settings icon
share icon
Vraag

Wat is zwarte bevrijdingstheologie?

Antwoord


Zwarte bevrijdingstheologie komt voort uit de Zuid-Amerikaanse bevrijdingstheologie, die hoofdzakelijk humanistisch van aard is en probeert om Christelijke theologie van toepassing te laten zijn op de benarde situatie van de armen. Zwarte bevrijdingstheologie richt zich op mensen van Afrikaanse afkomst in het algemeen en op Amerikanen van Afrikaanse afkomst in het bijzonder, om hen te bevrijden van alle vormen van beperking en onrechtvaardigheid, zoals is die daadwerkelijk is of zoals die ervaren wordt, en ongeacht of deze op sociaal, politiek, economisch of religieus vlak ligt.

Het doel van zwarte bevrijdingstheologie is om “het Christendom realiteit te maken voor alle mensen met een donkere huidskleur”. Als zodanig vormt het doel de voornaamste fout van Zwarte bevrijdingstheologie. Zwarte bevrijdingstheologie probeert het Christelijk geloof te richten op bevrijding uit sociale ongelijkheid in het hier en nu, in plaats van in het leven na de dood. Jezus onderwees juist het tegenovergestelde: “Mijn koninkrijk is niet van deze wereld” (Johannes 18:36). Zijn gekleurde mensen/mensen van Afrikaanse afkomst en in het bijzonder Amerikanen van Afrikaanse afkomst oneerlijk, onrechtvaardig en ronduit slecht behandeld in de recente geschiedenis? Zeker weten! Zou één van de vruchten van het Evangelie moeten zijn, dat er een eind komt aan racisme, discriminatie, vooroordeel en ongelijkheid? Nogmaals, ja, zeker weten! (Galaten 3:28)! Maar vormt bevrijding van sociale onrechtvaardigheid de kern van het Evangelie? Nee.

De boodschap van het Evangelie is deze: we zijn allemaal aangetast door de zonde (Romeinen 3:23). We hebben het allemaal verdiend om eeuwig gescheiden te zijn van God (Romeinen 6:23). Jezus stierf op het kruis, en nam daarmee de straf op Zich die wij verdienen (2 Korintiërs 5:21; 1 Johannes 2:2). Daarmee bracht Hij verzoening voor onze zonden, waardoor wij verlost werden. Vervolgens werd Jezus weer tot leven gewekt, waarmee aangetoond werd dat Zijn dood inderdaad een afdoende betaling was voor de straf die stond op de zonden van de wereld (1 Korintiërs 15:1-4). Wanneer we ons vertrouwen plaatsen in Jezus als onze Verlosser zijn al onze zonden vergeven, en ontvangen we toegang tot de hemel na onze dood (Johannes 3:16). Dat is het Evangelie. Daar moet onze aandacht op gericht zijn. Dat is de oplossing voor het werkelijke probleem van de mensheid.

Wanneer iemand Jezus als Verlosser ontvangt, wordt hij/zij een nieuwe schepping (2 Korintiërs 5:17), en de Geest die in hem/haar woont begint die persoon om te vormen naar het beeld van Christus (Romeinen 12:1-2). Enkel door deze geestelijke transformatie kan racisme werkelijk overwonnen worden. Zwarte bevrijdingstheologie slaagt daar niet in, omdat het de symptomen bestrijdt zonder de ziekte werkelijk aan te pakken. Die ziekte is zonde/de zondigheid, en racisme is slechts één van de vele symptomen daarvan. De boodschap van het Evangelie gaat over het verzoenende offer van Jezus voor onze zonden, en de verlossing die daardoor beschikbaar is door geloof. Als de mensen Jezus werkelijk als Verlosser ontvangen zou racisme ophouden te bestaan, maar racisme komt in het Evangelie zelf niet specifiek aan de orde.

Vanwege de extreme nadruk die gelegd wordt op rassenkwesties, heeft zwarte bevrijdingstheologie als negatief resultaat dat gekleurde en blanke Christengemeenschappen er door gescheiden kunnen worden, en dat is volledig on-Bijbels. Christus kwam op aarde om allen te verenigen die in Hem geloven in één universele Kerk, Zijn lichaam waarvan Hij het Hoofd is (Efeziërs 1:22-23). Zij die behoren tot het Lichaam van Christus delen een gemeenschappelijke band met alle andere Christenen, ongeacht hun achtergrond, ras of nationaliteit. Het Lichaam moet niet Zijn samenhang verliezen maar alle delen moeten “elkaar met dezelfde zorg omringen” (1 Korintiërs 12:25). We moeten één zijn, denken zoals Christus, en hetzelfde doel hebben: het verheerlijken van God door het gebod van Christus te vervullen om “de wereld in te trekken” en anderen over Hem te vertellen. We moeten het goede nieuws van het Evangelie prediken en anderen leren om Zijn geboden in acht te nemen (Matteüs 28:19-20). Jezus herinnert ons er aan dat de twee grootste geboden zijn om God lief te hebben en anderen lief te hebben als onszelf, ongeacht van welk ras (Matteüs 22:36-40).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is zwarte bevrijdingstheologie?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries