settings icon
share icon
Питање

Да ли је сајбер/телефонски секс грех?

srpski
Одговор


Bog mrzi greh jer je greh potpuna suprotnost Njegovoj prirodi. Psalmista ovako opisuje Božiju mržnju prema grehu: „Jer si Ti Bog koji neće bezakonja; u Tebe nema mesta ko je zao" (Psalam 5:4). Bog mrzi greh jer je svet; svetost je najuzvišeniji od svih njegovih atributa (Isaija 6:3; Otkrivenje 4:8). Božija svetost potpuno prožima Njegovo biće. Božija svetost manifestuje Njegovo moralno savršenstvo i Njegovu apsolutnu čistotu (Psalam 89:35; 92:15; Rimljanima 9:14).

Sveto pismo predstavlja odnos prema grehu pun emocija neprijateljstva, gađenja i potpune odbojnosti. Na primer, greh se opisuje kao gnojne rane (Isaija 1:6), težak teret (Psalam 38:4), prljava kaljuga (Titu 1:15; 2. Korinćanima 7:1), i obavezni dug (Matej 6:12-15), tama (1. Jovanova 1:6) i sramotna ljaga (Isaija 1:18).

Bog mrzi greh prosto zato što nas odvaja od Njega: „Nego bezakonja vaša rastaviše vas s Bogom vašim, i gresi vaši zakloniše lice Njegovo od vas, da ne čuje." (Isaija 59:2; takođe pogledati: Isaija 13:11; Jeremija 5:25). Zbog greha su Adam i Eva pobegli od Boga i sakrili se „među drveta u vrtu." (Postanak 3:8). Greh uvek donosi podelu, i činjenica da Bog mrzi greh znači da mrzi da bude odvojen od nas. Njegova ljubav zahteva obnovljenje, za koje je potrebna svetost.

Bog takođe mrzi greh zbog njegove suptilne obmane koja nas mami da se fokusiramo na svetovno zadovoljstvo na račun božijih blagoslova. Oni kojima su gresi oprošteni mogu da kažu: „ Pokazaćeš mi put životni: obilje je radosti pred licem Tvojim, uteha u desnici Tvojoj doveka" (Psalam 16:11). Žudnja za grehom znači okretanje leđa Božijim darovima koji ima „misli dobre a ne zle, da vam dam posledak kakav čekate" (Jeremija 29:11). Božija mržnja prema grehu govori da On voli Svoj narod i želi da ga blagoslovi.

Još jedan razlog što Bog mrzi greh je da nas čini slepima za istinu. Isus je lažne učitelje poredio sa „slepima koji vode slepe" (Matej 15:14). Jovan kaže da onaj koji mrzi svog brata „… u tami je i u tami hodi, te ne zna kuda ide, jer mu je tama zaslepila oči" (1. Jovanova 2:11). Grešnik često zanemaruje posledice greha. „Ne varajte se, Bog se ne da ismejavati. Jer što čovek seje, ono će i žnjeti" (Galaćanima 6:7; pogledati i Brojevi 32:23). Bog mrzi greh iz istog razloga što svetlost mrzi tamu i istina mrzi laž. Bog želi da Njegova deca „… dođu do sveg bogatstva punog razumevanja" (Kološanima 2:2), i greh je samo prepreka za to.

Bog mrzi greh jer nas zarobljava i konačno nas uništava. Baš kao što je i Samsona greh doveo do fizičkog slepila i ropstva (Sudije 16:21), naš greh nas vodi u duhovo slepilo i ropstvo. „Zar ne znate da ste sluge onoga kome se pokoravate, kome se u pokornosti kao sluge predajete: ili greha za smrt, ili poslušnosti za pravednost?" Bog je izvor života i on daje taj život svima koji u Njega veruju. Greh je prepreka da primimo taj život, i to je jedan od razloga što ga Bog mrzi.

Bog mrzi greh jer umanjuje našu ljubav prema Njemu. Sveto pismo kaže: „Ne posvećujte ljubav svetu i onome što je na svetu. Ako neko voli svet, nema u njemu ljubavi prema Ocu. Jer sve što je na svetu, grešna čulna požuda, požuda očiju i razmetanje zemaljskim blagom, nije od Oca, nego od ovoga sveta" (1 Jovanova 2:15-16). Jakov nas upozorava na opasnost od prihvatanja sveta: „ Preljubočinci, ne znate li da je prijateljstvo sa svetom neprijateljstvo prema Bogu? Ko, dakle hoće da bude prijatelj svetu, postaje neprijatelj Božiji" (Jakovljeva 4:4). Niko ne može da služi dva gospodara (Luka 16:13), i moramo da napravimo izbor između greha i pravednosti.

Kao vernici, trebalo bi da mrzimo greh baš kao što ga i Bog mrzi. Mi smo „… sinovi svetlosti i sinovi dana. Mi ne pripadamo noći niti tami" (1. Solunjanima 5:5). Moramo da prepoznamo da nas je Bog odvojio, mi smo „sveti narod, stečeni narod" (1. Petrova 2:9). Ne možemo sami od sebe da postanemo sveti, već nam Bog daje Svetog Duha da bi nas posvetio (2. Solunjanima 2:13). Imamo Njegovo obećanje da će nam pomoći u našoj borbi protiv greha (1. Korinćanima 1:8).

Mrzimo greh jer nas odvaja od Boga. Mrzimo ga jer umanjuje našu ljubav i otupljuje našu savest, jer nas svezuje i čini slepima. Mrzimo ga jer on žalosti Božijeg Duha (Efežanima 4:30). Naša molitva Svetom Bogu je: „A sam Bog mira da vas posveti potpuno, te da se vaš neoštećeni duh, i duša, i telo, besprekorno sačuvaju prilikom dolaska Gospoda našega Isusa Hrista" (1. Solunjanima 5:23).

EnglishВрати се на Српску страну

Да ли је сајбер/телефонски секс грех?
Поделите ову страницу: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries