settings icon
share icon
Vraag

Mag een Christen naar wereldlijke muziek luisteren?

Antwoord


Veel Christenen worstelen met deze vraag. Veel wereldlijke musici zijn enorm getalenteerd. Wereldlijke muziek kan heel onderhoudend zijn. Er is veel wereldlijke muziek met een aanstekelijke melodie, doordachte inzichten en een positieve boodschap. Bij het bepalen of men wel of niet naar wereldlijke muziek zou moeten luisteren, zijn er drie hoofdzaken die in overweging genomen moeten worden: 1) het doel van de muziek, 2) de muziekstijl en 3) de strekking van de songteksten.

1) Het doel van muziek. Is muziek uitsluitend bedoeld voor verheerlijking, of heeft God muziek ook bedoeld om rustgevend en/of onderhoudend te zijn? De meest bekende muzikant uit de Bijbel, Koning David, gebruikte muziek in de eerste plaats voor de verheerlijking van God (zie Psalm 4:1; 6:1, 54, 55; 61:1; 67:1; 76:1). Maar toen Koning Saul gekweld werd door boze geesten, liet hij David komen om harp te spelen zodat hij afleiding vond (1 Samuël 16:14-23). De Israëlieten gebruikten muziekinstrumenten ook om te waarschuwen in geval van gevaar (Nehemia 4:20) en om hun vijanden te verrassen (Rechters 7:16-22). In het Nieuwe Testament spoort de apostel Paulus Christenen aan om elkaar te bemoedigen met muziek: “en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer” (Efeziërs 5:19). Dus hoewel de voornaamste functie van muziek toch wel verheerlijking lijkt te zijn, laat de Bijbel ander gebruik van muziek zeker wel toe.

2) De muziekstijl. Helaas verdeelt het onderwerp ‘muziekstijl’ veel Christenen. Er zijn Christenen die halsstarrig eisen dat er geen muziekinstrumenten gebruikt worden. Er zijn Christenen die alleen de ‘ouwe trouwe’ lofzangen willen zingen. Er zijn Christenen die meer levendige en eigentijdse muziek willen. En er zijn Christenen die beweren dat zij het beste kunnen aanbidden in een ‘rock concert’-achtige omgeving. In plaats van deze verschillen als een persoonlijk en cultureel onderscheid te beschouwen, vinden sommige Christenen alleen hun eigen voorkeurstijl ‘Bijbels’ en verklaren alle andere muzieksoorten als ongezond, goddeloos of zelfs satanisch.

De Bijbel veroordeelt geen enkele specifieke muziekstijl. De Bijbel benoemt geen enkel specifiek muziekinstrument als goddeloos. De Bijbel vermeldt talloze snaar- en blaasinstrumenten. Hoewel de Bijbel niet specifiek over trommels spreekt, worden wel andere slaginstrumenten genoemd (Psalm 68:25; Ezra 3:10). Bijna alle moderne muzieksoorten zijn variaties en/of combinaties van hetzelfde soort muziekinstrumenten, met slechts verschil in de snelheid waarmee ze bespeeld worden en de nadruk waarmee ze aanwezig zijn. Maar er is geen enkele Bijbelse reden om een bepaalde muziekstijl als goddeloos of tegen Gods wil te bestempelen.

3) De strekking van de songteksten. Aangezien noch het doel van de muziek, noch de stijl van de muziek bepalen of een Christen naar wereldlijke muziek zou moeten luisteren, moet gekeken worden naar de inhoud van de songteksten. Hoewel het in dit voorbeeld niet specifiek over muziek gaat, is Filippenzen 4:8 een uitstekende leidraad voor songteksten: “Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.” Als we ons met zulke dingen moeten bezighouden, dan zijn dat ook ongetwijfeld de zaken die we ons in gedachten zouden moeten laten brengen door muziek en muziekteksten. Kunnen de teksten van een wereldlijk lied waar, edel, rechtvaardig, zuiver, lieflijk, eervol, deugdzaam en lofwaardig zijn? Zo ja, dan is er niets mis mee als een Christen naar zulke wereldlijke muziek luistert.

Maar veel wereldlijke muziek voldoet niet aan de norm van Filippenzen 4:8. Wereldlijke muziek roept vaak op tot immoreel en gewelddadig gedrag, terwijl er neergekeken wordt op reinheid en integriteit. Als een lied iets verheerlijkt dat zich tegen God richt, moet een Christen er niet naar luisteren. Er zijn echter veel wereldlijke liedjes die God niet benoemen maar wel waarden zoals eerlijkheid, reinheid en integriteit in ere houden. Als een liefdesliedje de heiligheid van het huwelijk en/of de puurheid van echte liefde bevordert, kan er met plezier naar geluisterd worden – zelfs als er in de tekst niets gezegd wordt over God of de Bijbel.

Waar iemand in gedachten mee bezig is, zal vroeg of laat bepalen wat hij zegt en doet. Dat is de stelling achter Filippenzen 4:8 en Kolossenzen 3:2, 5: gezonde denkpatronen vormen. 2 Korintiërs 10:4-5 zegt dat we het volgende zouden moeten doen: “We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen.” Deze Schriften geven duidelijk aan naar welke muziek we niet zouden moeten luisteren.

Natuurlijk is muziek die God prijst en verheerlijkt de beste soort. Getalenteerde Christelijke muzikanten maken muziek in vrijwel elk muziekgenre, van klassiek tot rock, rap en reggae. Er is niets wezenlijks verkeerd met welke muziekstijl dan ook. Het zijn de liedteksten die bepalen of een lied ‘acceptabel’ is voor een Christen om naar te luisteren. Als iets jou aanzet om na te denken over of zelfs betrokken te raken bij zaken die God niet verheerlijken, dan moet je dat vermijden.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Mag een Christen naar wereldlijke muziek luisteren?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries