settings icon
share icon
Vraag

Wie is Satan?

Antwoord


De dingen die mensen over Satan geloven variëren van het absurde tot het abstracte: van een klein rood mannetje met hoorns, die op je schouder zit en je aanmoedigt om te zondigen, tot een uitdrukking die gebruikt wordt om de personificatie van het kwaad te beschrijven. Maar de Bijbel geeft ons een heldere beschrijving van Satan en hoe hij onze levens beïnvloedt. Eenvoudig gezegd wordt Satan door de Bijbel gedefinieerd als een engelachtig wezen dat als gevolg van de zonde uit zijn positie in de hemel is gevallen en die zich nu lijnrecht tegenover God bevindt en alles doet wat hij maar kan om Gods doeleinden voor de mensheid teniet te doen.

Satan werd als een heilige engel geschapen. Jesaja 14:12 noemt mogelijk de naam van Satan vóór zijn val: Lucifer, oftewel “Morgenster”. Ezechiël 28:12-14 beschrijft dat Satan werd geschapen als een cherub. Hij was kennelijk de hoogste van alle geschapen engelen. Door zijn schoonheid en status werd hij arrogant. Hij besloot dat hij op een troon wilde zitten die zich boven die van God bevond (Jesaja 14:13-14; Ezechiël 28:15; 1 Timoteüs 3:6). Satans hoogmoed leidde tot zijn val. Let eens op de vele “Ik zal…” uitspraken in Jesaja 14:12-15 (Statenvertaling, bijvoorbeeld). Vanwege zijn zonden werd Satan door God uit de hemel geworpen.

Satan werd de heerser van deze wereld die onafhankelijk van God functioneert. Hij werd de prins van de machten in de lucht (Johannes 12:31; 2 Korintiërs 4:4; Efeziërs 2:2). Hij is een aanklager (Openbaring 12:10), een verleider (Matteüs 4:3; 1 Tessalonicenzen 3:5) en een bedrieger (Genesis 3; 2 Korintiërs 4:4; Openbaring 20:3). Zijn naam betekent “tegenstander” of “iemand die tegenwerkt”. Een andere naam die voor Satan wordt gebruikt, de “duivel”, betekent “lasteraar”.

Ook al werd hij uit de hemel geworpen, toch streeft hij er nog steeds naar om zijn troon boven die van God te vestigen. Hij vervalst alles wat God doet, in de hoop dat de wereld hem zal aanbidden en om aan te zetten tot oppositie tegen Gods koninkrijk. Satan is de uiteindelijke bron achter elke valse sekte en wereldreligie. Satan zal alles doen wat hij maar kan om God, en mensen die God volgen, tegen te werken. Maar Satans noodlot is bezegeld: een eeuwigheid in de vuurpoel (Openbaring 20:10).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wie is Satan?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries