settings icon
share icon
Kysymys

Mitkä ovat Jeesuksen Kristuksen nimet ja tittelit?

Vastaus


Kristuksesta käytetään noin 200 eri nimeä ja titteliä Raamatussa. Seuraavassa on esitelty niistä merkittävimmät. Ne on jaettu kolmeen eri ryhmään, jotka kuvaavat Kristuksen luonnetta, hänen asemaansa kolmi-yhteisessä Jumalassa, ja hänen työtään meidän puolestamme.

Kristuksen luonnetta kuvaavat nimet:
Kulmakivi: (Ef. 2:20) – Jeesus on rakennuksen kulmakivi ja se rakennus on hänen seurakuntansa. Hän liittää yhteen juutalaiset ja pakanakansat, miehet ja naiset, pyhät kaikilta historian ajoilta ja kaikista maista. Tämä organisaatio perustuu uskoon ja siinä yhdistyvät kaikki.

Luomakunnan esikoinen: (Kol. 1:15) – Hän ei ole ensimmäinen Jumalan luomistyö, niin kuin jotkut virheellisesti väittävät, koska jakeen 16 mukaan Kristus loi kaiken ja kaikki on luotu häntä varten. Sen sijaan tämä tarkoittaa sitä, että Kristuksella on ensimmäinen ja tärkein sija kaiken muun yläpuolella koko maailmankaikkeudessa.

Seurakunnan pää: (Efes. 1:22; 4:15; 5:23) – Jeesus Kristus, ei kukaan kuningas tai paavi, on ainoa ylivertainen ja kaikkivaltainen seurakunnan johtaja — niiden, joiden edestä hän kuoli ja jotka ovat laittaneet uskonsa yksin häneen pelastuakseen.

Pyhä: (Ap. t. 3:14; Ps. 16:10) – Kristus on pyhä, jumalallisen ja inhimillisen luonteensa puolesta ja hän on pyhyyden lähde seuraajilleen. Hänen kuolemansa kautta meistä tuli pyhiä ja puhtaita Jumalan edessä.

Tuomari: (Ap. t. 10:42; 2 Tim. 4:8) – Jumala on nimittänyt Herran Jeesuksen tuomitsemaan maailman ja päättämään, kuka saa iankaikkisen elämän.

Kuninkaiden Kuningas ja herrojen Herra: (1 Tim. 6:15; Ilm. 19:16) – Jeesuksella on kaikki valta maan päällä, hän hallitsee kuninkaita ja hallitsijoita, eikä kukaan pysty estämään häntä saavuttamasta tarkoituksiaan. Hän ohjaa kaikkea ja kaikkia halunsa mukaan.

Maailman Valo: (Joh. 8:12) – Jeesus tuli synnin pimentämään maailmaan ja antoi elämän ja totuuden valon loistaa tekojensa ja sanojensa välityksellä. Hän on avannut häneen luottavien silmät ja he elävät nyt valkeudessa.

Rauhan ruhtinas: (Jes. 9:6) – Jeesus ei tullut tuomaan rauhaa maan päälle sodan vastakkaisessa merkityksessä, vaan rauhan Jumalan ja synnin hänestä erottaman ihmisen välille. Hän tuli sovittamaan syntiset Jumalan kanssa.

Jumalan Poika: (Luuk. 1:35; Joh. 1:49) – Jeesus on Jumalan ainutsyntyinen poika (John 1:14). Tätä nimeä käytetään 42 kertaa Uudessa testamentissa. Nimi "Jumalan Poika" vahvistaa Kristuksen jumalisuuden.

Ihmisen Poika: (Joh 5:27) – Tämä nimi on vastakohta "Jumalan Pojalle" ja sillä korostetaan Kristuksen ihmisyyttä hänen jumalisuutensa rinnalla.

Sana: (Joh. 1:1; 1 Joh. 5:7-8) – Sana on kolmiyhteisen Jumalan toinen persoona. Hän puhui ja niin tapahtui. Hän loi sanallaan kaiken tyhjästä luomistyössään. Hän oli alussa Isä Jumalan luona, oli Jumala ja on kaiken Luoja.

Jumalan Sana: (Ilm. 19:12-13) – Tässä on kyse Kristukselle annetusta nimestä, jonka ainoastaan hän tietää. Se kuvaa hänen jumaluutensa salaperäisyyttä.

Elämän Sana: (1. Joh. 1:1) – Jeesus ei ainoastaan käyttänyt sanoja, jotka ohjaavat iankaikkiseen elämään, vaan tämän jakeen perusteella hän on elämän Sana ja sillä hän tarkoittaa iankaikkista iloa ja tyydytystä, jotka hän suo.

Hänen asemaansa kolminaisuudessa kuvaavat nimet:
A ja O: (Ilm. 1:8; 22:13) – Jeesus julisti itsensä aluksi ja lopuksi, näin ollen hän on tosi Jumala. Tämä iankaikkisuuteen viittaava kuvaus voi koskea vain Jumalaa.

Immanuel: (Jes. 9:6; Matt. 1:23) – Tämä nimi tarkoittaa kirjaimellisesti "Jumala on kanssamme". Jesaja ja Matteus vahvistavat meille Betlehemissä syntyneen Kristuksen olevan itse Jumalan, joka tuli maan päälle ihmisen muodossa asuakseen keskellämme.

Minä Olen (Suomenkielen raamatunkäännös ei tuo tätä nimeä selvästi esille. Lukijaa kehotetaan tutkimaan tätä kreikankielisestä alkuperäistekstistä): (Joh. 8:58, 2. Moos. 3:14) – Kun Jeesus kutsui itseään tällä nimellä, juutalaiset halusivat kivittää hänet jumalanpilkan vuoksi. He ymmärsivät hänen julistaneen olevansa iankaikkinen Jumala, Vanhan testamentin muuttumaton Jehova.

Kaikkien Herra: (Ap. t. 10:36) – Jeesus on koko maailman ja maailmankaikkeuden kaikkivaltainen hallitsija ja kaikkien kansojen hallitsija. Hän on erityisesti hänet Herrakseen valinneiden hallitsija, olivatpa he sitten lähtöisin pakanakansoista tai juutalaisista.

Tosi Jumala: (1. Joh. 5:20) – Tässä on suora todistus siitä, että Jeesus ei ole ainoastaan jumalallinen vaan Jumala. Koska Raamattu opettaa, että on vain yksi Jumala, tämä nimi kuvailee häntä yhtenä osana kolmiyhteistä Jumalaa.

Hänen maapäällistä työtään kuvaavat nimet:
Uskomme Perustaja ja täydelliseksi Tekijä: (Hepr. 12:2) – Pelastus on uskon kautta ja se on Jumalan lahja (Ef. 2:8-9). Jeesus on uskomme luoja ja loppuun saattaja. Hän on pelastavan uskomme lähde ja ylläpitäjä.

Elämän Leipä: (Joh. 6:35; 6:48) – Leipä pitää meidän kehomme hengissä ja samalla tavoin Jeesus on Elämän Leipä, joka mahdollistaa iankaikkisen elämän. Erämaavaelluksen aikana Jumala antoi mannaa kansalleen ja nyt hän on antanut Jeesuksen, jonka ristiinnaulitun ruumiin kautta me voimme saada iankaikkisen elämän.

Sulhanen: (Matt. 9:15) – Jeesus Sulhasena ja seurakunta morsiamena kuvaa ainutlaatuista suhdettamme häneen. Suhteemme perustuu armon liittoon, jota ei voi särkeä.

Vapauttaja: (Room. 11:26) – Israelilaiset tarvitsivat Jumalaa vapauttamaan heidät Egyptin orjuudesta. Kristus on meidän Vapauttajamme synnin orjuudesta.

Hyvä Paimen: (Joh. 10:11,14) – Raamatun aikoina hyvä paimen oli valmis vaarantamaan henkensä suojellakseen lampaitaan villieläimiltä. Jeesus uhrasi elämänsä lampaidensa puolesta, joista hän huolehtii ja joita hän ruokkii.

Ylimmäinen Pappi: (Hepr. 2:17) – Juutalaisten ylimmäinen pappi meni kerran vuodessa temppelin kaikkein pyhimpään uhratakseen kansan syntien edestä. Jeesus teki saman kertakaikkisesti kansansa puolesta kuolemalla ristillä.

Jumalan Karitsa: (Joh. 1:29) – Jumalan laki vaati virheettömän karitsan uhraamisen syntien anteeksisaamiseksi. Jeesus oli tuo Karitsa, joka teurastettiin ilman vastusteluja. Täten hän osoitti kärsivällisyytensä ja valmiutensa kuolla omiensa puolesta.

Välittäjä: (1. Tim. 2:5) – Välittäjän tehtävänä on saada osapuolet sopimaan keskenään. Kristus on ainoa välittäjä ihmisten ja Jumalan välillä. Marialle tai pyhimyksille rukoileminen on epäjumalanpalvelusta, koska siinä sivuutetaan Kristuksen tärkein tehtävä välittäjänä ja se annetaan muiden tehtäväksi.

Kallio: (1. Kor. 10:4) – Mooses iski sauvallaan kalliota erämaassa ja siitä virtasi elämän ylläpitämiseksi elintärkeää vettä. Jeesus on Kallio, josta virtaa elävä vesi iankaikkiseen elämään. Hän on se kallio, jonka päälle me rakennamme hengellisen asumuksemme ja mikään myrsky ei voi sitä sortaa.

Ylösnousemus ja Elämä: (Joh. 11:25) – Jeesuksen kautta syntiset voivat päästä iankaikkiseen elämään, aivan kuten Jeesus nousi kuolleista. Meidän syntimme ovat haudatut hänen kanssaan ja olemme nousseet kuolleista uuteen elämään.

Pelastaja: (Matt.1:21; Luuk. 2:11) – Hän pelasti omansa kuolemalla heidän edestään, antamalla heille Pyhän Hengen johdatuksen päivittäistä elämää varten, vahvistamalla heitä hengellisiä vihollisiaan vastaan, tukemalla heitä vaikeuksissa ja herättämällä heidät kuolleista viimeisenä päivänä.

Tosi Viinipuu: (Joh. 15:1) – Tosi Viinipuu ravitsee oksiaan (uskovia), jotta ne tuottavat Hengen hedelmiä.

Tie, Totuus ja Elämä: (Joh. 14:6) – Jeesus on ainoa tie Jumalan luo, ainoa totuus valheiden maailmassa, ja ainoa iankaikkisen elämän lähde. Nämä kolme ominaisuutta yhdistyvät hänessä tilapäisessä ja iankaikkisessa merkityksessä.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Mitkä ovat Jeesuksen Kristuksen nimet ja tittelit?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries