settings icon
share icon
Kysymys

Voiko uskova tuntea Pyhän Hengen sisällään?

Vastaus


Vaikka tietyt Pyhän Hengen tehtävät saattavat tuoda muassaan tunteita, kuten esim. synnintunnon, lohdutuksen tunteen ja voimantunnon, Raamattu ei missään kohdin opeta meitä perustamaan suhdettamme Pyhään Henkeen tunteittemme varaan. Pyhä Henki asuu jokaisessa uudesti syntyneessä uskovassa. Jeesus kertoi meille, että Lohduttajan saapuessa hän on meidän kanssamme ja meissä. "Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä" (Joh. 14:16-17). Toisin sanoen Jeesus lähettää jonkun itsensä kaltaisen olemaan meidän kanssamme ja meissä.

Me tiedämme Pyhän Hengen olevan meissä, koska Jumalan Sana kertoo sen meille. Pyhä Henki asuu jokaisessa uudesti syntyneessä uskovassa, mutta kaikki uskovat eivät ole Pyhän Hengen ohjauksessa ja näiden kahden välillä on suuri ero. Kun elämme lihallisesti, emme ole Pyhän Hengen kontrolloimia vaikkakin hän on meissä, Apostoli Paavali kommentoi tätä totuutta käyttäen havaintoesimerkkiä. "Älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietas meno, vaan antakaa Hengen täyttää itsenne" (Ef. 5:18). Monet lukevat tämän jakeen ja tulkitsevat apostoli Paavalin puhuvan siinä viinin juomista vastaan. Kuitenkin asiayhteys käsittelee Hengellä täyttyneen uskovan elämää. Näin ollen kyseessä on jokin muu kuin varoitus liiallista viinin juontia vastaan.

Kun ihmiset ovat juoneet liikaa viiniä, he käyttäytyvät tietyllä tavalla: heistä tulee kömpelöitä, heidän puheensa sammaltaa ja heidän arvostelukykynsä heikentyy. Apostoli Paavali käyttää vertauskuvaa. Samoin kuin liiallisesta viininkäytöstä on tietyt seuraukset, Pyhän Hengen kontrolloimaa henkilöä leimaavat tietyt ominaispiirteet. Gal. 5:22-24 luemme, mitkä ovat Hengen hedelmät. Nämä hengen hedelmät esiintyvät uudelleen syntyneessä uskovassa, jota Henki kontrolloi.

Ef. 5:18 käytetty verbin aikamuoto merkitsee jatkuvaa Pyhän Hengen prosessia. Koska kyseessä on kehotus, toisena mahdollisuutena on olla täyttymättä Hengellä. Efesolaiskirjeen luvun 5 loppuosa kuvailee Hengellä täyttyneen uskovan ominaisuuksia. "Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja, soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle ja kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Alistukaa toistenne tahtoon, Kristusta totellen" (Ef. 5:19-21).

Me emme ole täyttyneet Pyhällä Hengellä, koska meistä tuntuu siltä, vaan koska se on kristityn etuoikeus ja mahdollisuus. Pyhällä Hengellä täyttyminen ja hänelle alistuminen on seuraus kuuliaisuudesta. Se on seurausta Jumalan armosta, eikä siitä mitä me tunnemme. Tunteet ovat petollisia, me saatamme joutua voimakkaaseen tunteellisesti tilaan, mikä johtuu lihallisista syistä Hengen sijaan. "Tarkoitan tätä: antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman itsekkään luontonne haluja...Jos me elämme Hengen varassa, meidän on myös seurattava Hengen johdatusta. 26 Emme saa tavoitella turhaa kunniaa emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiamme." (Gal. 5:16, 25).

Emme kuitenkaan voi kieltää sitä mahdollisuutta, että joskus Pyhän Hengen läsnäolo ja voima voi ottaa meidät valtaansa ja aiheuttaa meille voimakkaan tunnetilan. Se tuo muassaan mitä suurimman ilontunteen. Kuningas Daavid "tanssi rajusti" (2. Sam. 6:14), kun Herran liitonarkki tuotiin Jerusalemiin. Tämä ilo on seurausta sen ymmärtämisestä, kuinka Jumala armossaan siunaa lapsiaan. On ehdottoman selvää, että Pyhän Hengen työn voi vaikuttaa tunteisiimme. Emme kuitenkaan saa perustaa Pyhän Hengen asumista meissä tunteisiimme.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Voiko uskova tuntea Pyhän Hengen sisällään?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries