settings icon
share icon
Vraag

Wat is de Christelijke kijk op zelfmoord? Wat zegt de Bijbel over zelfmoord?

Antwoord


Wanneer iemand zelfmoord pleegt, dan is dit volgens de Bijbel niet datgene wat bepaalt of hij of zij toegang tot de hemel zal hebben. Als een ongelovig mens zelfmoord pleegt, dan doet hij niets anders dan zijn reis naar de vuurpoel “versnellen”. Maar hij zal uiteindelijk in de hel belanden omdat hij de redding door Christus heeft afgewezen, niet omdat hij zelfmoord heeft gepleegd. De Bijbel noemt vier mensen die zelfmoord pleegden bij naam: Saul (1 Samuël 31:4), Achitofel (2 Samuël 17:23), Zimri (1 Koningen 16:18) en Judas (Matteüs 27:5). Ieder van hen was een slecht, kwaadaardig en zondig mens. De Bijbel beschouwt zelfmoord hetzelfde als moord. Dat is wat het is: zelf-moord. God is degene die beslist wanneer en hoe een mens zal sterven. Die macht in eigen handen nemen is volgens de Bijbel een vervloeking van God.

Wat zegt de Bijbel over een Christen die zelfmoord pleegt? Ik geloof niet dat een Christen die zelfmoord pleegt zijn verlossing zal verliezen en naar de hel zal gaan. De Bijbel onderwijst dat iemand vanaf het moment dat hij oprecht in Christus gelooft voor altijd verzekerd is van zijn verlossing (Johannes 3:16). Volgens de Bijbel kan een Christen zonder twijfel geloven dat hij eeuwig leven bezit, ongeacht wat er gebeurt. “Dit alles schrijf ik aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God” (1 Johannes 5:13). Niets kan een Christen afscheiden van Gods liefde! “Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer” (Romeinen 8:38-39). Als niets in de schepping een Christen van Gods liefde kan scheiden, en als zelfs een Christen die zelfmoord pleegt iemand “in de schepping” is, dan kan zelfs zelfmoord hem niet van Gods liefde scheiden. Jezus stierf voor al onze zonden… en als een waar Christen op een moment van geestelijke aanvallen en zwakheid zelfmoord zou plegen, dan zou dat een zonde zijn waarvoor Jezus is gestorven.

Dit wil niet zeggen dat zelfmoord geen ernstige zonde tegenover God is. Volgens de Bijbel is zelfmoord moord en is het dus altijd verkeerd. Er zijn geen omstandigheden die kunnen rechtvaardigen dat iemand, in het bijzonder een Christen, zichzelf van zijn of haar eigen leven berooft. Christenen worden opgeroepen om hun levens voor God te leven; de beslissing wanneer te sterven is Gods beslissing en alleen Gods beslissing. Misschien is een goede manier om zelfmoord voor een Christen te illustreren het volgende uit het Boek van Ester. In Perzië had men een wet die stelde dat ieder die onuitgenodigd voor de koning verscheen ter dood kon worden veroordeeld, tenzij de koning zijn scepter naar hem of haar zou uitstrekken, wat een teken was van de genade van de koning. Zelfmoord van een Christen is hiermee vergelijkbaar: het is alsof je onuitgenodigd op een geforceerde manier voor de Koning verschijnt, in plaats van te wachten op Zijn oproep. Hij zal Zijn scepter naar je uitstrekken en je het eeuwige leven schenken, maar dat betekent niet dat Hij blij met je is. Hoewel het Bijbelvers in 1 Korintiërs 3:15 niet over zelfmoord gaat, is het waarschijnlijk wel een goede manier om te beschrijven wat er met een Christen gebeurt die zelfmoord pleegt: “Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen.”

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is de Christelijke kijk op zelfmoord? Wat zegt de Bijbel over zelfmoord?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries