settings icon
share icon
Vraag

Wat zijn de zaligheden?

Antwoord


De zaligheden zijn acht zegeningen die door Jezus uitgesproken worden aan het begin van de Bergrede (Matteüs 5:3-12). Elke uitspraak begint met "Zalig zijn…. " (of “Gelukkig wie….” of “Het is heerlijk….”; afhankelijk van welke vertaling je leest). Er is discussie over hoeveel zaligheden er precies zijn. Sommigen spreken over zeven, negen of tien zaligheden, maar het juiste aantal lijkt acht te zijn (verzen 10-12 van Matteüs 5 vormen samen één zaligheid).

Het Griekse woord dat vertaald wordt als “zalig” betekent “geestelijk(e) welzijn en voorspoed”. Het is een woord dat verwijst naar de diepe vreugde van de ziel. Wie het eerste deel van een zaligheid ervaart (arm zijn, treuren, zachtmoedig zijn, hongeren en dorsten naar rechtvaardigheid, barmhartig zijn, zuiver van hart zijn, vrede stichten en vervolgd worden) zal ook de tweede helft van de zaligheid ervaren (het koninkrijk van de hemel, troost, bezit van het land, verzadiging, barmhartigheid, God zien, kinderen van God genoemd worden en het koninkrijk van de hemel erven). De zaligen hebben een aandeel in de verlossing en zijn het koninkrijk van God binnengaan, waarmee ze een voorproefje van de hemel ervaren. In de diverse vertalingen worden de zaligsprekingen verschillend verwoord, maar steeds in bewoordingen die tot uitdrukking brengen dat het hier om zegenspreuken gaat.

De zaligheid beschrijft de ideale volgeling en de beloningen die hij of zij tegemoet mag zien, zowel in het heden als in de toekomst. Degenen die hier door Jezus beschreven worden hebben in kwalitatieve zin een ander karakter en een andere leefwijze dan mensen die nog “buiten het koninkrijk” zijn. Als literaire uitdrukking wordt de zaligheid ook gevonden in het Oude Testament, met name in de Psalmen (1:1; 34:9; 65:5; 128:1) en elders in het Nieuwe Testament (Johannes 20:29; 14:21; Jakobus 1:12; Openbaring 14:13).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zijn de zaligheden?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries