settings icon
share icon
Kysymys

Onko Jumala mies- vai naispuolinen?

Vastaus


Raamattua tutkimalla selviää kaksi asiaa. Ensimmäiseksi, Jumala on henki eikä omaa inhimillisiä ominaisuuksia tai rajoituksia. Toiseksi, kaikkien Raamatun todisteiden mukaan Jumala on paljastanut itsensä miespuolisessa hahmossa. Alkajaiseksi, meidän täytyy ymmärtää Jumalan olemus. Jumala on persoona, mitä ilmeisimmin, koska Jumalalla ovat kaikki henkilön luonteenpiirteet: Jumalalla on mieli, tahto, äly, ja tunteet. Jumala kommunikoi ja hänellä on ystävyyssuhteita, sen lisäksi Jumalan henkilökohtaiset teot ilmenevät kaikkialla Raamatussa.

Kuten Joh. 4:24 opettaa, "Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa." Koska Jumala on hengellinen olento, hänellä ei ole ihmisen fyysisiä piirteitä. Raamatussa kuitenkin käytetään vertauskuvallista kieltä ja ihmisen kaltaisia ominaisuuksia kuvaamaan Jumalaa, jotta me voisimme ymmärtää Jumalan olemuksen. Tällaista menettelytapaa kutsutaan antropomorfismiksi. Antropomorfismi on yksinkertaisesti Jumalan, hengellisen olennon, käyttämä keino kommunikoida piirteitään ihmiskunnalle, fyysisille olennoille. Koska ihmiskunta elää fyysisessä maailmassa, meidän ymmärryksemme on rajallinen mitä tulee fyysisen maailman ulkopuolella oleviin asioihin; siksi Raamatussa käytetään antropomorfisia ilmaisuja, jotta me ymmärtäisimme kuka Jumala on.

Vaikeuksia syntyy esimerkiksi siitä, että ihminen luotiin Jumalan kuvaksi. 1. Moos. 1:26-27 sanoo, "Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu." Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät."

Sekä mies ja nainen luotiin Jumalan kuvaksi, he ovat suurempia kuin mikään muu luomus, Jumalan tavoin heillä on mieli, äly, tunteet, ja moraalinen käsityskyky. Eläimillä ei ole moraalisia ominaisuuksia eikä aineetonta osa-aluetta niin kuin ihmisillä. Jumalan kuva on se hengellinen komponentti, joka on ainoastaan ihmisellä. Jumala loi ihmiskunnan, jotta hänellä olisi suhde ihmiseen. Ainoastaan ihmiskunta on luotu tätä tarkoitusta varten.

Vaikka mies ja nainen ovat Jumalan mallin kaltaisia - he eivät kuitenkaan ole pieniä Jumalan "kopioita". Jumalalla ei tarvitse olla miehisiä tai naisellisia ominaisuuksia, vaikka hän loi miehen ja naisen. On tärkeää muistaa, että Jumalan kuvana olemisella ei ole mitään tekemistä fyysisten ominaisuuksien kanssa.

Tiedämme, että Jumala on henkiolento eikä siten omaa fyysisiä ominaisuuksia. Tämän ei kuitenkaan tarvitse rajoittaa, kuinka Jumala ilmaisee itsensä ihmiskunnalle. Raamatussa on kaikki ilmoitus siitä, mitä Jumala on antanut itsestään ihmiskunnalle, näin ollen se on ainoa objektiivinen tiedonlähde Jumalasta. Tarkastellessamme, mitä Raamattu kertoo meille, voimme tehdä useita päätelmiä siitä, missä muodossa Jumala paljasti itsensä ihmiskunnalle.

Raamatussa on noin 170 viittausta Jumalaan "isänä". Epäilemättä isän on oltava miespuolinen. Jos Jumala olisi paljastanut itsensä naispuolisessa muodossa, silloin "äiti-sanaa" olisi käytetty näissä yhteyksissä. Vanhassa ja Uudessa testamentissa käytetään miespuolista pronominia kerta toisensa jälkeen puhuttaessa Jumalasta.

Jeesus Kristus viittasi Jumalaan isänään useita kertoja ja käytti maskuliinisia pronomineja viitatessaan Jumalaan. Yksistään evankeliumeissa, Kristus käyttää ilmaisua "isä" puhuessaan Jumalasta lähes 160 kertaa. Erityisen kiinnostava on Kristuksen lausahdus Joh. 10:30: "Minä ja Isä olemme yhtä." On tietysti selvää, että Jeesus Kristus syntyi ihmisenä kuollakseen ristillä lunastaakseen maailman synneistä. Kuten Isä Jumala, Jeesus ilmaisi itsensä ihmiskunnalle miespuolisessa muodossa. Raamatussa on lukemattomia kohtia, joissa Kristus käyttää maskuliinisia substantiiveja ja pronomineja viitatessaan Jumalaan.

Uuden testamentin epistoloissa (Apostolien teoista Ilmestyskirjaan) on noin 900 jaetta, joissa sana theos - maskuliininen substantiivi kreikankielessä - viittaa suoraan Jumalaan. Lukemattomissa Raamatun viittauksissa Jumalaan on selvästi yhtenäinen käytäntö, joissa häneen viitataan maskuliinisilla nimillä, substantiiveilla ja pronomineilla. Vaikka Jumala ei ole mies, hän katsoi parhaaksi käyttää maskuliinista muotoa ilmaistessaan itsensä ihmiskunnalle. Samoin Jeesus Kristus, johon viitataan maskuliinisilla nimillä, substantiiveilla ja pronomineilla, otti miespuolisen muodon eläessään maan päällä. Vanhan testamentin profeetat ja Uuden testamentin apostolit viittaavat Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen maskuliinisilla nimillä ja titteleillä. Jumala päätti ilmaista itsensä tässä muodossa, jotta ihmiskunta paremmin ymmärtäisi, kuka hän on. Vaikka Jumala tällä tavoin helpottaa meitä ymmärtämään itsensä, on tärkeää olla pakottamatta "Jumalaa kiinteisiin raameihin", jotka asettavat hänelle hänen luonteeseen kuulumattomia piirteitä.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Onko Jumala mies- vai naispuolinen?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries