settings icon
share icon
Kysymys

Opettaako Markus 16:16, että kaste on välttämätön pelastumiselle?

Vastaus


Kuten on aina laita minkä tahansa yksittäisen raamatunkohdan kanssa, paras tapa saada selville sen tarkoitus on tarkastella sitä muiden raamatunkohtien opetusten valossa. Kasteen ja pelastuksen kohdalla Raamattu opettaa selvästi, että pelastus on yksin armosta uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, eikä tekojen kautta, joihin kastekin kuuluu (Ef. 2:8-9). Näin ollen mikä tahansa selitys, jonka mukaan kaste tai mikään muu teko on välttämätön pelastukselle, on väärä. Tästä aiheesta voit lukea lisää sivustoltamme kysymyksen "Pelastummeko ainoastaan uskon kautta vai uskon ja tekojen kautta?" kohdalta.

Kun tarkastelemme Mark. 16:16, meidän on syytä muistaa, että Markuksen evankeliumin jakeissa 16:9-20 on joitakin alkuperäistekstiin liittyviä ongelmia. Kysymys on siitä, olivatko nämä jakeet osa alkuperäistä Markuksen evankeliumia, vai lisäsikö kopioitsija ne myöhemmin. Tämän johdosta on parasta, että mitään tärkeää opinkappaletta ei perustella Mark. 16:9-20 jakeilla, esim. käärmeiden käsittelyä, ellei muista raamatunkohdista löydy sitä tukevia kohtia.

Jos oletamme, että jae 16 kuului alkuperäiseen Markuksen tekstiin, opettaako se kasteen tarpeellisuutta pelastukselle? Lyhyt vastaus tähän kuuluu: ei. Jos tämä jae opettaisi kasteen tarpeellisuutta pelastukseen, meidän on mentävä jakeen opetusta pidemmälle. Tämä jae opettaa uskon olevan välttämätön pelastukselle ja näin ollen se on sopusoinnussa lukemattomien muiden jakeiden kanssa, joissa ainoastaan usko on mainittu (esim. Joh. 3:18; Joh. 5:24; Joh. 12:44; Joh. 20:31; 1. Joh. 5:13).

"Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen" (Mark. 16:16). Tämä jae koostuu kahdesta osasta. 1—Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. 2—Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

Vaikka tämä jae kertoo meille jotakin kastetusta uskovasta (pelastuneesta), se ei kerro mitään niistä uskovista, joita ei ole kastettu. Jotta tämä jae opettaisi jotakin kasteen merkityksestä pelastukselle, tarvittaisiin kolmas väittämä, esim. "Joka uskoo ja jota ei kasteta, se tuomitaan" tai "Jota ei kasteta, se tuomitaan". Mutta kumpaakaan näistä väitteistä ei esiinny tässä jakeessa.

Ne, jotka yrittävät käyttää Mark. 16:16 osoittamaan kasteen välttämättömyyden pelastumiselle, syyllistyvät yleiseen ja vakavaan loogiseen virheeseen. Tämä virhepäätelmä voidaan esittää seuraavasti: "Jos väittämä on tosi, emme voi olettaa, että kaikki sen vastakohdat (vastaväittämät) ovat myös tosia." Esimerkiksi väittämä, "ruskeatäpläinen koira on eläin" on totta. Kuitenkin sen vastaväittämä, "Jos koiralla ei ole ruskeita täpliä, se ei ole eläin" ei ole tosi. Samalla tavoin, "Joka uskoo ja saa kasteen, pelastuu" on tosi. Kuitenkin väite, "Joka uskoo, mutta ei saa kastetta, ei pelastu" on perusteeton olettamus. Mutta juuri näin kasteen pelastavan vaikutuksen puolesta puhuvat olettavat.

Tarkastele seuraavaa esimerkkiä: "Joka uskoo ja elää Helsingissä, pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen." Tämä väite on tosi ja näin ollen uskovat helsinkiläiset pelastuvat. Mutta jos väität, että ainoastaan Helsingissä asuvat uskovat pelastuvat, on väitteesi epälooginen ja virheellinen. Väite ei kuulu, että uskovan täytyy asua Helsingissä päästääkseen taivaaseen. Samoin Mark. 16:16 ei opeta, että uskova pitää kastaa. Jakeessa todetaan tosiasia kastetuista uskovaisista (he pelastuvat), mutta siinä ei todeta mitään kastamattomista uskovaisista. Saattaa olla uskovia, jotka eivät asu Helsingissä ja jotka kuitenkin pelastuvat. Samoin saattaa olla uskovia, joita ei ole kastettu ja jotka myös pelastuvat.

Yksi oleellinen pelastuksen ehto on ilmaistu Mark. 16:16 jälkimmäisessä osassa. "Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen." Näin ollen Jeesus kertoi uskon positiivisen seurauksen (joka uskoo, on pelastuva) ja epäuskon negatiivisen seurauksen (joka ei usko, tuomitaan kadotukseen). Näin ollen voimme täydellä varmuudella todeta, että usko on pelastuksen ehto. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että tämä pelastuksen ehto on ilmaistu selvästi positiivisesti ja negatiivisesti Raamatussa (Joh. 3:16; Joh. 3:18; Joh. 3:36; Joh. 5:24; Joh. 6:53-54; Joh. 8:24; Ap. t. 16:31).

Jeesus nimeää pelastukseen liittyvän ehdon (kasteen) Mark. 16:16. Mutta siihen liittyvää ehtoa ei pidä sotkea vaatimukseen. Kuume esimerkiksi liittyy sairauteen, mutta kuume ei ole vaatimus sairaana olemiselle. Missään kohdin Raamattua ei ole ilmaisua, että "jota ei kasteta, se tuomitaan kadotukseen". Näin ollen emme pysty sanomaan Mark.16:16 tai minkään muunkaan jakeen perusteella, että kaste on välttämätön pelastukselle.

Opettaako Markus 16:16, että kaste on välttämätöntä pelastumiselle? Ei, se ei opeta. Se opettaa selkeästi, että usko on tarpeen pelastukselle. Se ei kuitenkaan todista ja kiellä kasteen merkitystä pelastuksen vaatimuksena. Kuinka voimme siis tietää, onko kaste välttämätön pelastukselle? Meidän täytyy tarkastella koko Raamattua. Seuraavassa on yhteenveto todisteista:

1—Raamattu opettaa selkeästi, että yksin usko pelastaa. Aabraham pelastui uskon kautta ja me pelastumme uskon kautta (Room. 4:1-25; Gal. 3:6-22).

2—Kautta Raamatun ja kaikkina aikoina ihmiset pelastuivat ilman kastetta. Jokainen Vanhan testamentin uskova (esim. Aabraham, Jaakob, Daavid, Salomon) oli pelastunut, mutta ei kastettu. Ristille naulattu ryöväri pelastui, mutta häntä ei kastettu. Kornelius pelastui ennen kastettaan (Ap. t. 10:44-46).

3—Kaste on julkinen todistus uskostamme Jeesukseen Kristukseen. Raamatun mukaan saamme iankaikkisen elämän, kun me uskomme (Joh. 5:24). Usko on aina ennen kastetta. Kaste ei pelasta meitä sen enempää kuin alttarille käveleminen ja rukoileminen. Me pelastumme, kun me uskomme.

4—Raamattu ei opeta, että ilman kastetta henkilö ei ole pelastunut.

5—Jos kaste on välttämätön pelastukselle, silloin kukaan ei voi pelastua ilman ulkopuolista henkilöä. Täytyyhän jonkun näet kastaa hänet, ennen kuin hän pelastuu. Tämä rajoittaa, kuka voi pelastua ja milloin hän voi pelastua. Tämän opetuksen seuraamukset ovat tuhoisat. Esimerkiksi taistelutantereella uskoon tuleva sotilas, joka kuolisi ennen kastamistaan, päätyisi näin ollen helvettiin.

6—Kautta Raamatun meille opetetaan, että uskoontulon hetkellä uskova saa osakseen kaikki pelastuksen lupaukset ja siunaukset (Joh. 1:12; 3:16; 5:24; 6:47; 20:31; Ap. t. 10:43; 13:39; 16:31). Kun henkilö uskoo, hän saa iankaikkisen elämän, välttyy tuomiolta, ja on siirtynyt kuolemasta elämään (Joh. 5:24) - kaikki tämä siis ennen hänen kastettaan.

Jos uskot kasteen aikaansaamaan pelastukseen, sinun on syytä miettiä rukouksen kera, kehen tai mihin sinä laitat uskosi. Perustuuko uskosi tekoon (kasteeseen) vai Kristuksen uhriin ristillä? Kehen tai mihin pelastuksesi pohjautuu? Pohjautuuko se vertauskuvaan (kasteeseen) vai sen sisältöön (Jeesukseen Kristukseen)? Uskomme täytyy pohjautua yksin Kristukseen. "Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Näin Jumala on antanut armonsa rikkauden" (Ef. 1:7).

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Opettaako Markus 16:16, että kaste on välttämätön pelastumiselle?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries