Да ли црква треба да даје десет процената од десетка који прими?


srpski
Питање: Да ли црква треба да даје десет процената од десетка који прими?

Одговор:
Под старозаветним законом, од људи се захтевало да дају десетак (буквално „десети део") свих прихода. Десетак се подразумевао као исправан одговор на Божије благослове. Многи појединци данас доводе у питање да ли је десетак и даље применљив на вернике пошто нисмо „под законом". Иако црквама нису дати проценти у Новом завету, подучава се принцип пропорционалног давања (1. Коринћанима 16:2; 2. Коринћанима 8) и многи верници сматрају својом привилегијом да користе десетак као модел свог давања. Нови Завет такође бележи да су верници у цркви прикупљали новац да дају другим службама.

Иако можда не постоји посебан стих који наводи да црква треба да даје другим службама, изгледа да цркве, у складу са напретком који им Господ даје, треба да пружају подршку другим службама. Неке цркве издвајају извесну суму новца у буџету за „спољне службе" како би одржале равнотежу у односу на шире потребе у свету око њих. Није необично да црква да десетак (10 процената) или неки други проценат за, на пример, стране мисије. Ово не би требало да буде легалистички захтев. Напротив, треба да буде радосно слављење оног како се Господ за нас стара.


Врати се на Српску страну
Да ли црква треба да даје десет процената од десетка који прими?