settings icon
share icon
Kysymys

Mikä on alkuperäinen synti?

Vastaus


Alkuperäinen synti viittaa Aadamin tottelemattomuuteen hänen syödessään Hyvän ja pahan tiedon -puusta ja sen seurauksista ihmiskunnalle. Alkuperäinen synti määritellään "syntinä ja sitä seuraavana syyllisyytenä, joka on meissä kaikissa Jumalan silmissä suorana seurauksena Aadamin Eedenin paratiisissa tekemästä synnistä". Oppi alkuperäisestä synnistä keskittyy sen seurauksiin meissä ja asemaamme Jumalan edessä, vaikka me emme olisi edes riittävän vanhoja kantamaan vastuuta tahallisesta synnin tekemisestä. Sen seurauksista kolme eri näkemystä:

Pelagianismi: Tämän näkemyksen mukaan Aadamin synnillä ei ollut mitään suoraa seurausta hänen jälkeläisilleen, paitsi hänen synnillinen esimerkkinsä vaikutti hänen jälkeläisensä myös tekemään syntiä. Tämän mukaan voimme lopettaa synnin tekemisen niin halutessamme. Tämä opetus on suoranaisessa ristiriidassa monien raamatunkohtien kanssa, jotka opettavat ihmisen olevan toivottomasti synnin kahleissa (ilman Jumalan väliintuloa) ja hyvien töiden olevan kuolleita ja arvottomia Jumalan mielisuosion saavuttamiseksi (Ef. 2:1-2; Matt. 15:18-19; Room. 7:23; Hepr. 6:1; 9:14).

Arminianismi: Arminialaiset uskovat Aadamin synnin aiheuttaneen ihmiskunnan taipumuksen synnin tekoon. Tähän viitataan ilmaisulla "synnillinen luonto". Synnillinen luonto saa meidät tekemään syntiä samoin kuin kissan luonto saa sen naukumaan - se tapahtuu luonnollisesti. Tämän näkemyksen mukaan ihminen ei pysty lopettamaan synnin tekoa omin voimin. Siksi Jumala antaa kaiken kattavan armonsa pystyäksemme sen tekemään. Tätä armoa kutsutaan edeltäväksi armoksi arminialaisuudessa. Tämän mukaan me emme ole vastuussa Aadamin synnistä, ainoastaan omista synneistämme. Tämä opetus on ristiriidassa sen Raamatun opetuksen kanssa, että kaikki kärsivät rangaistuksen, vaikka kaikki eivät ole rikkoneet Aadamin tavoin (1. Kor. 15:22; Room. 5:12-18). Myöskään edeltävä armo -käsitettä ei löydy yksiselitteisesti Raamatusta.

Kalvinismi: Kalvinistisen opin mukaan Aadamin synnin seurauksena meillä ei ole ainoastaan syntistä luonnetta, mutta olemme myös syyllisiä Jumalan edessä ja ansaitsemme rangaistuksen. Koska olemme syntyneet alkuperäisen synnin vaikutuksen alla (Ps. 51:5), sen johdosta perimämme syntinen luonto on niin paha, että Jer. 17:9 kuvaa ihmissydäntä sanoin "petollinen on ihmissydän, paha ja parantumaton vailla vertaa!" Aadam ei olut yksin syyllinen syntinsä seurauksena, vaan hänen syyllisyytensä ja rangaistuksensa (kuolema) kuuluvat myös meille (Room. 5:12, 19). On olemassa kaksi näkemystä, miksi Jumala laittaa Aadamin syyllisyyden myös meidän osaksemme. Ensimmäisen mukaan koko ihmiskunta oli Aadamissa siemenen muodossa. Näin ollen Aadamin tehdessä syntiä, me kaikki teimme syntiä hänen kanssaan. Tämä on samankaltainen sille raamatulliselle opetukselle koskien Leeviä (Aabrahamin jälkeläinen), kun hän maksoi kymmenyksiä Melkisedekille Aabrahamin kautta (1. Moos. 14:20; Hepr. 7:4-9), vaikka Leevi syntyi vasta satoja vuosia myöhemmin. Toisen näkemyksen mukaan Aadam oli meidän edustajamme ja hänen tehdessään syntiä, meistäkin tuli syntisiä.

Kalvinistisen näkemyksen mukaan emme pysty voittamaan syntiä ilman Pyhää Henkeä, jonka voimasta tulemme osalliseksi ainoastaan luottaessamme Kristukseen ja hänen ristin uhriinsa. Kalvinistinen näkemys alkuperäisestä synnistä on kaikkein yhteensopivin Raamatun opetusten kanssa. Kuinka Jumala voi pitää meitä vastuullisina synnistä, jota emme itse ole tehneet? Tälle on olemassa uskottava selitys siinä, että meistä tulee vastuullisia alkuperäiseen syntiin valitessamme ja toimiessamme synnillisen luontomme mukaisesti. Jossakin elämämme vaiheessa me tiedostamme synnillisen luontomme. Tuossa vaiheessa meidän pitäisi hyljätä synnillinen luontomme ja tehdä parannut siitä. Sen sijaan me "hyväksymme" tuon synnillisen luonnon eli toisin sanoen sanomme sen olevan hyvästä. Hyväksyessämme syntisyytemme, toimimme kuin Aadam ja Eeva Eedenin paratiisissa. Näin ollen olemme yhtä syyllisiä kuin jos olisimme itse suorittaneet heidän alkuperäisen syntinsä.


Paluu suomenkieliselle etusivulle

Mikä on alkuperäinen synti?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries