settings icon
share icon
Vraag

Zijn alle zonden gelijk voor God?

Antwoord


In Matteüs 5:21-28 stelt Jezus dat het plegen van overspel hetzelfde is als begeerte in je hart en dat moord hetzelfde is als haat in je hart. Maar dit betekent niet dat de zonden gelijkwaardig zijn. Wat Jezus aan de Farizeeën wilde duidelijk maken was dat de gedachte aan een zonde of de wens om te zondigen net zo zondig is als de zondige handeling zelf. De religieuze leiders onderwezen de mensen in de tijd van Jezus dat het oké was om zondige dingen te overpeinzen, als je maar niet naar die verlangens handelde. Maar Jezus onderwees hen dat God niet alleen de daden, maar ook de gedachten van een mens beoordeelt. Jezus stelde dat onze daden het gevolg zijn van wat zich in onze harten bevindt (Matteüs 12:34).

Jezus zei dus wel dat begeerte en overspel allebei zonden zijn, maar Hij bedoelde toch niet dat ze aan elkaar gelijk zijn. Het is veel erger om iemand daadwerkelijk te vermoorden dan om hen slechts te haten, ook al zijn beide handelingen in Gods ogen zondig. Er bestaan verschillende maten van zonde. Sommige zonden zijn erger dan andere. Maar tegelijkertijd hebben alle zonden dezelfde gevolgen wat betreft de eeuwigheid. Elke zonde zal zonder uitzondering leiden tot een eeuwige veroordeling (Romeinen 6:23). Alle zonden, ongeacht hoe “onbeduidend”, worden tegen een oneindige en eeuwige God begaan en verdienen daarom een oneindige en eeuwige straf. Aan de andere kant is geen enkele zonde “te zwaar” om niet door God vergeven te kunnen worden. Jezus stierf als boetedoening voor onze zonden (1 Johannes 2:2). Jezus stierf voor AL onze zonden (2 Korintiërs 5:21). Zijn alle zonden gelijk voor God? Ja en nee. Wat betreft de zwaarte? Nee. Wat betreft de straf? Ja. Wat betreft vergeving? Ja.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Zijn alle zonden gelijk voor God?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries