Mitä Ilmestyskirjan seitsemän seurakuntaa merkitsevät?


Kysymys: Mitä Ilmestyskirjan seitsemän seurakuntaa merkitsevät?

Vastaus:
Ilmestyskirjan luvuissa 2 ja 3 kuvatut seitsemän seurakuntaa olivat kirjaimellisia seurakuntia, jotka olivat olemassa apostoli Johanneksen kirjoittaessa Ilmestyskirjan. Sen lisäksi, että ne olivat todellisia seurakuntia, niillä on myös hengellinen viesti meidän aikamme seurakunnille ja uskoville. Johanneksen kirjeen ensimmäinen tarkoitus oli viestittää hänen aikansa seurakunnille ja auttaa heitä hengellisesti. Toinen tarkoitus oli paljastaa seitsemän historialle tyypillistä seurakuntaa (tai tyypillistä uskovaa henkilöä) ja ohjata niitä Jumalan totuuksissa.

Kolmas tarkoitus saattoi olla käyttää seitsemää seurakuntaa kuvaamaan seitsemää erilaista aikakautta seurakunnan (kirkon) historiassa. Tämän näkökannan puutteena on, että jokaisella kuvatuista seitsemästä seurakunnasta oli ongelmia, joiden kanssa kaikki seurakunnat ovat kamppailleet kaikkina aikakausina. Vaikka teoria, että seitsemän seurakuntaa kuvaa seitsemää seurakuntahistorian aikakautta, voi olla osin totta, siihen liittyy liiaksi olettamuksia. Siksi meidän olisi keskityttävä Jumalan viestiin kullekin seitsemästä seurakunnasta. Nämä seitsemän seurakuntaa olivat:

(1) Efeso (Ilm 2:1-7) - seurakunta oli luopunut ensi ajan rakkaudestaan (2:4).

(2) Smyrna (Ilm. 2:8-11) - seurakunta oli kärsinyt vainoa (2:10).

(3) Pergamo (Ilm. 2:12-17) - seurakunnan tarvitsi tehdä parannus (2:16).

(4) Tyatira (Ilm. 2:18-29) - seurakunnassa oli väärä profeetta (2:20).

(5) Sardes (Ilm. 3:1-6) - seurakunta oli vaipunut uneen (3:2).

(6) Filadelfia (Ilm. 3:7-13) - seurakunta oli kestänyt koettelemuksia (3:10).

(7) Laodikea (Ilm. 3:14-22) - seurakunta oli haalea (3:16).

English
Paluu suomenkieliselle etusivulle

Mitä Ilmestyskirjan seitsemän seurakuntaa merkitsevät?

Selvitä, miten ...

Vietät ikuisuuden Jumalan kanssaSaat anteeksiannon Jumalalta