settings icon
share icon
Kysymys

Mitä on jumalallinen varjelus?

Vastaus


Jumalan varjelus tarkoittaa, kuinka Jumala vaikuttaa ja hallitsee kaikkea maailmankaikkeudessa. Varjelusopissa on kyse siitä, että Jumala kontrolloi kaikkea. Siihen kuuluu maailmankaikkeus (Ps. 103:19), materiaalinen maailma (Matt. 5:45), valtioiden toimet (Ps. 66:7), ihmisen syntymä ja kohtalo (Gal. 1:15), ihmisen onnistumiset ja pettymykset elämässä (Luuk. 1:52) ja hänen lastensa suojeleminen (Ps. 4:8). Tämä oppi on suorassa ristiriidassa sen ajatuksen kanssa, että maailman tapahtumat ovat sattuman tai onnen varassa.

Varjeluksen tarkoituksena on Jumalan tahdon toteutuminen. Jumala ohjaa ihmisten toimia luonnollisten tapahtumien kautta omia tarkoitusperiään varten. Luonnonlait eivät ole mitään muuta kuin Jumalan työn seurausta maailmankaikkeudessa. Luonnonlailla ei itsessään ole minkäänlaisia luontaisia voimia, eivätkä ne esiinny itsenäisesti. Luonnonlait ovat seurausta Jumalan määräämistä laista ja periaatteista kaiken hallitsemiseksi.

Sama koskee ihmisen tahtoa. Perimmäisessä merkityksessä meillä ei ole vapaata tahtoa, emmekä voi toimia Jumalan tahdon ulkopuolella. Kaikki tekemämme ja valitsemamme on täysin Jumalan tahdon mukaista - jopa syntiset valintamme (1. Moos. 50:20). Perusperiaate on, että valintamme ja tekomme ovat Jumalan kontrolloimia (1. Moos. 45:5; 5. Moos. 8:18; Sananl. 21:1). Kuitenkin hän vaikuttaa sillä tavoin, että tämä ei ole ristiriidassa meidän henkilökohtaisen vastuumme kanssa vapaina henkilöinä, eikä se mitätöi tai rajaa vaihtoehtojamme.

Oppi jumalallisesta varjeluksesta voidaan tiivistää seuraavasti: "Jumala iankaikkisessa menneisyydessä, oman tahtonsa mukaisesti, määräsi kaikki tulevat tapahtumat; ei kuitenkaan siinä mielessä, että Jumalan olisi synnin luoja, eikä rajoittaen ihmisen vastuuta." Jumala toteuttaa tahtonsa ensisijaisesti epäsuorilla seurauksilla (esim. luonnonlakien avulla, ihmisen valinnoilla, jne.).

Joskus Jumala myös toimii suoraan toteuttaakseen suunnitelmansa. Näitä tekoja voimme kutsua ihmeiksi (yliluonnolliset ilmiöt, jotka ovat luonnollisten tapahtumien vastakohtia). Ihmeen avulla Jumala kiertää tilapäisesti luonnonlakien vaikutuksen toteuttaakseen tarkoitusperänsä. Kaksi esimerkkiä Apostolien teoista toimii esimerkkeinä Jumalan suorasta ja epäsuorasta toiminnasta. Ap. tekojen luvussa 9 kuvataan tarsolaisen Saulin kääntymys. Jumala käytti sokaisevaa valoa ja ainoastaan Saulin/Paavalin ymmärtämää ääntä muuttaen hänen elämänsä loppuiäksi. Jumalan tahtona oli käyttää Paavalia tahtonsa toteuttamiseen ja siksi hän käytti suoraa menetelmää Paavalin käännyttämiseksi. Jos keskustelet kenen tahansa kristinuskoon kääntyneen kanssa, et todennäköisesti koskaan kuule vastaavaa kertomusta. Useimmat meistä tulevat kristityiksi kuultuaan saarnan, luettuaan kirjan tai ystävän tai perheenjäsenen todistuksen seurauksena. Sen lisäksi elämäntilanne on usein valmistanut meitä tähän - työpaikan menetys, perheenjäsenen kuolema, kariutunut avioliitto, päihteiden väärinkäyttö. Paavalin kääntyminen oli suora ja yliluonnollinen.

Ap. t. 16:6-10 näemme Jumalan toteuttavan tahtonsa epäsuorasti. Tämä tapahtui Paavalin toisen lähetysmatkan aikana. Jumala halusi Paavalin kumppaneineen jatkavan matkaansa Trooaan, mutta Paavali jättäessä Antiokian Pisidiassa hän halusi matkata itään kohti Aasiaa. Raamattu kertoo Pyhän Hengen kieltäneen heitä levittämästä evankeliumia Aasiaan. Tämän jälkeen he halusivat matkata länteen Bityniaan, mutta Pyhä Henki esti heitä ja niin he päätyivät Trooaan. Tämä kuvaus on kirjoitettu jälkikäteen, mutta tuolloin heillä oli varmaan jokin looginen selitys sille, miksi he eivät voineet matkata noihin kahteen kohteeseen. Myöhemmin he ymmärsivät, että Jumala ohjasi heitä haluamaansa määränpäähän - tätä kutsutaan varjelukseksi. San. 16:9 sanoo tästä: "Ihminen suunnittelee tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askelensa."

Jotkut saattavat sanoa Jumalan suoran tai epäsuoran toiminnan mitätöivän kaiken vapaan tahdon. Jos Jumala kontrolloi kaikkea, kuinka ihmiselle voi olla vapaa tahto päätöksiensä suhteen? Jotta vapaa tahto olisi todella merkityksellistä, silloin joidenkin asioiden on pakko olla Jumalan vaikutuspiirin ulkopuolella eli riippuvaisia ihmisen satunnaisesta tahdosta. Hyväksytään tämä väite hetkeksi voidaksemme jatkaa ajatusleikkiämme. Mitä tällöin tapahtuisi? Jos Jumala ei hallitse kaikkia satunnaisia asioita, kuinka hän silloin voisi taata pelastuksemme? Paavali sanoo Fil. 1:6, "Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. " Jos Jumala ei kontrolloi kaikkea, silloin tämä lupaus kaikkien muiden Raamatun lupausten kanssa on merkityksetön. Meillä ei voi olla täydellistä pelastusvarmuutta.

Lisäksi meidän on tiedostettava, että Jumala ei ole kaikkivoipainen, jos hän ei kontrolloi kaikkea. Jos hän ei ole kaikkivoipainen, hän ei ole Jumala. Jos sattumanvaraiset asiat ovat Jumalan vallan ulkopuolella, silloin sen seurauksena joudumme luopumaan kaikkivoipaisesta Jumalasta. Samoin meidän "vapaa tahtomme" on Jumalan varjeluksen ulkopuolella. Kenestä silloin tulee Jumala? Meistä. Tämä tietysti on vastoin kristillistä maailmankatsomusta. Jumalan varjelus ei tuhoa vapauttamme. Se paremminkin mahdollistaa sen vapaan käytön.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Mitä on jumalallinen varjelus?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries