settings icon
share icon
Kysymys

Mikä on älykkään suunnittelun teoria?

Vastaus


Älykkään suunnitteluteorian mukaan älylliset syyt ovat tarpeellisia selittämään monimutkaiset ja informaatiorikkaat biologiset järjestelmät ja nämä syyt ovat kokemusperäisesti havaittavissa. Tietyt biologiset ominaisuudet ovat vastoin darwinismin sattumaan perustuvia selityksiä, koska ne näyttävät olevan tarkoituksellisesti suunniteltuja. Koska suunnittelu vaatii älykkään suunnittelijan, suunnittelun ilmeneminen esitetään todisteena älykkäästä suunnittelijasta. On olemassa kolme pääväittämää älykkään suunnitteluteorian puolesta: 1) palautumaton monimutkaisuus, 2) täsmennetty monimutkaisuus, ja 3) hienosäädetty maailmankaikkeus.

Palautumaton monimutkaisuus määritellään "... yksittäisenä järjestelmänä, joka koostuu useista hyvin yhteensopivista osista, jotka kukin osallistuvat perustoiminnon aikaansaamiseen ja jossa minkä tahansa osan poistaminen lopettaa järjestelmän toiminnan". Yksinkertaisesti sanottuna, elämä koostuu toisiinsa liittyvistä osista, jotka ovat toisistaan riippuvaisia ollakseen hyödyllisiä. Sattumanvarainen mutaatio voi selittää uuden osan syntymisen, mutta se ei voi selittää muiden rinnakkaisten osien syntymistä, jotka ovat tarpeen toimivan järjestelmän aikaansaamiseksi. Esimerkkinä voidaan käyttää ihmissilmää, joka ilman epäilystä on hyvin hyödyllinen järjestelmä. Ilman silmämunaa, ilman optista hermoa ja aivoissa sijaitsevaa näkökeskusta, sattumanvaraisesti mutatoitunut epätäydellinen silmä olisi lajin eloonjäännin kannalta haitallinen ja siksi luonnollinen valinta eliminoisi sen. Silmä on hyödyllinen järjestelmä ainoastaan silloin, kun kaikki sen osat ovat paikoillaan ja toimivat kunnolla samanaikaisesti.

Täsmennetty monimutkaisuus on periaate, jonka mukaan eliöissä olevat monimutkaiset rakenteet ovat vaatineet ohjausta muodostuakseen. Täsmennetty monimutkaisuus väittää, että monimutkaiset rakenteet eivät voi kehittyä sattumanvaraisten prosessien avulla. Esimerkiksi huoneessa olevat 100 apinaa, jotka kirjoittavat kukin tietokoneella, voivat joskus tuottaa muutamia sanoja, jopa kokonaisen lauseen, mutta eivät voisi koskaan kirjoittaa täydellistä Shakespearen näytelmää. Ja kuinka paljon monimutkaisempi on elämä kuin Shakespearen näytelmä?

Hienosäädetty maailmankaikkeus merkitsee sitä, että maailma ja maailmankaikkeus ovat hienosäädetyt elämän mahdollistamiseksi maan päällä. Jos ilmassa olevien alkuaineiden määrä muuttuisi vähänkään, monet eliölajit kuolisivat nopeasti. Jos maa olisi hieman lähempänä tai kauempana auringosta, monet lajit kuolisivat sukupuuttoon. Maassa olevan elämän ylläpito ja kehittyminen riippuu niin monista täydellisesti hienosäädetyistä muuttujista, että on mahdotonta että ne olisivat muotoutuneet sattumanvaraisten ja toisistaan riippumattomien tapahtumien kautta.

Vaikka älykäs suunnitteluteoria ei esitä mitään oletuksia älykkyyden alkuperälle (Jumala, ufot tai jokin muu), suurin osa älykkään suunnitteluteorian kannattajista on teistejä. He näkevät kaikessa biologisessa maailmassa olevan suunnittelun todisteena Jumalan olemassaolosta. On myös muutamia ateisteja, jotka eivät voi kieltää suunnittelun puolesta puhuvaa todistusaineistoa, mutta jotka eivät kuitenkaan ole valmiita tunnustamaan sen olevan Luojan työtä. He ovat taipuvaisia tulkitsemaan tosiasioita siten, että elämä maan päällä käynnistyi jonkinlaisen isäntärodun tai avaruusolentojen toimesta. Koska he eivät kykene selittämään, mistä avaruusolennot olivat kotoisin, he eivät pysty antamaan mitään uskottavaa vastausta alkuperäiseen kysymykseen.

Älykäs suunnittelu ei ole sama asia kuin luomiseen uskominen. Näiden kahden näkemyksen välillä on tärkeitä eroavaisuuksia. Raamatulliseen luomiseen uskovien lähtökohtana on usko Raamatun luomiskertomukseen totuudenmukaisena ja oikeana selontekona siitä, kuinka elämä maan päällä suunniteltiin älykkään välittäjän eli Jumalan toimesta. Tämän jälkeen he etsivät luonnosta löytyviä todisteita, jotka tukevat tätä johtopäätöstä. Älykkään suunnitteluteorian kannattajat lähtevät liikkeelle luonnosta ja sitä tutkimalla he päätyvät näkemykseen, että maanpäällinen elämä on älykkään vaikuttajan aikaansaama (kuka se sitten lieneekään).

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Mikä on älykkään suunnittelun teoria?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries