settings icon
share icon
Vraag

Wat betekent het dat Jezus de Zoon van God is?

Antwoord


Jezus is niet de Zoon van God in dezelfde zin als waarin wij over een vader en zoon denken. God trouwde niet om vervolgens een zoon te krijgen. Jezus is de Zoon van God in de zin dat Hij de manifestatie van God in menselijke gedaante is (Johannes 1:1,4). Jezus is Gods Zoon in de zin dat Hij door de Heilige Geest werd voortgebracht. Lucas 1:35 stelt: “De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.'" In Bijbelse tijden werd de term “mensenzoon” gebruikt om een menselijk wezen te beschrijven. De zoon van een mens is een mens.

Tijdens Zijn berechting door de Joodse leiders eiste de Hogepriester een antwoord van Jezus op de volgende vraag: “Ik bezweer u bij de levende God, zeg ons of u de messias bent, de Zoon van God" (Matteüs 26:63). Jezus antwoordde: “U zegt het. Maar ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel” (Matteüs 26:64). De Joodse leiders reageerden hierop door Jezus van godslastering te beschuldigen (Matteüs 26:65-66). Later zeiden de Joden tegen Pontius Pilatus: “Wij hebben een wet die zegt dat hij moet sterven, omdat hij zich de Zoon van God heeft genoemd” (Johannes 19:7). Waarom zou de bewering dat Hij de “Zoon van God” was als godslastering worden beschouwd en de doodstraf verdienen? De Joodse leiders begrepen precies wat Jezus bedoelde met “Zoon van God”. De “Zoon van God” zijn betekent dezelfde aard hebben als God. De “Zoon van God” is “van God”. De bewering van Jezus dat Hij dezelfde aard had als God, dat Hij feitelijk God was, stond voor de Joodse leiders gelijk aan godslastering; daarom eisten zij de doodstraf voor Jezus. Hebreeën 1:3 drukt dit zeer duidelijk uit: “In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld…”

Een ander voorbeeld kan in Johannes 17:12 worden aangetroffen, waarin Judas wordt beschreven als de “zoon der verderfenis” (Statenvertaling). Johannes 6:71 vertelt ons dat Judas de zoon van Simon was. Wat wordt in Johannes 17:12 dan bedoeld met de beschrijving “zoon der verderfenis” voor Judas? Het woord “verderfenis” betekent “vernietiging, vernieling, verspilling”. Judas was niet letterlijk de zoon van “vernietiging, vernieling en verspilling”, maar deze woorden beschreven het leven van Judas. Judas was een manifestatie van de verderfenis. Op eenzelfde manier is Jezus de Zoon van God. De Zoon van God is God. Jezus is de manifestatie van God (Johannes 1:1,14).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat betekent het dat Jezus de Zoon van God is?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries