settings icon
share icon
Kysymys

Mitkä ovat Jumalan ominaispiirteet? Millainen Jumala on?

Vastaus


Raamattu, Jumalan sana, kertoo meille millainen Jumala on ja millainen hän ei ole. llman Raamatun auktoriteettia Jumalan ominaispiirteiden selittämisyritykset eivät olisi sen parempia kuin mattimeikäläisen mielipide, joka on usein väärä, erityisesti mitä tulee Jumalan ymmärtämiseen (Job 42:7). On varsinaista vähättelyä sanoa, että meidän on tärkeää yrittää ymmärtää, millainen Jumala on! Siinä epäonnistuminen saattaa johtaa epäjumalan pystyttämiseen, seuraamiseen tai palvontaan vastoin Jumalan tahtoa (2. Moos. 20:3-5).

Voimme tietää Jumalasta vain sen, jonka hän on itsestään päättänyt paljastaa. Yksi Jumalan ominaisuuksista on ”valo”, mikä tarkoittaa sitä, että hän itse antaa tietoa itsestään (Jes. 60:19, Jaakob 1:17). Sitä tosiasiaa ei pitäisi jättää huomiotta, että Jumala on tehnyt itsensä tunnetuksi (Hepr. 4:1). Luominen, Raamattu, ja lihaksi tullut Sana (Jeesus Kristus) auttavat meitä tuntemaan Jumalan.

Hyvä aloituskohta on myöntää Jumalan olevan luojamme ja meidän olevan osa hänen luomistyötään (1. Moos. 1:1; Ps. 24:1) ja luodut hänen kuvakseen. Ihminen on muun luomakunnan yläpuolella ja luomakunta annettiin ihmisen hallittavaksi (1. Moos. 1:26-28). Luomakunta on lankeemuksen turmelema, mutta tarjoaa silti pilkahduksia Jumalan teoista (1. Moos. 3:17-18; Room. 1:19-20). Tarkastellessamme luomakunnan laajuutta, monimuotoisuutta, kauneutta, ja järjestystä, meille syntyy kuva kunnioitusta herättävästä Jumalasta.

Jumalan nimistä voi olla hyötyä yrittäessämme selvittää, millainen Jumala on. Niitä ovat muun muassa seuraavat:

Elohim - vahva, jumalallinen (1. Moos. 1:1)
Adonai - Herra, tarkoittaen isäntä-palvelija suhdetta (2. Moos. 4:10, 13)
El Elyon - korkein, vahvin (1. Moos. 14:20)
El Roi - vahva ja näkevä Jumala (1. Moos. 16:13)
El Shaddai - kaikkivaltias Jumala (1. Moos. 17:1)
El Olam - ikuinen Jumala (Jes. 40:28)
Yahweh - HERRA “Minä olen,” tarkoittaa ikuista, itsesyntyistä Jumalaa (2. Moos. 3:13, 14).

Jumala on ikuinen, tarkoittaen, että hänellä ei ole alkua eikä hänen olemassaolonsa koskaan lopu. Hän on kuolematon ja ääretön (5. Moos. 33:27; Ps. 90:2; 1 Tim. 1:17). Jumala on muuttumaton, mikä merkitsee sitä, että hän pysyy aina samana ja siksi hän on myös absoluuttisen luotettava (Mal. 3:6; 4. Moos. 23:19; Ps. 102:26-27). Jumala on vertaansa vailla, ei ole ketään hänen kaltaistaan teoiltaan tai olemukseltaan; hän on ainutlaatuinen ja täydellinen (2. Sam. 7:22; Ps. 86:8; Jes. 40:25; Matt. 5:48). Jumala on selittämätön, mittaamaton, tutkimaton, ja ymmärtämätön mitä tulee hänen koko olemukseensa (Jes. 40:28; Psalm 145:3; Romans 11:33, 34).

Jumala on oikeudenmukainen; hän ei ole puolueellinen osoittaen suosiota erityisesti jollekulle (5. Moos. 32:4; Psalm 18:30). Jumala on kaikkivaltias; hän voi tehdä mitä vain, mutta hänen toimintansa on aina sopusoinnussa hänen luonteensa kanssa (Ilm. 19:6; Jer. 32:17, 27). Jumala on kaikkialla läsnä oleva; tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikissa ja kaikessa on jumala tai jumaluus (Ps. 139:7-13; Jer. 23:23). Jumala on kaikkitietävä eli hän tietää menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden, jopa sen, mitä ajattelemme minäkin hetkenä. Koska hän tietää kaiken, hän jakaa oikeutta tasapuolisesti (Ps. 139:1-5; Sananl. 5:21).

Jumala on yksi; ei ole ketään toista ja hän on myös ainoa, joka voi täyttää syvimmät sydämemme tarpeet. Jumala yksin on palvontamme ja omistautumisemme arvoinen (5. Moos. 6:4). Jumala on vanhurskas; Jumala ei voi sivuuttaa, eikä sivuuta, vääryyttä tai rikkomuksia. Juuri Jumalan oikeudenmukaisuuden ja vanhurskauden tähden Jeesuksen piti ottaa kantaakseen meidän syntimme ja kokea Jumalan tuomio, että me voisimme saada syntimme anteeksi (2. Moos. 9:27; Matt. 27:45-46; Room. 3:21-26). Hänen luomakuntansa ei kokonaisuudessaankaan voi tehdä tyhjiksi hänen päämääriään (Ps. 93:1; 95:3; Jer. 23:20). Jumala on henki eli hän on näkymätön (Joh. 1:1-18; 4:24). Jumala on kolminaisuus. Hän on kolme yhdessä, jotka kaikki ovat samaa olemusta ja samanveroisia. Jumala on totuus, hän on lahjomaton eikä voi valehdella (Ps. 117:2; 1. Sam. 15:29).

Jumala on pyhä, erossa kaikesta moraalisesta epäpuhtaudesta ja vihamielinen sitä kohtaan. Jumala näkee kaiken pahan ja se vihastuttaa häntä. Jumala on kuin kuluttava tuli (Jes. 6:3; Hab. 1:13; 2. Moos 3:2,4,5; Hepr. 12:29). Jumala on armollinen ja hänen armoonsa kuuluu hyvyys, ystävällisyys, laupeus, ja rakkaus. Ilman Jumalan armoa hänen pyhyytensä erottaisi meidät hänestä. Onneksi näin ei ole asianlaita, sillä hän haluaa tuntea jokaisen meistä henkilökohtaisesti (2. Moos. 34:6; Psalm 31:19; 1. Piet. 1:3; Joh. 3:16, 17:3).

Koska Jumala on ääretön, kukaan ei voi koskaan täydellisesti vastata tähän Jumalan kokoiseen kysymykseen, mutta Jumalan Sanan kautta ymmärrämme paljon siitä, kuka ja millainen Jumala on. Jatkakaamme yhdessä vain rohkeasti hänen etsimistään (Jer. 29:13).

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Mitkä ovat Jumalan ominaispiirteet? Millainen Jumala on?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries