settings icon
share icon
Kysymys

Mitä tarkoitetaan sillä, että Jumala on kaikkitietäväinen?

Vastaus


Jotta Jumala olisi kaikkivaltainen luomakunnan suhteen, hänen täytyy olla kaikkitietäväinen. Kaikkitietäväisyys koskee kaikkia kolmiyhteisen Jumalan persoonia: Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.

Jumala tietää kaiken (1. Joh. 3:20). Hän tietää meidän ja jokaisen muunkin elämän kaikki pienimmätkin seikat, koska hän kertoo meille Raamatussa, että yksikään varpunen ei putoa maahan hänen sitä tietämättä ja että kaikki päämme hiukset ovat luetut (Matt. 10:29-30). Jumala ei ainoastaan tiedä kaikki tapahtumia aina maailmanhistorian loppuun saakka (Jes. 46:9-10), vaan hän jopa tietää kaikki ajatuksemme ennen kuin edes puhumme (Ps. 139:4). Hän näkee sydämeemme ja tunsi meidät jo ollessamme kohdussa (Ps. 139:1-3; 15-16). Salomon ilmaisi tämän täydellisesti sanoessaan, "... sillä sinä tunnet heidän sydämensä, sinä yksin tunnet kaikkien ihmisten sydämen" (1. Kun. 8:39).

Vaikka Jumalan Poika alensi itsensä ja eli vaatimattomasti maan päällä (Fil. 2:7), hänen kaikkitietäväisyytensä on selvästi nähtävissä Uuden testamentin kirjoituksissa. Apostolien ensimmäinen rukous Ap. t. 1:24 oli, "Herra, sinä joka tunnet kaikkien sydämet..." Tämä tuo selvästi esille Jeesuksen kaikkitietäväisyyden, joka on tarpeen, jos hän Jumalan oikealla puolella taivaassa haluaa kuulla kaikkien rukoukset ja vaikuttaa heidän elämäänsä. Samoin maan päällä Jeesuksen kaikkitietäväisyys oli yhtä selvä. Monissa evankeliumien kuvauksissa hän tiesi kuulijoidensa ajatukset (Matt. 9:4, 12:25; Mark. 2:6-8; Luuk. 6:8). Hän tiesi ihmisten elämänvaiheista ennen heidän tapaamistaan. Kun hän kohtasi vettä hakeneen naisen Sykarin kaivolla, sanoi hän naiselle, " Viisi miestä sinulla on ollut, ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta" (Joh. 4:18). Hän kertoi opetuslapsilleen Lasaruksen kuolleen, vaikka hän oli itse 50 kilometrin päässä Lasaruksen kodista (Joh. 11:11-15). Hän neuvoi opetuslapsiaan menemään ja valmistamaan Herran ehtoollisen kuvaillen henkilön, jonka he kohtaisivat (Mark. 14:13-15). Yksi parhaimmista esimerkeistä on hänen kohtaamisensa Natanaelin kanssa, jonka sydämen ajatukset hän tiesi ennen heidän kohtaamistaan (Joh. 1:47-48).

Näiden esimerkkien myötä Jeesuksen kaikkitietäväisyys maan päällä käy ilmi, mutta tähän liittyy paradoksi. Jeesus kysyi kysymyksiä, joiden perusteella voisi kuvitella, että hän ei tietänyt kaikkea. Kysymykset olivat esitetyt kuulijoita varten paremmin kuin Jeesuksen tiedon tarpeen vuoksi. Toisaalta hänen kaikkitietäväisyyttään koskien on toinen näkökohta, joka meidän on huomioitava: hänen ihmisyyteensä liittyvä rajallisuus, jonka hän Jumalana omaksui. Luemme kuinka hänelle "karttui ikää ja viisautta" (Luuk. 2:52) ja kuinka hän "oppi kärsimyksissä, mitä on kuuliaisuus" (Hepr. 5:8). Luemme myös, kuinka hän ei tiennyt milloin maailmanloppu tulee (Matt. 24:34.36). Voimme kysyä, miksi hän ei sitä tiennyt, jos hän kerran tiesi kaiken muun? Meidän on pidettävä tätä tarkoituksellisena ja itseaiheutettuna tietämättömyytenä, paremmin kuin ihmisyyden aiheuttamana rajoituksena. Tämä aiheutui hänen nöyryydestään ja halustaan olla täysin ihmisten kaltainen (Fil. 2:6-11; Hepr. 2:17)) ja toinen Aatami.

Kaikkitietävälle Jumalalle mikään ei ole mahdotonta ja uskomme perusteella voimme luottaa häneen tietäen, että hän on luvannut olla kanssamme niin kauan kuin me jatkamme elämäämme hänessä. Hän on tuntenut meidät hamasta iankaikkisuudesta, jopa ennen maailmankaikkeuden luomista. Jumala tunsi sinut ja minut, milloin me syntyisimme, ja millaista elämää me eläisimme. Hän tiesi synkimmät syntimme ja pahimmat himomme. Kuitenkin rakkaudessaan hän asetti sinettinsä meihin ja veti meidät Jeesuksen Kristuksen rakkauteen (Ef. 1:3-6). Kohtaamme hänet kasvoista kasvoihin, mutta emme koskaan opi tuntemaan häntä täysin. Rakkautemme, ylistyksemme ja ihmetyksemme häntä kohtaan jatkuvat vuosituhansien ajan nauttiessamme taivaan kirkkaudesta, oppiessamme hänestä ja nauttiessamme elämästämme yhä enemmän kaikkitietävän Jumalan seurassa.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Mitä tarkoitetaan sillä, että Jumala on kaikkitietäväinen?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries