settings icon
share icon
Kysymys

Mikä on Jumalan tahto?

Vastaus


Jumalan tahdosta puhuttaessa monet näkevät siitä kolme eri heijastumaa Raamatussa. Ensimmäinen niistä on Jumalan säädöstahto, kaikkivaltainen tai kätketty tahto. Siinä on kyseessä Jumalan perimmäinen tahto. Se ilmenee Jumalan kaikkivaltaisuudessa ja muissa Jumalan luonteenpiirteissä. Siinä keskitytään siihen, että Jumala kaikkivaltaisesti säätää maailmankaikkeuden tapahtumat ja ne tapahtuvat juuri hänen haluamallaan tavalla. Näin ollen mitään ei tapahdu vastoin Jumalan tahtoa. Tämä piirre ilmenee sellaista jakeista kuten Ef. 1:11, josta me opimme kuinka Jumala "saattaa kaiken tapahtumaan tahtonsa ja päätöksensä mukaisesti". Job 42:2 opettaa samanhenkisesti, "Nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi eikä mikään suunnitelmasi ole mahdoton sinun toteuttaa." Tämä näkökulma Jumalan tahdosta perustuu siihen tosiasiaan, että Jumala on kaikkivaltainen, eikä hänen tahtoaan voi koskaan mitätöidä. Hän kontrolloi kaikkea.

Tämä ei kuitenkaan merkitse, että Jumala toteuttaa kaiken. Paremminkin, koska hän on kaikkivaltainen, hän vähintäänkin sallii kaiken tapahtuvan tapahtua. Tämä Jumalan tahdon piirre myöntää sen tosiasian, että Jumala salliessa passiivisesti asioiden tapahtuvan, hän on tietoisesti päättänyt sallia ne, koska hänellä on valta ja voima puuttua kaikkiin tilanteisiin. Jumala päättää, mitkä maailman tapahtumat hän sallii ja mitkä hän kieltää. Hänen salliessaan tapahtumat, hän on ikäänkuin "tietoisesti päättänyt" sallia ne.

Jumalan kaikkivaltainen tahto on monesti piilossa meiltä ja havahdumme siihen vasta tapahtumien jälkeen. Jumalalla on kuitenkin sellainen tahto, joka ilmenee meille selkeämmin: paljastettu eli näkyvä tahto. Kuten sanoista ilmenee, kyseessä on sellainen Jumalan tahto, jonka hän on ilmaissut meille Raamatussa. Jumalan näkyvä tahto on Jumalan julkituotu tahto koskien mitä meidän pitää tai ei pidä tehdä. Tiedämme Jumalan näkyvän tahdon perusteella esimerkiksi, että hän ei halua meidän varastavan, hän haluaa meidän rakastavan vihollisiamme, hän haluaa meidän tekevän parannuksen synneistä, ja hän haluaa meidän olevan pyhiä niinkuin hänkin on. Tämä Jumalan tahdon muoto on tuotu julki sekä Raamatussa että omassatunnossamme. Omantunnon myötä Jumala on kirjoittanut moraalisen lakinsa kaikkien sydämiin. Jumalan lait, olivatpa ne omassatunnossamme tai Raamatussa, ovat sitovia käytöksellemme. Joudumme vastaamaan teoistamme, jos rikomme niitä vastaan.

Me pystymme rikkomaan tätä Jumalan tahtoa vastaan, vaikka meillä tosin ei ole oikeutta tehdä sitä. Näin ollen meillä ei ole mitään puolustusta synneillemme. Emme voi väittää, että valitsemalla synnin toimimme ainoastaan Jumalan kaikkivaltaisen tahdon mukaisesti. Jumalan kaikkivaltainen tahto toteutui Juudaksen pettäessä Kristuksen. Näin tapahtui myös roomalaisten ristiinnaulitessa Kristuksen. Tämä ei kuitenkaan ole mikään puolustus heidän synneilleen. He eivät olleet vähemmän pahoja ja olivat yhtä lailla vastuullisia Kristuksen hylkäämisestä (Ap. t. 4:27-28). Vaikka Jumalan kaikkivaltainen tahto mahdollistaa synnin tekemisen, olemme silti vastuussa hänelle siitä.

Kolmas näkökulma Jumalan tahtoon Raamatun mukaan on Jumalan salliva tai täydellinen tahto. Tämä näkökulma Jumalan tahdosta kuvaa Jumalan asennetta ja mikä on hänelle mieluista. Esimerkkinä tästä on se, että Jumala ei ole mielissään jumalattomien kuolemasta ja kuitenkin on selvää, että hän säätää heidän kuolemansa. Tämä Jumalan tahto ilmenee monissa Raamatun jakeissa, joissa kuvaillaan mistä Jumala pitää ja mitä hän vihaa. Esimerkiksi 1. Tim. 2:4 näemme, kuinka Jumala haluaa kaikkien pelastuvan ja tuntevan totuuden. Kuitenkin tiedämme, että Jumalan kaikkivaltainen tahto on, että "ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei Isä, joka minut on lähettänyt, vedä häntä" (Joh. 6:44).

Meidän on oltava varovaisia, että emme pysähdy askaroimaan tai saa pakkomiellettä siitä, mikä on Jumalan "tahto" meidän elämällemme. Jos hänen tahtonsa on kätketty, etsimisemme on turhaa. Jumala ei silloin ole halunnut ilmaista sitä meille. Meidän on syytä keskittyä tuntemaan Jumalan ilmaistu tahto. Todellinen hengellisyyden merkki on halu tietää ja elää Jumalan Raamatussa ilmoittaman tahdon mukaan. Se voidaan tiivistää sanomaan, "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä" (1. Piet. 1:15-16). Meidän velvollisuutemme on noudattaa Jumalan ilmaistua tahtoa, eikä spekuloida, mikä hänen piilotettu tahtonsa elämällemme voisi olla. Meidän pitää sallia Pyhän Hengen johdatus elämässämme, mutta emme saa unohtaa, että hänen pääasiallinen tarkoituksensa on johtaa meitä vanhurskaaseen elämään ja muuttaa meidät Kristuksen kaltaisiksi. Tämä jos mikä tuottaa kunniaa Jumalalle. Jumala haluaa meidän elävän jokaisesta hänen suustaan tulevasta sanasta.

Hänen ilmaistun tahtonsa mukaisesti elämisen pitäisi olla elämämme keskeisin tarkoitus. Room. 12:1-2 antaa yhteenvedon tästä kehottamalla meitä antamaan "koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä." Oppiaksemme Jumalan tahdon, meidän on luettava Jumalan kirjoitettua Sanaa ja kyllästettävä mielemme sillä, meidän on rukoiltava Pyhää Henkeä muuttamaan meidät ja uudistamaan mielemme, jotta lopputulos oli hyvä, hänen mielensä mukainen ja täydellinen - Jumalan tahto.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Mikä on Jumalan tahto?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries