settings icon
share icon
Kysymys

Mikä Raamattu on?

Vastaus


Raamattu tulee latinan ja kreikankielen sanasta, joka tarkoittaa "kirja". Se on oiva nimi, koska Raamattu on kaikille ihmisille kaikkina aikakausina tarkoitettu kirja. Se eroaa kaikista muista kirjoista ja on täysin omassa luokassaan.

Raamattu koostuu kuudestakymmenestäkuudesta eri kirjasta. Niihin kuuluu lakikirjoja kuten 3. Mooseksen kirja ja 5. Mooseksen kirja, historiallisia kirjoja kuten Esra ja Apostolien teot, runokirjoja kuten Psalmit ja Saarnaajan kirja, profeetallisia kirjoja kuten Jesaja ja Ilmestyskirja, elämänkertomuksia kuten Matteuksen ja Johanneksen evankeliumit ja epistoloita (virallisia kirjeitä) kuten Tiitus ja Heprealaiskirje.

Kirjoittajat
Noin 40 eri henkilöä osallistui Raamatun kirjoittamiseen yli 1500 vuoden ajanjakson aikana. Kirjoittajat olivat kuninkaita, kalastajia, virkamiehiä, maanviljelijöitä, paimenia ja lääkäreitä. Kaikesta tästä monimuotoisuudesta huolimatta se on yhtenäinen ja käsittelee samoja aiheita.

Raamatun yhtenäisyydelle on yksinkertainen selitys - sen alullepanija on Jumala itse. Raamattu on kirjaimellisesti "Jumalan henkäisemä" (2. Tim. 3:16). Sen tekijät kirjoittivat juuri sen, mitä Jumala halusi heidän kirjoittavan ja seurauksena oli täydellinen ja pyhä Jumalan Sana (Ps. 12:6; 2. Piet. 1:21).

Jaottelu
Raamattu jakaantuu kahteen pääosaan: Vanhaan ja Uuteen testamenttiin. Lyhyesti sanottuna, Vanha testamentti on kansan tarina ja Uusi testamentti on miehen tarina. Jumala käytti kansakuntaa tuottaakseen miehen, Jeesuksen Kristuksen, maailmaan.

Vanha testamentti kuvaa Israelin kansan perustamista ja varjelemista. Jumala lupasi Israelin olevan siunaukseksi koko maailmalle (1. Moos. 12:2-3). Kun Israelin kansa oli muodostettu, Jumala nostatti tuon kansan keskuudesta suvun, jonka kautta siunaus tulisi: Daavidin suvun (Ps. 89:3-4). Tuosta suvusta nousisi lupauksen mukaan mies, jonka myötä luvattu siunaus tulisi (Jes. 11:1-10).

Uusi testamentti kuvaa yksityiskohtaisesti tuota luvattu miestä. Hän oli Jeesus ja hänessä täyttyivät Vanhan testamentin ennustukset hänen eläessään nuhteettoman elämän, kuollessaan Pelastajana ja noustessaan kuolleista.

Keskeiset henkilöt
Jeesus on Raamatun keskeisin henkilö - koko kirja kertoo hänestä. Vanha testamentti ennustaa hänen saapumisensa ja muodostaa näyttämön hänen tulolleen. Uusi testamentti kuvaa hänen tulonsa ja työnsä syntisen maailman pelastamiseksi.

Jeesus on paljon enemmän kuin historiallinen hahmo, hän on enemmän kuin ihminen. Hän on Jumala lihassa ja hänen tulonsa oli maailmanhistorian tärkein tapahtuma. Jumala syntyi ihmiseksi antaakseen meille selvän ja ymmärrettävän käsityksen siitä, kuka hän on. Millainen Jumala on? Hän on Jeesuksen kaltainen, Jeesus on Jumala ihmisen hahmossa (Joh. 1:14, 14:9).

Lyhyt yhteenveto
Jumala loi ihmisen ja laittoi hänet asumaan täydelliseen elinympäristöön. Ihminen kuitenkin kapinoi Jumalaa vastaan eikä täyttänyt Jumalan odotuksia. Jumala kirosi maailman, mutta käynnisti samanaikaisesti suunnitelman ihmiskunnan ja luomakunnan palauttamiseksi alkuperäiseen täydelliseen luomistilaan.

Osana pelastussuunnitelmaa, Jumala kutsui Aabrahamin Babyloniasta Kaanaan maahan (noin v. 2000 eKr.). Jumala lupasi Aabrahamille, hänen pojalleen Iisakille ja lapsenlapselleen Jaakobille (jota myös kutsuttiin Israeliksi) siunaavansa maailman heidän jälkeläisensä kautta. Israelin perhe muutti Kaananista Egyptiin, missä heistä kasvoi kansa.

Noin vuonna 1400 eKr. Israelin jälkeläiset jättivät Egyptin Mooseksen johdolla ja Jumala antoi heille omaksi Luvatun Maan, Kaanaan. Mooseksen välityksellä Jumala antoi Israelin kansalle lain ja teki sopimuksen heidän kanssaan. Jos he olisivat kuuliaisia Jumalalle eivätkä sortuisi epäjumalanpalvontaan kuten naapurikansat, he menestyisivät. Jos he hylkäisivät Jumalan, Jumala tuhoaisi heidät kansana.

Noin 400 vuotta myöhemmin kuningas Daavidin ja hänen poikansa Salomonin aikana, Israel vakiinnutti asemansa suurena ja vahvana kuningaskuntana. Jumala lupasi Daavidille ja Salomonille, että heidän jälkeläisensä hallitsisi iankaikkisena kuninkaana.

Salomonin hallituskauden jälkeen Israel jakaantui. Kymmentä pohjoista heimoa kutsuttiin Israeliksi ja kesti noin 200 vuotta ennen kuin Jumala tuomitsi heidät epäjumalanpalveluksen vuoksi. Assyria valtasi Israelin 721 eKr. Kahta eteläistä heimoa kutsuttiin Juudaksi ja heidän historiansa kesti hieman kauemmin, kunnes hekin kääntyivät pois Jumalasta. Babylonia vei heidät pakkosiirtolaisuuteen noin vuonna 600 eKr.

Noin 70 vuotta myöhemmin Jumala armollisesti palautti osan pakkosiirtolaisista takaisin heidän omaan maahansa. Pääkaupunki Jerusalem rakennettiin uudelleen vuonna 444 eKr. ja Israel oli jälleen kerran itsenäinen kansakunta. Ja näin Vanhan testamentin aikakausi päättyy.

Uusi testamentti avautuu noin 400 vuotta myöhemmin Jeesuksen Kristuksen syntymän myötä Betlehemissä. Jeesus oli Aabrahamille ja Daavidille luvattu jälkeläinen, joka toteuttaisi Jumalan suunnitelman ihmiskunnan pelastamiseksi ja luomakunnan eheyttämiseksi. Jeesus toteutti uskollisesti tehtävänsä - hän kuoli syntien edestä ja nousi kuolleista. Jeesuksen kuolema on uuden sopimuksen (testamentti) perusta. Kaikki Jeesukseen uskonsa laittaneet pelastuvat synneistään ja elävät iankaikkisesti.

Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen hän lähetti opetuslapsensa levittämään uutisia elämästään ja pelastusvoimastaan kaikkialle maailmaan. Jeesuksen opetuslapset levittivät hyvät uutiset Jeesuksesta ja pelastuksesta kaikkialle. He menivät Lähi-Aasiaan, Kreikkaan ja kaikkialle ympäri Rooman valtakuntaa. Uusi testamentti sulkeutuu ennustuksella Jeesuksen paluusta, epäuskoisen maailman tuomitsemisesta ja luomakunnan vapautuksesta.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Mikä Raamattu on?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries