatvuotista valtakuntaa.

Jotta Jumalan lupaukset Israelille ja hänen liittonsa Daavidin kanssa täyttyvät (2. Samuel 7:8-16, 23:5; Ps. 89:3-4), maan päälle täytyy perustaa kirjaimellinen, fyysinen valtakunta. Tämän epäileminen merkitsee, että epäilemme Jumalan haluja ja kykyjä lupaustensa pitämiseen ja tästä seuraa suuri joukko muita teologisia ongelmia. Jos Jumala esimerkiksi peruttaisi lupauksensa Israelille, vaikka hän sanoi niiden olevan iankaikkisia, kuinka me voimme silloin olla varmoja mistään hänen lupauksistaan, mukaan lukien uskoville annetusta pelastuksen lupauksesta Jeesuksessa Kristuksessa? Ainoa ratkaisu on uskoa hänen sanaansa ja tulkita lupauksien täyttyvän kirjaimellisesti.

Seuraavat Raamatun opetukset kertovat meille valtakunnan olevan kirjaimellisen ja sijaitsevan maan päällä:
1) Kristuksen jalat koskettavat Öljymäkeä ennen valtakunnan perustamista (Sak. 14:4, 9);
2) Kristus hallitsee valtakuntaansa oikeamielisesti ja käyttää tuomiovaltaa (Jer. 23:5-8);
3) Valtakunta kuvataan taivaan alla sijaitsevaksi (Dan. 7:13-14, 27);
4) Profeetat ennustivat suurien muutosten tapahtuvan valtakunnan aikana (Ap. t. 3:21; Jes. 35:1-2, 11:6-9, 29:18, 65:20-22; Hes. 47:1-12; Aamos 9:11-15); ja
5) Ilmestyskirjan tapahtumien aikajärjestys osoittaa maanpäällisen valtakunnan olevan olemassa ennen maailmanhistorian päättymistä (ilm. 20).

Amillenailistinen näkemys käyttää yhtä menetelmää vielä toteutumattomien ennustusten tulkitsemiseen ja toista menetelmää ei-profeetallisten raamatunkohtien ja jo täyttyneiden ennusten tulkitsemiseen. Ei-profeetalliset raamatunkohdat ja jo täyttyneet ennustukset tulkitaan kirjaimellisesti eli normaalisti. Mutta amillenialistin mukaan täyttymättömät ennustukset pitää tulkita hengellisesti eikä kirjaimellisesti. Amillenialistisen mielipiteen kannattajat uskovat "hengellisen" tulkintatavan olevan oikea ja normaali menetelmä vielä täyttymättömien ennustusten kohdalla. Tätä kutsutaan kaksijakoiseksi hermeneutiikaksi. (Hermeneutiikka käsittelee tulkinnan periaatteita.) Amillenialisti olettaa suurimman osan, ellei peräti kaikkien, vielä täyttymättömien ennusten olevan symbolisia, kuvainnollisia ja hengellisiä merkitykseltään. Näin ollen amillenialisti tulkitsee nuo raamatunkohdat eri tavalla sen sijaan, että ne tulkittaisiin sanojen normaalilla ja asiasisällön vaatimalla merkityksellä.

Vielä täyttymättömien ennusten tulkitseminen tällä tavalla antaa vapauden mitä monimuotoisimpiin tulkintoihin. Jos Raamattua ei tulkita normaalissa merkityksessä, tulkinta ei rajoitu yhteen ainoaan merkitykseen. Kuitenkin Jumalalla, Raamatun perimmäisellä laatijalla, oli mielessään yksi nimenomainen tulkintatapa hänen innoittaessaan ihmiskirjoittajat sen kirjoittamiseen. Vaikka tietyn raamatunkohdan opetuksia voidaan soveltaa elämään eri tavoin, sillä on vain yksi Jumalan tarkoittama tulkinta. Jo täyttyneiden ennustusten kirjaimellinen täyttyminen on myös yksi parhaimmista syistä olettaa tulevien ennustusten täyttyvän kirjaimellisesti. Kristuksen ensimmäistä tulemista koskeneet ennustukset täyttyivät kirjaimellisesti. Näin ollen Kristuksen toista tulemista käsittelevien ennustusten voidaan myös olettaa täyttyvän kirjaimellisesti. Näin ollen vertauskuvallinen täyttymättömien ennustusten tulkintatapa pitää hylätä ja sen sijaan pitää käyttää normaalia kirjaimellista tulkintatapaa. Amillenialisti käyttää epäjohdonmukaista hermeneutiikkaa tulkitessaan täyttymättömät ennustukset eri menetelmällä kuin täyttyneet ennustukset.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Mitä on amillenialismi?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries