settings icon
share icon
Kysymys

Miksi meidän pitäisi rukoilla?

Vastaus


Kristitylle rukoileminen on hengityksen kaltainen asia. Sen suorittaminen on helpompaa kuin sen tekemättä jättäminen. Me rukoilemme monien eri syiden vuoksi. Ensinnä, rukoileminen on yksi tapa palvella Jumalaa (Luuk. 2:36-38). Me rukoilemme, koska Jumala käskee meitä rukoilemaan (Fil. 4:6-7). Kristus ja alkuseurakunta antoivat hyvän esimerkin rukoilemisesta (Mark. 1:35; Ap. t. 1:14; 2:42; 3:1; 4:23-31; 6:4; 13:1-3). Jos Jeesuksen mielestä rukoileminen oli vaivan arvoista, silloin meidänkin pitäisi ajatella samoin. Jos hänen oli tarpeen rukoilla toimiakseen Isänsä tahdon mukaisesti, kuinka paljon enemmän meidän onkaan tarpeen rukoilla?

Toinen syy rukoilemiseen on se, että Jumala tarkoitti rukouksen olevan keino saada häneltä ratkaisu pulmallisiin tilanteisiin. Me rukoilemme ennen tärkeitä päätöksiä (Luuk. 6:12-13); voittaaksemme riivaajien asettamat esteet (Matt. 17:14-21); kerätäksemme työntekijöitä hengellistä elonkorjuuta varten (Luuk. 10:2); vahvistaaksemme itseämme kiusauksia vastaan (Matt. 26:41); ja vahvistaaksemme toisia hengellisesti (Ef. 6:18-19).

Kun me menemme Jumalan eteen yksityiskohtaisten pyyntöjemme kanssa, hän on luvannut meille, että rukouksemme eivät ole turhia, vaikka emme saisikaan juuri pyytämäämme (Matt. 6:6; Room. 8:26-27). Hän on luvannut meille, että pyytäessämme hänen tahtonsa mukaisesti, hän myöntää meille pyytämämme (1. Joh. 5:14-15). Joskus hän viivyttelee vastauksensa kanssa viisautensa ja meidän etujemme vaatimalla tavalla. Tällaisessa tilanteessa meidän on oleman ahkeria ja sitkeitä rukouksessa (Matt. 7:7; Luuk. 18:1-8). Rukousta ei pidä mieltää keinoksi saada Jumala toteuttamaan toiveemme maan päällä, vaan keinoksi saada Jumalan tahto toteutumaan maan päällä.

Sellaisissa tilanteissa, joissa emme tunne tarkkaan Jumalan tahtoa, rukous on keino sen tuntemiseen. Jos syyrialainen nainen, jolla oli riivaajan asuttama tytär, ei olisi rukoillut Kristusta, hänen tyttärensä ei olisi parantunut (Mark. 7:26-30). Eräässä mielessä rukoileminen on samankaltaista evankeliumin julistamisen kanssa. Me emme tiedä, ketkä reagoivat evankeliumin sanomaan ennen kuin julistamme sitä. Samoin, emme koe rukouksen tuloksia ennen kuin rukoilemme.

Rukoilematta oleminen osoittaa uskon puutetta ja luottamuksen puutetta Jumalan Sanaa kohtaan. Me rukoilemme todistaaksemme uskoamme Jumalaan. Rukoilemme todistaaksemme, että hän toimii Sanassaan olevien lupausten mukaan ja siunaa elämäämme enemmän kuin voimme pyytää tai toivoa (Ef. 3:20). Sen avulla pääsemme osalliseksi Jumalan voimasta. Sen avulla voitamme Paholaisen ja hänen armeijansa, joita emme muuten pystyisi voittamaan omin voimin. Löytäköön Jumala meidät siis usein valtaistuimensa edestä, sillä meillä on taivaallinen ylipappi, jota on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin (Hepr. 4:15-16). Meillä on hänen lupauksensa siitä, että vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan (Jaakob 5:16-18). Kirkastakoon Jumala nimensä meidän kauttamme uskoessamme häneen tullaksemme usein hänen eteensä rukouksessa.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Miksi meidän pitäisi rukoilla?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries