settings icon
share icon
Vraag

Wat zou ik naar moeten zoeken in een vrouw /echtgenote?

Antwoord


Na zijn geestelijke relatie met God door de Heer Jezus Christus, is de relatie met zijn vrouw de belangrijkste relatie die een man kan hebben. In de zoektocht naar een vrouw is het belangrijkste aspect om te zoeken naar een vrouw met een persoonlijk geloof in Jezus Christus. De apostel Paulus vertelt ons dat we niet “in eenzelfde span moeten lopen” met ongelovigen (2 Korintiërs 6:14). Tenzij een man en een vrouw het volledig met elkaar eens zijn over dit uiterst cruciale punt, kan er geen heilig en vervullend huwelijk plaatsvinden.

Trouwen met een mede-gelovige garandeert echter niet dat men daarmee op een juiste manier “in een gelijk span” loopt. Het feit dat een vrouw een Christen is betekent niet noodzakelijkerwijs dat ze op geestelijk gebied een goede match is voor jou. Heeft ze dezelfde geestelijke doelen als jij? Hangt ze dezelfde leer aan als jij? Heeft ze dezelfde passie voor God? De kwaliteiten van een potentiële echtgenote zijn cruciaal. Teveel mannen trouwen alleen vanwege emotionele of fysieke aantrekkingskracht, en dat kan rampzalig uitpakken.

Wat zijn nu een aantal godvruchtige kwaliteiten die een man kan zoeken in een vrouw? De Schrift geeft ons enkele principes die we kunnen gebruiken om ons een beeld van een godvruchtige vrouw te vormen. Ten eerste dient ze onderdanig te zijn in haar eigen geestelijke relatie met de Heer. De apostel Paulus vertelt de vrouw dat ze zich dient te onderwerpen aan haar man zoals aan de Heer (Efeziërs 5:22-24). Als een vrouw zich niet aan de Heer onderwerpt, zal ze waarschijnlijk ook onderwerping aan haar man niet zien als iets dat nodig is voor haar eigen spirituele welzijn. We kunnen niet de verwachtingen van iemand anders vervullen als we niet eerst toestaan dat God ons met Zichzelf vult. Een vrouw die God als centrum van haar leven heeft is een goede potentiële echtgenote.

Paulus geeft ook enkele voorbeelden van karaktertrekken van een vrouw bij zijn instructies over leiders in de kerk. “Dit geldt ook voor de vrouwen: ook zij moeten zich waardig gedragen, ze mogen niet kwaadspreken en moeten sober en in alles betrouwbaar zijn” (1 Timoteus 3:11). Met andere woorden: dit is een vrouw die niet overdreven trots is, die weet wanneer ze moet spreken en wanneer ze moet zwijgen, en die in staat is haar plaats naast haar man met vertrouwen in te nemen. Ze is een vrouw wiens aandacht in de eerste plaats gericht is op haar relatie met de Heer en haar eigen geestelijke groei.

De verantwoordelijkheden van het huwelijk zijn voor de man zwaarder dan voor de vrouw, want God plaatst hem als hoofd van zijn vrouw en zijn gezin. Dit leiderschapsmodel is afgeleid van de relatie tussen Christus en de kerk (Efeziërs 5:25-33). Het is een relatie die zijn wortels heeft in liefde. Zoals Christus de kerk lief heeft en Zichzelf voor haar gegeven heeft, zo dient de man zijn vrouw lief te hebben als zijn eigen lichaam. Daarom is de persoonlijke geestelijke relatie van de man met de Heer van het grootste belang bij het in stand houden van zijn huwelijk en zijn gezin. Bereidwillige offers en de kracht om ervoor te kiezen een dienaar te zijn omwille van zijn huwelijk, zijn de karaktertrekken van een volwassen geestelijke man die God eert. Met wijsheid een vrouw kiezen, gebaseerd op Bijbelse kwaliteiten, is belangrijk, maar de eigen voortdurende geestelijke groei van de man en zijn overgave aan de wil van de Heer zijn net zo belangrijk. Een man die er naar verlangt de man te zijn waar God naar verlangt, zal in staat zijn om zijn vrouw te helpen de vrouw te worden waar God naar verlangt en zal in staat zijn om het huwelijk te vormen tot de eenheid waar God, hijzelf en zijn vrouw naar verlangen.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zou ik naar moeten zoeken in een vrouw /echtgenote?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries