settings icon
share icon
Vraag

Wat is het zegel van de Heilige Geest?

Antwoord


De Heilige Geest wordt “voorschot”, “stempel”, “zegel” en “onderpand” in de harten van Christenen genoemd (2 Korintiërs 1:22; 5:5; Efeziërs 1:13-14; 4:30). De Heilige Geest is Gods zegel op Zijn volk; Zijn aanspraak op ons als Zijn eigendom. Het Griekse woord dat in bijv. de NBG-vertaling vertaald wordt als “onderpand” is arrhabōn hetgeen betekent “een belofte”. Daarmee wordt het deel van de aankoopsom of het eigendom bedoeld dat vooraf gegeven wordt als borg voor de rest. De gave van de Geest aan gelovigen is een voorschot op onze hemelse erfenis, die Christus ons beloofd heeft en voor ons veiliggesteld heeft op het kruis. Omdat de Geest ons verzegeld heeft, zijn wij zeker van onze redding. Niemand kan het zegel van God verbreken.

De Heilige Geest is aan gelovigen gegeven als “eerste aanbetaling” om ons ervan te verzekeren dat onze volledige erfenis als kinderen van God geleverd zal worden. De Heilige Geest is aan ons gegeven om te bevestigen dat wij toebehoren aan God. Hij heeft ons de Geest gegeven als een gave, zoals ook genade en geloof gaven zijn (Efeziërs 2:8-9). Middels het geschenk van de Geest vernieuwt en heiligt God ons. Hij brengt in onze harten die gevoelens, hoop en wensen voort die bewijzen dat wij aanvaard zijn door God; dat wij beschouwd worden als Zijn aangenomen kinderen, dat onze hoop terecht is, en dat onze verlossing en redding zeker zijn, op dezelfde manier dat een zegel een testament of overeenkomst verzekert. God schenkt ons Zijn Heilige Geest als de zekere belofte dat we voor eeuwig aan Hem toebehoren en gered zullen worden op de laatste dag. Het bewijs van de aanwezigheid van de Geest is Zijn werking in ons hart die berouw teweegbrengt, de vrucht van de Geest (Galaten 5:22-23). Hij zorgt ervoor dat wij ons aan Gods geboden en wil onderwerpen, een hartstocht hebben om te bidden en loven, en liefde voor Zijn volk hebben. Deze dingen zijn de bewijzen dat de Heilige Geest het hart vernieuwd heeft en dat de Christen verzegeld is voor de dag van de verlossing.

Dus door de Heilige Geest, Zijn leer en sturende kracht worden wij verzegeld en gemerkt (Efeziërs 4:30) tot de dag van de verlossing; volkomen en bevrijd van het verderf van de zonde en het graf. Omdat we het zegel van de Geest in onze harten hebben, kunnen we vol blijdschap leven en vertrouwen op onze zekere plek in een toekomst die onvoorstelbare heerlijkheden bevat.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is het zegel van de Heilige Geest?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries