settings icon
share icon
Kysymys

Onko Jumala seksistinen?

Vastaus


Seksismi on katsantokanta, että yhdellä sukupuolella, tyypillisesti miessukupuolella, on ylivalta toiseen sukupuoleen, tavanomaisesti naissukupuoleen, nähden. Raamatussa on monia viittauksia naisiin, jotka nykyihmisen ajattelutavassa saattavat vaikuttaa alentavilta naisiin nähden. Meidän on kuitenkin muistettava, että Raamatun kuvauksissa ei välttämättä ole kysymys niiden hyväksymisestä. Kun Raamattu kuvaa miesten kohtelevan naisia kuin mitä tahansa muuta omaisuutta, se ei merkitse Jumalan hyväksyvän sellaista menettelyä. Raamattu keskittyy enemmän sielujemme kuin yhteiskuntamme muuttamiseen. Jumala tietää, että muuttunut sydän johtaa muuttuneeseen käytökseen.

Vanhan testamentin aikoina lähes jokainen maailman kulttuureista oli rakenteeltaan patriarkaalinen. Tämä historiallinen tosiasia on hyvin selvä - ei ainoastaan Raamatun perusteella, vaan myös eri yhteiskuntia aikojen saatossa hallinneiden sääntöjen perusteella. Nykyajan arvojärjestelmässä ja humanistisessa maailmankuvassa mukaan tätä kutsutaan seksismiksi eli sukupuolien eriarvoisuudeksi. Jumala, ei ihminen, sääti järjestyksen yhteiskuntaan, ja näin ollen hän on kaikkien yhteiskuntasääntöjen ylimmäinen auktoriteetti. Langennut ihmiskunta on kaiken muun tavoin pilannut tämän järjestelmän. Tämä on johtanut eriarvoisuuteen miehen ja naisen välille kautta koko historian. Maailmassa oleva syrjäytyminen ja diskriminointi ei ole mitään uutta. Tämä johtuu ihmisen syntiinlankeemuksesta ja synnin tulosta maailmaan. Näin ollen voimme oikeutetusti sanoa, että sukupuolten välinen eriarvoisuus on synnin seurausta. Raamatun asteittain lisääntyvä ilmoitus auttaa meitä löytämään parannuksen seksismiin ja kaikkiin muihinkin ihmiskunnan syntisiin käytäntöihin.

Meidän on paneuduttava Raamattuun löytääksemme ja ylläpitääksemme tasapainoa Jumalan säätämissä auktoriteettiasemissa. Uusi testamentti on Vanhan testamentin toteutuma. Siitä me löydämme periaatteet oikeanlaisen auktoriteetin harjoittamiseen ja kuinka synnistä, koko maailman pahanvaivasta, voi päästä eroon. Se sisältää myös sukupuoleen perustuvan syrjinnän.

Kristuksen risti on kaikkien epäoikeudenmukaisuuksien korjaaja. Joh. 3:16 viittaa jokaiseen "joka häneen uskoo" ja se on sisältää kaikki riippumatta yhteiskunnallisesta asemasta, älykkyystasosta, ja sukupuolesta. Galatalaiskirjeestä löydämme jakeen, jossa Jumala puhuu tasaveroista pelastusmahdollisuudesta. "Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Ja jos te kerran olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin jälkeläisiä ja saatte periä sen, mikä hänelle oli luvattu" (Gal. 3:26-28). Ristin äärellä ei ole sukupuolista syrjintää.

Raamattu ei ole eriarvoinen sukupuolien suhteen kuvaillessaan synnin vaikutuksista miehiin ja naisiin. Raamattu kirjaa monia eri syntejä: orjuuden ja jopa suurimpien sankareiden epäonnistumiset. Kuitenkin se antaa meille vastauksen ja parannuskeinon noita Jumalaan ja hänen säädöksiään kohdistuvia syntejä vastaan - oikea suhde Jumalan kanssa. Vanha testamentti ennakoi suurimman uhrin tuloa ja joka kerta, kun syntiuhri suoritettiin, se opetti meille tarpeen sovinnontekoon Jumalan kanssa. Uudessa testamentissa "Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin" syntyi, kuoli, haudattiin, heräsi kuolleista ja nousi ylös taivaaseen, jossa hän rukoilee puolestamme. Uskomalla häneen löydämme parannuskeinon syntiin ja siihen sisältyy sukupuolisen syrjinnän synti.

Väite Raamatun suosimasta sukupuolisesta syrjinnästä johtuu tietämättömyydestä. Kun eri aikakausien miehet ja naiset ovat eläneet Jumalan säätämällä tavalla noudattaen "näin sanoo Herra" periaatetta, silloin sukupuolten välillä on hyvä harmonia. Jumala pani maailman alulle tätä tasapainoa noudattaen, ja siihen se myös päättyy. Ihmiskunta kiinnittää suhteettoman paljon huomiota eri syntien seuraamuksiin niiden syiden sijaan. Ainoastaan tehdessämme henkilökohtaisen sovinnon Jumalan kanssa Jeesuksen Kristuksen kautta, löydämme täydellisen tasa-arvon. "Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita" (Joh. 8:32).

On tärkeää myös ymmärtää, että Raamatun antaessa miehille ja naisille eri roolin, kyseessä ei ole seksismi. Raamattu tekee hyvin selväksi, että Jumala odottaa miehen olevan johtoasemassa seurakunnassa ja kodissa. Tekeekö tämä naisesta huonomman? Ehdottomasti ei! Ovatko naiset tästä johtuen vähemmän älykkäämpiä, vähemmän kyvykkäitä tai vähempiarvoisia Jumalan silmissä? Ehdottomasti ei! Tämä merkitsee, että synnin tahraamassa maailmassamme täytyy olla järjestys ja päätäntävalta. Jumala sääti päätäntävaltaa käyttävät roolit meidän hyväksemme. Seksismi merkitsee näiden roolien väärinkäyttämistä, rooleissa itsessään ei ole mitään pahaa.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Onko Jumala seksistinen?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries